Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Best.møde 13.08.2014  
   

  Referat af bestyrelsesmøde den 13. august 2014

  Deltagere: Henrik Hertz (HH), Per Lassen (PL), Hans Rosentoft (HR), Camilla Højsted Ankjær (CA), Martin Jørgensen (MJ), Bettina Bové (BB), Charlotte Horster(CH).

  Afbud: Jørgen Buchgreitz (JB).

  Dagsorden

  1.   Kystsikring

  2.   Vores ”privatskilt” ved badebroen

  3.   Sletten Havns 135-års jubilæumsfes

  4.   ”Slettenhus”

  5.   Øvrige byggesager

  6.   Eventuelt

  Ad 1

  Kommunen vil iværksætte en sikring af kysten på strækningen ned mod Nivå Havn og vil fordele udgiften til kystsikringen på alle grundejere med kystgrunde på strækningen mellem Nivå havn og Sletten havn. Da vi ingen kystsikringsproblemer har i Sletten, vil vi ikke bidrage til sær-betalingen. Der udfærdiges en klage indenfor klagefristen den 31.8 (ansvarlig: CH).

  Ad 2

  Skiltet med ”Privat” på låge ved badebro nedtages efter anmodning fra kommunen (ansvarlig: PL). Det undersøges om nyt skilt med ”Privat badebro må kun benyttes efter aftale beboerforening” i stedet kan anvendes (ansvarlig: HR).

  Ad 3

  Sletten havn fylder i 2014 135 år, hvorfor der afholdes havnefest den 29. og 30. august. ”Havnens Venner” ved Skipper kontaktes med henblik på, at der ikke benyttes varmluftsballoner pga. brandfaren (ansvarlig: CH). Foranlediget af henvendelse fra ”Havnens Venner” adspørges beboerforeningens medlemmer via hjemmeside og mail, hvoraf det vil fremgå hvem man skal henvende sig til, om frivillige vil hjælpe til med 1) at bage en kage til kageboden 2) at hjælpe til i forbindelse med afvikling af lørdagens gratis sildebord (ansvarlig: PL).

  Ad 4

  Syd fløjen med opførelse af 3 rækkehuse er påbegyndt. Der er solgt 4-5 lejligheder/rækkehuse. Det opførte skur til skarnkasser er opført uden byggetilladelse og overholder ikke brandkrav. Behandles på møde i bevaringsudvalget den 23. august.

  Ad 5

  Gl. Strandvej nr. 200: Gennemgribende restaurering.  Gl. Strandvej nr. 153: Ansøgning om en ny kvist. Der følges op på byggeriet på havnen i forbindelse med udvidelse af kølehus (ansvarlig: HR).

  Ad 6

  Kommunen sælger ud af beboerhuse. Med en belægningsprocent på blot 15 kan ”Strandlyst” komme i spil. Beboerforeningens bestyrelsesmøder afholdes derfor i ”Strandlyst” gående fremad. Det foreslås endvidere kommunen, at ”Strandlyst” skal kunne lejes til private fester (ansvarlig: BB).

  Kommunale bålpladeser på Peder Mads. Afstanden til stråtage opmåles og brandfaren forbundet med bålpladserne tages op i bevaringsudvalget (ansvarlig: HR).

  Trafik og parkering i Sletten: Parkeringsforb uddet i højre vejside igennem Sletten er nu tydeliggjort med (lidt)bedre skiltning og politiet har været i Sletten og uddelt sedler til ulovligt parkerede biler, men endnu ikke givet bøder. Der arbejdes fortsat imod en begrænsning af den tunge trafik igennem Sletten, herunder et forbud imod gennemkørsel af turistbusser. Det bliver lovligt at cykle mod ensretning. I den forbindelse vil den nordre nedgang til havnen blive forbeholdt gående ved bom alternativt skiltning. Lovliggørelse af cykling imod den gældende ensretning vil ske samtidigt med implementering af ændrede trafikforhold ved Slettenhus.

  Vedr. strandrensning: Borgmesteren har givet løfte om, at stranden i Sletten i løbet af foråret 2014 vil blive ryddet for tang. Da dette ikke er sket følges der op med kommunen (ansvarlig: CA).

  Næste møde afholdes 30. oktober 19.30 i ”Strandlyst”. Bestyrelsesmedlemmerne medbringer selv evt. drikkevare.

   

  Ref. MJ, 14-Aug-2014
   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom