Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Best.møde 3.04.2014  
   

  Sletten Beboerforening

   

  Referat af bestyrelsesmøde den 3. april 2014

   

  Deltagere: Bettina Bové (BB), Henrik Hertz (HH), Charlotte Horster(CH), Per Lassen (PL), Hans Rosentoft (HR).

  Afbud: Camilla Højsted Ankjær (CA), Martin Jørgensen (MJ).

  Fraværende: Jørgen Buchgreitz (JB), Jørgen Poulsen (JP).

   

   Dagsorden

  1 Trafik og parkering i Sletten

  2 Stejlepladsen

  3 Slettenhus

  4 Kystsikring

  5 Budget og kontingent

  6 Generalforsamling

  7 Eventuelt

   

  Ad 1

  HH redegjorde for et åstedsmøde i Sletten med en repræsentant fra kommunen og fra Nordsjællands politi, hvor følgende blev besluttet: Parkeringsfobuddet I højre vejside igennem Sletten vil blive tydeliggjort – i løbet af april måned - med bedre skiltning. Forbuddet vil herefter blive håndhævet af politiet, først ved advarsler på bilerne og senere med udskrivelse af bøder.

  Cykling imod den gældende ensretning vil blive lovliggjort, men ikke for knallerter og andre motoriserede køretøjer. Krydset ved Dageløkkevej bliver rettet op i forbindelse med byggeriet på Slettenhus. Nedsættelse af hastighedsgrænsen igennem Sletten vil kræve omfattende ændringer af vejbelægning m.v. og vil ikke være mulig/ønskelig i øjeblikket. Man vil dog i sommerens løb foretage trafikmålinger I Sletten og derefter evt. påny drøfte muligheden af begrænsning af hastighed og af den tunge trafik, herunder specielt et muligt forbud imod gennemkørsel af turistbusser. Der blev givet grønt lys for anbringelse af een eller et par større sten i venstre vejside i svinget overfor Gl.Strandvej 154.

   

  A d 2

  CH og BB har haft kontakt med både skovfoged og skovløber om vedligeholdelse af skrænten og har planlagt et møde med disse samt John Norrie og Lisbeth Valentin (Stejlepladsens venner) om status og regler.

   

  Ad 3

  Byggeriet skrider planmæssigt frem. Det er usikkert hvor mange boliger der er solgt eller udlejet på nuværende tidspunkt. Der er forlydender om at ejerne nu vil søge byggetilladelse til sydfløjen og snarest fortsætte med at bygge denne.

   

  Ad 4

  Kommunen s planlægning af kystsikring imellem Nivå havn og Sletten havn følger et projekt udarbejdet af firmaet Niras.

  Projekte t blev fremlagt ved et møde på rådhuset i februar hvor HR og HH var til stede, men kan findes på kommunens hjemmeside. Det fremgår af projektet, at stræknigen er opdelt i tre områder. Uanset at kystsikringen kun finder sted i det midterste område  - og således ikke omfatter Sletten – har kommunen lagt op til at udgifterne skal deles imellem parcellerne i alle tre områder. Beboerforeningen har protesteret imod denne urimelighed. Beboerforeningens skrivelse til kommunen kan læses på vores hjemmeside. Skrivelsen er tiltrådt af  en række parcelhusejere I Sletten med grund til Øresund, som har været indkaldt til møde om kystsikringen på initiativ af Gorm Sentow, Gl. Strandvej 157A.

  Uafhængi gt af kommunens planer vil bestyrelsen undersøge mulighederne for at få mere – groft – sand placeret lige syd for havnen (efter råd fra Niras ingeniør)

  Borgmesteren har for nylig gentaget sit løfte om at kommunen vil sørge for, at stranden i Sletten i løbet af foråret 2014 vil blive ryddet for tang.

   

   

   Ad 5

   

  CA vil færdiggøre regnskabet for 2013 og sørge for at revisorerne får det betids. Bestyrelsen vil konferere regnskab og budget forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen vil søge kontingentet fastholdt på 200 kr.

   

  Ad 6

  Generalf orsamling vil finde sted søndag den 4. maj 2014 kl. 19.30 I foreningshuset.. Indkaldelse med dagsorden og kontingent opkrævning bliver husstands omdelt senest i løbet af weekenden 19/20 april.

  JP ønsker at udtræde af bestyrelsen. CA og BB samt revisor og revisorsuppleant er på valg og er villige til genvalg.

  Indkalde lsen vil også oplyse om  Sletten loppemarked som i år bliver afholdt søndag den 15. juni fra kl. 11 -14. HR og PL vil sørge for annoncering og om muligt omtale i Frederiksborg Amts Avis m.fl. og HH tilsvarende i Ugenyt

   

  Ad 7

  PL opfordrede bestyrelsens medlemmer til at søge medlemskab i “Havnens Venner”. Sletten havn fylder i 2014 135 år, hvorfor der afholdes havnefest den 29. og 30. august.

   

   

  Ref. HH 04 – 04 - 2014

   

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom