Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Best.møde 27.05.2014  
   
  < !--StartFragment-->

  Referat af bestyrelsesmøde den 27. maj 2014

  Deltagere: Henrik Hertz (HH), Per Lassen (PL), Hans Rosentoft (HR), Camilla Højsted Ankjær (CA), Martin Jørgensen (MJ), Jørgen Buchgreitz (JB).

  Afbud: Bettina Bové (BB), Charlotte Horster(CH).

  Dags orden


  1) Opfølgning på generalforsamlingen
  2) Loppemarked d. 15. juni, herunder annoncering.
  3) Beboerforeningens rolle i forbindelse med havnefesten i august
  4) Kystsikring
  5) Regnskab og budget, samt ikke mindst kontingent opkrævninger
  6) Bebyggelsen på Slettenhus
  7) Rettelser til hjemmesiden
  8) Eventuelt

  Ad 1

  Bestyrelsen konstituerer sig som følger:

  Formand: Charlotte Horster(CH)

  Næstformand: Bettina Bové (BB)

  Kasserer: Camilla Højsted Ankjær (CA)

  Sekretær: Martin Jørgensen (MJ)

  Bestyrelsesmedlem: Henrik Hertz(HH)

  Bestyrelsesmedlem: Hans Rosentoft(HR)

  Bestyrelsesmedlem: Per Lassen(PL)

  Suppleant: Jørgen Buchgreitz(JB)

  Ad 2

  Loppemarked bliver afholdt søndag den 15. juni fra kl. 11 -14. Annoncering (Franks plakat er velegnet, max. pris er 2000 DKK) og også gerne omtale i artikel under Fredensborg i Frederiksborg Amts Avis (ansvarlig CA). ”Ugenyt” kontaktes (ansvarlig: HH) mhp. omtale af loppemarked i artikel indeholdende billede fra tidligere afholdt loppemarked (CA sender billeder til HH).

  Ad 3

  Sletten havn fylder i 2014 135 år, hvorfor der afholdes havnefest den 29. og 30. august. Arrangementet annonceres på hjemmesiden, men opfordringen til medlemskab af ”Sletten Havns Venner” slettes (ansvarlig: PL).

  Ad 4

  Intet nyt vedr. kommunen s planlægning af kystsikring imellem Nivå havn og Sletten havn.

  Ad 5

  22 husstande har pt. betalt kontingent for 2014. Påmindelse om kontingentindbetaling med betalingsfrist 15. juni annonceres på hjemmesiden og der udsendes e-mail reminder (ansvarlig: PL). Ved fristens udløb uddeles girokort til husstande med manglende indbetaling (ansvarlig: CA).

  Ad 6

  Det er usikkert hvor mange boliger, der er solgt eller udlejet på nuværende tidspunkt. Opførelsen af sydfløjen (3 rækkehuse) er initieret.

  Ad 7

  Hjemmesiden rettes og opdateres herunder med den nye bestyrelsessammensætning samt i forhold til kontaktoplysninger m.v. (ansvarlige HH/PL).

  Ad 8

  Traf ik og parkering i Sletten: Parkeringsforbuddet i højre vejside igennem Sletten er endnu ikke tydeliggjort med bedre skiltning som tidligere besluttet. Ej heller er cykling imod den gældende ensretning, men ikke for knallerter og andre motoriserede køretøjer lovliggjort, som tidligere besluttet. Der sendes en rykker til borgmesteren (ansvarlig: HH). Der arbejdes imod en begrænsning af den tunge trafik igennem Sletten, herunder et forbud imod gennemkørsel af turistbusser. Endvidere at den nordlige havnegyde forbeholdes fodgængere og at den lukkes med bom (ansvarlig HH).

  Strandrensning: Borgmesteren har givet løfte om, at stranden i Sletten i løbet af foråret 2014 vil blive ryddet for tang. Da dette endnu ikke er sket sendes en rykker til borgmesteren (ansvarlig: PL).

  Oprydning ved badebro: Søndag den 8. juni kl. 11. Annoncereres på hjemmesiden og via e-mail (ansvarlig: PL) samt ved opslag ved badebroen (ansvarlig: JB).

  Velkomstbrev til nye beboere: CA undersøger om hun har noget liggende.

  Hærværk: Der er desværre bl evet malet ”TAGS” med ”LTF” (Rocker organisation ”Loyal To Familia”) på flere ejendomme i Sletten samt været andre former for hærværk. Tekst med opfordring om, at beboerne omgående kontakter Politiet ved hærværk og gener forfattes (ansvarlig: HR) og annonceres på hjemmesiden samt der sendes e-mail (ansvarlig: PL).

  Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 18. august klokken 19.30.

   Ref. MJ 30- May-2014

   

  http://www.slettenboer.dk/album/no_foto.gif

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom