Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalforsamling 2014  
   

  Notat efter Generalforsamling i Sletten Beboerforening, 

  søndag den 4. maj 2014,  kl. 19.30 i

  Foreningshuset ved havnens parkeringsplads

  Dagsorden:

  1.     Valg af dirigent

  2.     Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

  3.     Kassereren aflægger det reviderede regnskab

  4.     Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år

  5.     Fastsættelse af kontingent

  6.     Behandling af indkomne forslag

  7.     Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer

  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  Bettina Bove (er villig til genvalg)

  Camilla Højsted Ankjær (er villig til genvalg)

  Jørgen Poulsen ønsker ikke genvalg

  Der skal således vælges 3 bestyrelses medlemmer samt 1  suppleant.

  Revisor Birgitte Vedel Viltoft samt revisorsupleant Lilian Busk er villig til genvalg.

   

  8.    Eventuelt

   

  Ad 1) Valg af dirigent.

   Bestyrelsen foreslog Karsten Frese, som blev valgt.

   Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med Sletten Beboerforeningens vedtægter.

   

  Ad 2) Formandens beretning

  Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Alle referater efter møderne kan findes på vor hjemmeside www.slettenboer.dk

  Ved generalforsamlingen i 2013 var årsregnskabet for 2012 ikke afsluttet. Regnskabet for 2012 blev efterfølgende afsluttet/ revideret og som aftalt på generalfor-samlingen, meddelt på vor hjemmeside inden den aftalte tidsfrist på 5. juni 2013.

  Boligpligt. Det er endeligt fastslået, at der ikke er tilknyttet en ”bopælspligt” til huse i Fredensborg Kommune og således heller ikke i Sletten. Dette betyder at alle boliger kan anvendes som ferieboliger. Husene skal have helårsstatus, men dette indebærer ikke bopælspligt.

   Trafik og parkering. Ved et møde med teknisk forvaltning og Nordsjællands politi er det afklaret - at skiltningen om parkeringsforbuddet i højre vejside i Sletten vil blive tydeliggjort og at politiet vil sætte “hilsner” på fejlparkerede biler. I første omgang som advarsler, men snart derefter som bødeforlæg. Det vil heller ikke være tilladt at parkere på fortovene. En hastighedsgrænse på 30 km/t eller lavere igennem byen vil kræve fartdæmpende “buler” i vejen for hver 150 m, hvorfor bestyrelsen ikke har anbefalet denne løsning. Det kan dog senere drøftes – forud for næste vedligeholdelse af vejbelægningen.

  Det vil blive søgt lovliggjort at cylister – men ikke knallerter og andre motoriserede køretøjer – kan køre imod færdselsretningen igennem Sletten.

  Dette vil imidlertid stille øgede krav til opmærksomhed for alle trafikanter på Gl. Strandvej.

  Den nordre af de to havnegyder som forløber imellem Gl. Strandvej og Sletten havn er ensrettet i retning fra havnen. Det er imidlertid ikke fysisk muligt at orientere sig om cykel-trafik fra venstre når man skal svinge til venstre ad Gl. Strandvej fra denne nordre havnegyde. Der er observeret adskillige farlige situationer og også enkelte sammenstød imellem en nordkørende cyklist og en venstresvingende bil fra havnen. Risikoen for alvorlige episoder stiger naturligvis når flere cyklister – nu snart i deres gode ret - kører imod nord. Den omtalte nordre forbindelse er unødvendig for kørende trafik, fordi den søndre havnegyde – som det allerede er tilfældet – kan bruges i begge retninger.

  I Lokalplan H 19 for Sletten fremgår det i § 11, stk. 5, at den nordlige havnegyde bør forbeholdes fodgængere og  at den kan lukkes med bom efter aftale med brandvæsenet. Politiet er blevet orienteret om denne problematik, og afventer nu en udmelding fra Fredensborg Kommune.

  Vejene ved Slettens sydlige afslutning bliver ændret således, at der bliver et hævet vejområde i vejkryds ved indkørslen til P-pladsen ved Slettenhus.

  Stormen ”Bodil” gav mange problemer i Sletten, men vores badebro klarede opgaven uden skader. Dog er der udvasket en del materiale bag ved betonkanten både ved broen og på nabogrundene 121 og 123. Det overvejes i samarbejde med kommunen hvorledes dette kan rettes op igen.

  Tang på stranden syd for havnen er blevet et stort problem, men vi håber stadig på at kommunen vil bistå med en oprydning.

  Kystsikring mellem Sletten og Nivå havn har været diskuteret ved et møde mellem kommunen og beboerne langs denne kyststrækning. Det er en lidt kompliceret sag, som man kan få flere detaljer om, ved henvendelse til Fredensborg Kommune. 

  Byggesager i forbindelse med Slettenhus (hovedhus og nordfløj) og en række andre større ombygninger har været behandlet i Bevaringsudvalget. Bevaringsudvalget har haft et godt samarbejde med kommunen om de enkelte sager indenfor områderne i Lokalplan H19 og Lokalplan H105. Det forventes at der også i 2014 vil komme en del mindre ombygnings-/ renoverings- opgave. Den største nybygningsopgave i Sletten vil blive sydfløjen med 3 boliger ved Slettenhus, som der netop er givet byggetilladelse til.

  Stejlepladsen og skrænten op mod Solbakkevej/Jakobsmindevej har været diskuteret med foreningen”Stejlepladsens venner” med henblik på at få fastlagt nogle regler for vedligeholdelse af beplantningen på skrænten, og på selve stejlepladsen. Et mere formelt samarbejde med Naturstyrelsen og ”Stejlepladsens venner” vil fremover blive søgt etableret.

  Arrangementer for Slettenboerne er altid godt besøgt, og sådan var det også til de arrangementerne ved Fastelavn, Loppemarked, fællesspisninger i foreningshuset og ved julearrangementerne, Alle arrangørerne fortjener også ved denne lejlighed en stor tak for indsatsen.

  Hjemmesiden www.slettenboer.dk , har fået flere tilmeldte og det er vor opfattelse at hjemmesiden er i en god udvikling.

  Formandens beretning godkendtes.

  Ad 3) Kassereren aflægger revideret regnskab

  Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2013, som herefter bleg godkendt af generalforsamlingen.

   Ad 4) Formanden om arbejdsplaner for det kommende år

  I år bliver der også gang i festlighederne, idet vi starter med Fællesspisning d. 18. maj i foreningshuset,  Loppemarked søndag d. 15. juni, - bemærk at kun beboere I Sletten må have en stand.

  Bådeklubben har 50 års  jubilæum  22. og 23. juni.

  Sletten havnen fylder 135 år  og det vil blive fejret ved havnefesten i dagene d. 29. og 30. august. Alle de øvrige kommende arrangementer,  som fællesspisning, jule- og fastelavns arrangenenter vil blive annonceret på www.slettenboer.dk.

  Ad 5) Fastsættelse af kontingent

  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 200 kr. blev vedtaget.

  Ad 6) Indkomne forslag.

  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling.

  Ad 7) Valg

  Bettina Bove og Camilla Højsted Ankjær blev genvalgt til bestyrelsen, endvidere blev Per Lassen indvalgt i bestyrelsen.

  Birgitte Vedel Viltoft og Lilian Busk blev genvalgt/valgt som revisorer.

   Formanden takkede den afgående næstformand Jørgen Poulsen for hans mangeårige indsats i bestyrelsen.

  Ad 8) Eventuelt

  Kystsikring samt renholdelse ved badebroen, blev diskuteret og bestyrelsen blev anmodet om at søge løsningsforslag i samarbejde med kommunen og beboere ved badebroen.

  Beboere i Sletten bedes være opmærksom på de uroligheder der kan opstå i forbindelse med ungdoms-fester på Peder Mads.

  Der er endvidere blevet malet ”TAGS” med ”LTF” (Rocker organisation ”Loyal To Familia”) på flere ejendomme i Sletten. Beboerne bedes omgående kontakte Politiet ved hærværk og gener.

  Kloakkerne i Sletten er blevet efterset af kommunen, men desværre er riste og sandfang ikke blevet efterset ved samme lejlighed.

  Generalforsamlingen sluttede med at formanden takkede dirigenten for god ledelse og ro og orden under generalfor-samlingen.

   

  HR 06-05-2014
   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom