Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Best.møde 09.10.13  
   

  Sletten Beboerforening 

  Referat af bestyrelsesmøde den 9. oktober 2013 
   
  Deltagere: Camilla Højsted Ankjær (CA), Bettina Bové (BB), Jørgen Buchgreitz (JB), Henrik Hertz (HH), Charlotte Horster(CH), Martin Jørgensen (MJ), Per Lassen (PL), Hans Rosentoft (HR) Fraværende: Jørgen Poulsen (JP) 

   
  Dagsorden
   
  1 Slettenhus 
  2 Stejlepladsen (HR) 
  3 Badebroen 
  4 Bevaringsudvalget 
  5 Fællesspisning 
  6 Boligpligt 
  7 Trafik og parkering 
  8 Eventuelt 
  9 Næste møde 
   
  Ad 1 Slettenhus Bygherren har fået byggetilladelse til hovedhuset, men endnu ikke til de ansøgte boliger i nordfløjen. Der er overvejelser om at grave en parkeringskælder under den nuværende parkeringsplads.
  HR havde i lighed med andre beboere i området, klaget over anvendelse af en meget kraftig betonnedbrydning med en kæmpe gravko, som medførte svære rystelser og gener for de nærmeste beboere og deres huse. Denne klage var meddelt kommunen og bygherre har efterfølgende, over for kommunen, lovet at anvende mindre maskine.

  Ad 2 Stejlepladsen/skråningen. Stejlepladsen er omfattet af Lokalplanen for Sletten. Uanset at der endnu ikke er truffet endelige aftaler om vedligeholdelses omfang og økonomifordeling er der stadig klipnings- og fældnings aktivitet på skråningen. Det blev besluttet at bede Birtha Egede om at være med i det fortsatte udvalgsarbejde med CH og BB fra Sletten, med Lisbeth Valentin som repræsentant beboerne på Solbakkevej. med Naturstyrelsen og med John Norrie som konsulent. Der var ligeledes enighed om at søge afklaring om ejerskab og fopligtigelser med skovrideren. 

  Ad 3 Badebroen PL vil sørge for opsætning af “Privat” skilt I den nærmeste fremtid. 

  Ad 4 Bevaringsudvalget Formanden (HR) orienterede om status for de løbende sager. Sagen om et cykelskur på Gl. Strandvej 117 er afsluttet. . 

  Ad 5 Fællesspining. Næste fællesspisning er planlagt til 3.november (JH). Invitationer uddeles den 10.okt., hvor der også annonceres på hjemmesiden (PL). 

  Ad 6 Boligpligt. Det er endeligt fastslået (CH) at der ikke er boligpligt i Fredensborg kommune og således heller ikke i Sletten. 

  Ad 7 Trafik og parkering Ved et møde (HH) med teknisk forvaltning (Palle Tobiassen) og Nordsjællands politi (Zimmermann) er det afklaret - at skiltningen om parkeringsforbudet i højre vejside i Sletten vil blive tydeliggjort og at politiet vil sætte “hilsner” på fejlparkerede biler. I første omgang som advarsler, men snart derefter som bødeforlæg. Det vil heller ikke være tilladt at parkere på fortovene. - at en påbudt hastighedsgrænse på 30 km/t eller lavere, vil kræve fartdæmpende “buler” i vejen for hver 150 m. Det må senere drøftes – forud for næste vedligeholdelse af vejbelægningen – om dette kan gøres foreneligt med vores vejs smukke udseende og vores vejpris. - at det vil være en forudsætning for et forbud imod særlig tung trafik – herunder I særlig grad turistbusser – vil være en opgørelse over omfanget af en sådan trafik. Bestyrelsen vil undersøge hvordan dette kan gøres. - at det vil blive lovliggjort at cylister – men ikke knallerter og andre motoriserede køretøjer – kan køre imod færdselsretningen igennem Sletten. - at vejene ved Slettens sydlige afslutning bliver ændret lidt således at der bliver tale om et mere regulært vejkryds ved indkørslen til P-pladsen ved Slettenhus - at der var forståelse for, at trafikproblemet i vejkurven ved nr.154, delvis kan løses ved en passende placering af een eller et par større sten i venstre vejside. 

  Ad 8 Eventuelt. - CA vil sørge for årets julearragement – fomentlig en af de første to søndage I december - CA vil undersøge eventuelle fordele ved et bankskifte 

  - PL vil indføje bestyrelsesmedlemmernes mail addresser og mobilnumre på hjemmesiden 

  Ad 9 De næste bestyrelsesmøder afholdes I mødelokalet I bådeklubben eller I foreningshuset, onsdag den 4. december(2013) og onsdag den 29. Januar (2014), begge dage kl. 19.30 . 

  Ref. HH 10-10-2013
   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom