Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
  Vedtægter
 
 
  Lokalplan
 
 
  Fællesspisning
 
 
  Artikler
 
 
  Kontigent og regnskab
 
 
  "Obersten sangbog"
 
 
  Strandlyst, foreningshus
 
 
  Tangrensning i Sletten
 
 
  Badebro
 
 
  Kystsikring i Sletten
 
 
  Regnskab
 
 
  Hold Sletten By Ren?
 
 
  Boligmarked
 
 
Luftfoto over Sletten
Login | Tilmeld Forside  
 
 
  Sletten
  Sletten er et idyllisk fiskerleje i den sydlige del af Humlebæk.

Bydelen består af mere end 130 fiskerhuse og gamle forretninger som i dag næsten alle er privatboliger.

Det gamle fiskerleje og havnen er Slettens naturlige centrum. Her ligger Sletten Kro (Restaurant Sletten), foreningshuset og en række forretninger som bådbyggeri, fiskehandel og iskagebod.

Og nok så vigtigt for både beboerne og besøgende, nyder havnen stadig godt af et aktivt erhvervsfiskeri og en række foreninger som Sletten sejlklub, wakeboard klub og en fiskeklub.

Sletten er i dag vokset sammen med Humlebæk, men afgrænses af hjørnet Gl. Strandvej og Jacobsmindevej mod nord, og Øresund og Dagløkkevej mod syd.
Beboerforeningen blev stiftet i 1981 og varetager beboernes og lokalsamfundets interesser og er en central del af byens foreningsliv.


 

  Kontigentbetaling til Sletten beboerforening
  Kære medlemmer

Så er det tid til kontigentbetaling i Sletten beboerforening.

Kontigent er fastsat til kr. 200,- for et år og skal betales senest den 1. maj 2016.

Foreningens konto er i Danske Bank, Reg.nr. 1551, Konto: 1472615.
Medlemskontingentet er fastsat til Kr. 200,- pr. husstand, og kan med angivelse af navn og adresse indbetales til foreningen via denne konto

På forhånd tak.

Bestyrelsen
 

 
 
Indkaldelse til generalforsamling i Sletten Beboerforening
Søndag d. 7. maj 2016, kl. 19.30 i Foreningshuset Strandlyst

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år
3) Kassereren aflægger revideret regnskab
4) Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år
5) Fastsættelse af kontingent for 2018
6) Behandling af indkomne forslag, ændringer m.v.

7) Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
• Martin Jørgensen (er villig til genvalg)
Følgende suppleanter er på valg:
• Ulla Hjort (er villig til genvalg)
• Ole Bruun (er villig til genvalg)
Der skal derfor i alt vælges 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
Revisor Birgitte Vedel Viltoft er ikke villig til genvalg
Revisorsuppleant Lilian Busk er villig opstilling som revisor
Der skal derfor i alt vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8) Eventuelt
HUSK! Indbetaling af kontingent
Kontingent på kr. 200,- for 2017 skal betales inden generalforsamlingen på foreningens konto i Danske Bank, Reg.nr. 1551, Konto nr. 1472615.

Loppemarked 2017 i Sletten afholdes søndag d. 11. juni fra kl. 10-13.
Vi forventer mange besøgende, så alle anmodes om at undgå parkering på Gl. Strandvej i det tidsrum.
Kun beboere i Sletten må have en stand på loppemarkedet

Beboerforeningen vil sørge for øl og vand til mødet samt lidt sødt, så medbring gerne selv kaffe eller te.
 

 
 
 
 Foredrag om Sletten By i Sletten Bådeklub, 2.4.2017 kl. 16,00 Klik her..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik her for at se flere detaljer om Sletten Havns 135 års jubilæum!
Sletten Havns 135 års jubilæum
 
Copyright © 2007 - 2017 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom