Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Best.møde 04.12.13  
   

           

  Sletten Beboerforening

   

  Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2013

   

  Deltagere: Camilla Højsted Ankjær (CA), Bettina Bové (BB), Jørgen Buchgreitz (JB), Henrik Hertz (HH), Charlotte Horster(CH),  Martin Jørgensen (MJ), Per Lassen (PL), Jørgen Poulsen (JP),Hans Rosentoft (HR)

   

   

   Dagsorden

  1 Procesbevillingsnævnet

  2 Juletræsfest

  3 Oprydning på stranden

  4 Stejlepladsen

  5 Eventuelt

  6 Næste møde

   

  Ad 1

  Procesbe villingsnævnet har afvist at ændre Civilstyelsens beslutning om ikke at give Beboerforeningen fri proces i en sag vedrørende byggetilladelse mod Fredensborg kommune. Selvom om afslaget er ubegrundet og kun henviser til, at betingelserne for fri proces ikke er til stede, beslutter bestyrelsen at lade sagen om kommunens behandling af byggesagen Gl. Strandvej 117  falde.

   

  .Ad 2

  Foreningens traditionelle juletræsfest afholdes  den 8/12 kl. 16- 18. CA står for arrangementet.

   

  Ad 3

  I forbindelse med et uformelt møde med PL har borgmesteren stillet i udsigt at kommunen vil sørge for at stranden i Sletten i løbet af foråret 2014 vil blive ryddet for tang.

   

  Ad 4

  CH og BB vil gennemgå den eksisterende korrespondence med myndighederne (som Birtha Egede har opbevaret) og derefter undersøge mulighederne for at opnå enighed imellem myndighed(Naturstyrelsen) og de implicerede beboere (Stejlepladsens venner, Sletten Beboerforenig og en grundejerforening der omfatter beboere på Jakobsmindevej),  om muligt omfattende regler og økonomi for såvel bevoksning og vedligeholdelse af stejlepladsen med tilhørende skråning som for den øvrige skråning imod Sletten.

   

  Ad 5

  a)  Tilsynel adende har hverken politi eller kommune endnu foretaget sig noget vedr. de forhold som blev aftalt ved et møde i Sletten (se ref. af bestyr.møde 10/10 2013).  PL omtalte Slettens trafikproblemer for borgmesteren ved det ovenfor omtalte træf og mødte angiveligt forståelse. Hvis kommune eller politi ikke har reageret inden udgangen af januar, vil HH rykke skriftligt med kopi til borgmesteren.

  b)  Beboere i Sletten med ejendom direkte til Øresund blev i juni måned bedt om overfor kommunen at tilkendegive en evt. interesse i et fælles kystsikringsprojekt. Teknik og Miljøudvalget har efter planen behandlet sagen i september. HH vil følge op og meddele evt. nyt ved næste bestyrelsesmøde.

  c)   Skiltet til badebroen ventes leveret inden jul. Broen har foreløbig klaret vejrliget og benyttes i øvrigt flittigt.

  d)  Byggerie t på Slettenhus skrider frem. 6 3-værelses lejligheder I hovedbygningen og 4 huse sv.t. nordfløjen er under opførelse. Bygherren har søgt om tilladelse til at lave parkeringskælder under den nuværende P-plads. Der er endnu ikke søgt om byggeri til sydfløjen, og der er givet afslag på en ansøgning om etablering af et reelt kryds med indkørsel til Slettenhus lige overfor Dageløkkevej.

  e)  Bevaring sudvalget har været på besøg  på GL.Strandvej 160, hvor foreløbig halvdelen af huset er under en intensiv renovering.

  f)    Korrekt paragraferede vedtægter vil blive lagt på foreningens hjemmeside som en (sidste) forudsætning for en aftale med banken (CA).

  g)  Fastelav n 2014 vil på vanlig vis blive fejret i Sletten med MJ ved roret. Datoen bliver den 2.marts 2014. Besked til beboerne via mail og hjemmeside.

  h)   Næste års generalforsamling bliver afholdt søndag den 11.maj 2014

   

  Ad 6

  Næste bestyrelsesmøde udskydes til torsdag den 6.marts 2014 kl.19.30

   

  Ref. HH 4-12-2013

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom