Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
  Vedtægter
 
 
  Lokalplan
 
 
  Fællesspisning
 
 
  Artikler
 
 
  Kontigent og regnskab
 
 
  "Obersten sangbog"
 
 
  Strandlyst, foreningshus
 
 
  Tangrensning i Sletten
 
 
 
 • Referat fra udvalgsmøde
 •  
   
   
 • Tang fjernes i juni 2015
 •  
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Referat fra udvalgsmøde  
   

  114. Orientering om fjernelse af tang fra offentlige strande

  Sagsnumrner:14/34570 Sagsansvarlig EVA

  Beslutningstema:

  Sagsfremstilling og økonomi:

  Udvalgetorienteres om mulighederne for at rensede offentlige strande langs Øresund for tang samt omkostningerne forbundet hermed.

  Fredensborg Kommune får mange henvendelse vedrørende mængden af tang langs Øresundskysten og spørgsmål om, hvorfor det ikke bliver fjernet.

  Udvalget besluttede derfor på møde i marts 2015 at få fremlagt en sag om muligheden for at rensede offentlige strande i kommunen.

  Der er ikke afsat driftmidler til rensning af tang fra de offentlige strande. I forbindelse med stormen Bodil i 2013 blev der dog nogle steder fjernet tang, fordi det lå på veje og i parkområder.

  Indsats

  Nordsjællands Park og Vej (NSPV) fjerner i dag tang ved de offentlige strande i Helsingør Kommune. Strandene renses med en førstegangs indsats i starten af badesæsonen og efterfølgende løbende pleje én gang ugentligt i skolernes sommerferie.

  Første indsats

  • på tilgængelige arealer bliver tangen opsamlet med en gravemaskine, læsset på en lastbil og kørt til kompostering
  • På utilgængelige aealer bliver tangen opsamlet med hånden og placeret i bunker, hvorfra den bliver afhentet med lastbil med grab og kørt til kompostering.

  Den efterfølgende løbende indsats er ikke så ressource krævende, hvis der opsamles en gang om ugen.

  • På de tilgængelige arealer foregår opsamlingen med en tangopsamler. Det er en specielmaskine, der kan ryse dele af sandet fra tangen.Tangen bliver læsset på en lastbil og kørt til kompostering.
  •  på de utilgængelige arealer foregår opsamlingen med hånden, hvor tangen bliver placeret i bunker, hvorfra det bliver opsamlet i lastbil og kørt til kompostering.

  Offentlige strande i Fredensborg kommune

  I nedenstående skema er der for hver af de større offentlige strande i Fredensborg kommune beskrevet en indsats der ville svare til indsatsen i Helsingør kommune. Det skal bemærkes at dele af de offentlige strande er ejet af Naturstyrelsen (NST), som ikke renser deres arealer for tang.

      Strand           Metode for 1. rensning  

  Mikkelborg strandpark Tangen opsamles med gravemaskine

  Nivå strandpark     Tangen opsamles med gravemaskine

  Peder Mads (delvis NST) Tangen opsamles med gravemaskine

              Tangen opsamles med tangopsamler

  Syd for Sletten havn (delvis NST)

       Uden for NST´s arealer opsamles tangen med     gravemaskine. På resten af strækningen     håndopsamles tangen.

     Uden for NST´s areal opsamles tangen med     tangopsamler. På resten af strækningen     håndopsamles tangen.

  Nord for Humlebæk Havn

     De første 100 meter opsamles tangen med     gravemaskine. På resten af strækningen     håndopsamles tangen

     De første 100 meter opsamles tangen med     tangopsamler. På resten af strækningen     håndopsamles tangen

  Babylone strand     Tangen håndopsamles

  Bortskaffelse af tangen

  I helsingør kommune køres tangen til SAC (Skibstrup AffaldsCenter) i Helsingør, hvor det forarbejdes til kompost. Komposten skal efterfølgende udlægges på arealer i kommunen. Disse arealer skal VVM-screenes jf. Planloven og Miljøbeskyttelsesloven, inden der kan gives tilladelse til udlægning af tang-komposten.

  Såfremt indholdet af tungmetaller i tangen er for højt i forhold til slambekendtgørelsen, kan tangen ikke komposteres, men skal deponeres som miljøfarligt affald.

  Økonomi ved kompostering

  Strand Metode for 1 rensning

  Samlet for de 6  strande mod Øresund

  Ca. 200.000. Beløbet afhænger dog meget af mengden af tang, der er skyllet ind.

  Metode for efterfølgende pleje

  200.000 til 400.000. Beløbet afhænger af vejret og mængden af opskyllet tang.

  Den samlede udgigt til strandrensning i perioden for skolernes sommerferie vil altså være mellem kr. 400.000 - 600.000 årligt.

  Hvis der kun udføres en førstegangs indsats vil strandene være tangfyldte efter første storm.

  Bevilling: Der er ikke afsat budget til rensning af tang fra de kommunale strande.

  Retsgrundlag: Miljøbeskyttelseslov, planlov

  Indstilling: 1. At orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, den 05.05.2015

  Udvalget anmoder administrationen om at fremlægge forslag til finansiering af én 1. rensning, der gennemføres som følge af virkningen af stormen "Bodil".


   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom