Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld best.møde 15.04.2015  
   

  Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2015

  Deltagere: Henrik Hertz (HH), Hans Rosentoft (HR), Martin Jørgensen (MJ), Charlotte Horster(CH), Jørgen Buchgreitz(JB), Per Lassen(PL).

  Afbud: Bettina Bové (BB), Camilla Højsted Ankjær (CA)

  Dagsorden

  1. Bådeklubbens forslag om en ændring og udvidelse af havnearealet i Sletten havn

  2. Strandlyst

  3. Generalforsamling

  4. Byggesager

  5. Trafikforhold

  6. Evt.

  Ad. 1. Beboerforeningens bestyrelse er skeptisk overfor planerne og kan som udgangspunkt ikke bakke op omkring den foreslåede arealudvidelse eller bebyggelse. Den manglende opbakning af prospektet tager primært afsæt i, at planerne radikalt vil ændre det nuværende, unikke havnemiljø. Beboerforeningen lægger vægt på at bevare Sletten havn med dens nuværende særpræg, og bestyrelsen er bekymrede for, om planerne vil føre til, at vi får en ’Sletten Marina’ eller en mini Rungsted Havn. Beboerforeningens bestyrelse anerkender Bådeklubbens pladsproblemer og vil gerne være med til at tænke i gode løsninger for både klubben og for byen. Der udfærdiges og sendes en tilbagemelding til Bådeklubben (ansvarlig MJ).

  Ad. 2. Udvalg med CH og BB nedsættes. Høringsfrist vedr. Strandlyst er 11. maj.

  Ad. 3. Dagsorden til generalforsamlingen udarbejdes (CH ansvarlig CA tilføjer regnskab, og Per placerer på hjemmesiden). Indkaldelsen husstandsomdeles sammen med folder og girokort senest 14. dage før generalforsamling afholdes. HR spørger om Karsten Freese vil være dirigent. Ud over de faste punkter skal bådeklubbens forslag om ændring af havneanlæg drøftes. Orientering om ændring af trafik forhold sker under formandsberetning, HR skriver input til formandens beretning. Kontingent betales forud. Dem der ikke havde betalt sidste år betaler dobbelt og kontingentet, der tages stilling til på generalforsamlingen er for 2016, foreslås uændret. Valg af bestyrelse: HR er på valg og ønsker ikke genvalg, men fortsætter i bevaringsudvalg. JB indtræder i bestyrelsen. CH, HH og MJ er på alle valg og er alle villige til genvalg. Ole Bruun og Helle Aagesen opstiller til bestyrelsen. Birgitte og Lilian spørges om de ønsker at fortsætte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant (ansvarlig CH).

  Ad. 4. Nyt fra bevaringsudvalget. Slettenhus: Ulovligt opført skur, ændres så det bliver med taghældning. Gl. Strandvej nr. 200. har fået kommunens tilladelse til skorstensattrap. Tilbygning i gasbeton vil blive træbeklædt.

  Ad. 5. Vedr. ændring af trafikforhold skulle der nu snart ske noget. I forbindelse med lovliggørelse af cykling imod den gældende ensretning vil den nordre nedgang til havnen blive forbeholdt gående ved skilt ikke ved bom.

  Ad 6. Placeholder for møde inden generalforsamling 27. april 2015, klokken 19.30 i Strandlyst.

  Ref. MJ, 22. april 2015

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom