Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Best.møde 26.06.13  
   

           

  Sletten Beboerforening

   

  Referat af bestyrelsesmøde den 26. juni 2013

   

  Deltager e: Camilla Højsted Ankjær (CA), Bettina Bové (BB), Jørgen Buchgreitz (JB),  Henrik Hertz (HH), Charlotte Horster(CH),  Martin Jørgensen (MJ), Per Lassen (PL), Jørgen Poulsen (JP), Hans Rosentoft (HR),

   

   

   Dagsorden

  1  Udsendt rykker til beboere  (CA)

  2 Afholdt møde med beboere på Solbakkevej vedr. Stejlepladsen (HR)

  3 Slettenhus

  4 Brev fra Dageløkkevej 18, vedr Slettenhus.

  5 Sagen om nr: 117, bestyrelsens ansøgning om fri proces

  6 Byggesager igangvæ rende.

  7 Loppemarked d. 9 juni

  8 Eventuelt

  9 Næste møde

   

  Ad 1

  Medlemmer. CA har fordelt 26 rykkere, hvilket foreløbig har betydet 7 yderligere betalere. Ialt er 71 (meget tæt på 75% af  Slettens husstande) nu gyldige medlemmer.

  JP og CA vil aftale de tekniske detailler ved kassererskiftet og herunder overveje et eventuelt bankskift.

   

  A d 2

  S tejlepladsen/skråningen.  Formanden& nbsp; har haft et møde med Lisbeth Valentin som repræsenterer beboerne oppe på Solbakkevej.. Der resterer fortsat flere uafklarede punkter, dels om grænsen til Slettenbeboernes grunde, som ligger i varierende højde på skråningen og dels om hvilken vedligeholdelse af beplantningen, som kan sikre imod jordskred og samtidig tillade en passende udsigt for beboerne oppe. Ikke mindst er der uafklarede spørgsmål om et muligt lejemål af grunden og om hvordan økonomien skal hænge sammen . Naturstyrelsen hverken kan eller vil betale. Det hidtil foretagne  fælde- og slåningsarbejde er i vidt omfang betalt af de beboere som er interesserede i mest mulig udsigt. Bestyrelsen var enig i HR’s afvisning af en medfinanciering fra Beboerforeningen.

  Et udvalg med CH, BB og John Norrie  vil søge at afdække både de tekniske, de politiske og de økonomiske sider af sagen i kontakt med Naturstyrelsen og med Lisbeth Valentin, og vil melde tilbage til Bestyrelsen.   

   

  Ad 3 og  4

  Slettenh us.  Den nye ejer, som er entreprenør har holdt åbent hus. . Det forventes at han vil starte med at indrette 7 boliger i hovedbygnigen og først når disse er solgt vil opføre 2 gange tre boliger i henholdsvis nord- og (i en nybygget) sydfløj.

  En skriftlig forespørgsmål fra en beboer på Dageløkkevej er besvaret af HR.

   

  Ad 5

  Gl. Strandvej 117

  HR har flere gange talt med Jørgen Rasmussen som er indforstået med at Beboerforeningen ikke kan forestage sig yderligere i sagen og således heller ikke kan udtage stævning overfor Naturstyrelsen. Det er dog stadig en spinkel mulighed at foreningen kan kan lægge sag an imod kommunen hvis vi får medhold i vores ankesag til Civilretten om fri proces.  

   

  Ad 6

  Bevaringsu dvalget. Formanden orienterede om status for de løbende sager. Herunder var der i bestyrelsen enighed om vigtigheden af at Beboerforenigen holder sig stricte til lokalplanens bestemmelser.

   

  Ad 7

  Loppemarke d i Sletten fandt sted den 9/6 og var forholdsvis pænt besøgt. Vi vil forsøge næste år at få journalistisk omtale i lokalpressen og at få fremstillet og opsat ‘reklamemateriale’ i god tid før markedet.

   

  Ad 8

  Eventuelt.

  HH vil forsøge at få et møde med politiet mhp

  -       at få påbud om max. 30 km/time (eller om muligt lavere) I Sletten

  -       at få et skilt opsat, som forbyder kørsel med turistbusser (og om muligt med – meget- store lastbiler

  -       at få bedre/tydeligere P-forbuds skiltning I højre vejbane I Sletten

   

  CH stillede spørgsmåls tegn ved beslutningen om at der ikke er bopælspligt i Fredensborg kommune. HR mente dog at det var blevet besluttet I forbindelse med kommunesammenlægningerne, men ville spørge igen.

   

  CA rejste spørgsmålet om rensning af stranden for tang. Der var flertal for ikke for nærværende at spørge kommunen, som tidligere har afvist at påtage sig opgaven.

   

  PL vil få fjernet – de ulæselige – bus-oplysninger på vores hjemmeside.

   

  BB belyste flere trafikproblemer  i vejkurven ved nr.154, som måske delvis kan løses ved en passende placering af et par større sten.

   

   

  Ad 9

  De næste bestyrelsesmøder afholdes I mødelokalet I bådeklubben tirsdag den 13. august og onsdag den 9. oktober, begge dage  kl. 19.30 .

   

   

   

   

  Ref. HH 27-06-2013

   

   

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom