Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
  Vedtægter
 
 
  Lokalplan
 
 
  Fællesspisning
 
 
  Artikler
 
 
  Kontigent og regnskab
 
 
  "Obersten sangbog"
 
 
  Strandlyst, foreningshus
 
 
  Tangrensning i Sletten
 
 
  Badebro
 
 
  Kystsikring i Sletten
 
 
  Regnskab
 
 
  Hold Sletten By Ren?
 
 
  Hundelorte i Sletten By
 
 
  Istandsættelse boliger
 
 
  Boligmarked
 
 
Luftfoto over Sletten
Login | Tilmeld Kystsikring i Sletten  
 

14. december 2014

 

Til Miljøministeren

Fredensborg Kommune

Egevangen 3B

2980 Kokkedal

 

 

Klage over afgørelse om kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn – kommunens sagsnr. 11/60861

 

Fredensborg Kommune har i brev af 24. november 2014 orienteret om Plan- Miljø- og Klimaudvalgets afgørelse af 4. november 2014, hvor det blev besluttet, at fastlægge bidragsfordelingen til finansiering af kystbeskyttelsesprojektet mellem Nivå Havn og Sletten Havn.

 

Sletten Beboerforening skal hermed – på vegne af de berørte kystgrundejere i område 3, Gl. Strandvej 163 til Sletten Havn – klage over denne afgørelse.

 

Sletten Beboerforening skal til støtte for klagen henvise foreningens klage af 26. august 2014, over Fredensborg Kommunes afgørelse om at arbejde videre med et kystprojekt for dele af området mellem Nivå Havn og Sletten Havn.

Beboerforeninge n skal endvidere henvise til, at Fredensborg Kommune i sin afgørelse af 3. juni 2014 skrev, at der ville komme en ny høringsfase om projektet i starten af 2015. Dette synes nu at være ændret, eftersom Fredensborg Kommune i sin afgørelse af 4. november 2014 har taget stilling til finansieringen af projektet.

På Sletten Beboerforenings vegne

Charlotte Horster, formand

 

 
 
Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom