Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestmøde 24.3.2015  
   

   

  Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2015

  Deltagere: Henrik Hertz (HH), Hans Rosentoft (HR), Camilla Højsted Ankjær (CA), Martin Jørgensen (MJ), Bettina Bové (BB), Charlotte Horster(CH), Jørgen Buchgreitz(JB), Per Lassen(PL).

  Dagsorden

  1. Præsentation af havneprojektet v/ Knud Sant og Johannes Kildeby. John Norrie deltager også.

  2. Bevaringsudvalget - John Norrie har valgt at trække sig fra udvalget, så han deltager også under dette punkt.

  3. Strandlyst - status?

  4. Byggesager?

  5. Trafikforhold

  6. Evt.

  Ad 1. Knud Sant (KS) præsenterede havneprojektet herunder baggrunden for projektet. Bådeklubben oplever pladsproblemer og usikkerhed om, hvorvidt Strandlyst kan benyttes på længere sigt, herunder til opbevaring af både og kajakker.  Arkitekt Robert Ørn og landskabsarkitekt John Norrie(JN) har på baggrund af bådeklubbens beskrivelse af pladsproblemer og behov udarbejde et idéoplæg, der blandt andet omfatter nedrivning af eksisterende bebyggelser mod syd og opførelse af nye og større bygninger med høj rejsning, kviste og udnyttet tagetage, flere p-pladser, samt inddæmning af et større område på 2500 m2 syd for havnen bag ny højere mole med stor terrasse. Bådeklubben har holdt møde med kommunen, der ifølge KS umiddelbart er positiv, men ikke vil love penge.  Financieringen på ca. 12 millioner kr. er dermed ikke på plads. Der skal nedsættes en styregruppe, hvor beboerforeningen får en repræsentant. På grund af manglende tid udskydes videre diskussionen af idéoplægget til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsens grundholdning er den, at Sletten havn skal bevare dets nuværende særpræg og ikke blive til en Marina.

  Ad 2. JN trækker sig fra bevaringsudvalget pga. lemfældig kommunal sagsbehandling især i tilfældet Slettenhus.

  Ad 3. Intet nyt.

  Ad 4. Gl. Strandvej nr. 152: ansøgning om vindfang godkendt.

  Gl. Strandvej nr. 200: tagspær er for høje, projektet stoppet og håndværkerne er sendt hjem. Ny skorstenspibe vil blive opført. Bygherre skal komme med nyt projektforslag.

  Slettenhus: Bygherre skal indsende et nyt projektforslag omhandlende containerrummet.

  Ad 5. Vedr. ændring af trafikforhold er der intet sket. Lovliggørelse af cykling imod den gældende ensretning er besluttet. I den forbindelse skulle den nordre nedgang til havnen blive forbeholdt gående ved bom, idet den venstresvingende biltrafik udgør en fare for cyklisterne og er til meget stor gene de beboere, der bor ved den nordre nedgang (Ansvarlig: HR tager det op med kommunen). Hjørnet ud fra Slettenhus, etableres i forbindelse med ny kloakering på Dageløkkevej.

  Ad 6. Forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest den 1. april. Besked via hjemmeside og mail (Ansvarlige: PL, CH).

  Næste møde: 15. april i Strandlyst.  Indkaldelse med dagsorden, kontingent opkrævning samt folder bliver husstandsomdelt efter mødet (CH booker).

  Generalforsaml ing søndag den 10. maj 2014 kl. 19.30 i foreningshuset (CH booker).

  Loppemarked i Sletten: søndag den 14. juni 2015, klokken 11-14.

  Ref. MJ, 26-Marts-2015

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom