Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
  Vedtægter
 
 
  Lokalplan
 
 
  Fællesspisning
 
 
  Artikler
 
 
  Kontigent og regnskab
 
 
  "Obersten sangbog"
 
 
  Strandlyst, foreningshus
 
 
 
 • Borgmesterens svar
 •  
   
   
 • Møde med Borgmesteren
 •  
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Borgmesterens svar  
   

  20. oktober 2015

   

  Referat af bestyrelsesmøde i Sletten Beboerforening, torsdag d. 1. oktober 2015.10.20

   

  Dagsorden:

   

  1.     Foreningshuset og havnen - tilbagemelding fra mødet med kommunen.

  2.     Stejlepladsen

  3.     Bevaringsudvalget

  4.     Efterårets og vinterens aktiviteter.

  5.     Evt.

   

  Ad 1:

  Bestyrelsen var repræsenteret med 4 personer (Ole Bruun, Per Lassen, Jørgen Buchgreitz og Charlotte Horster)ved mødet den 21. september 2015, med borgmester, udvalgsformand, forvaltningen og havnens øvrige interessenter.

  På mødet blev det først og fremmest meldt ud, at Strandlyst ikke bliver solgt, da der ikke er politisk flertal for et salg.

  Derfor er politikere og forvaltning nu interesserede i at drøfte forskellige modeller for, hvordan Strandlyst kan komme til at fungere bedre som foreningshus, herunder også huse Bådeklubben med de behov den har for bade- og omklædningsfaciliteter.

  Samtidig blev det klart, at Bådeklubbens planer og ønsker om at udvide arealet på havnen og skabe mere plads til klubbens aktiviteter ikke er skrinlagte. Borgmesteren var positiv overfor planerne og ville selv tale med de folk fra havnens bestyrelse, som angiveligt havde stemt imod forslaget.

  Den ene af de to forvaltningschefer som deltog på mødet gjorde det dog klart, at en udvidelse af havnearealet er en meget omstændelig – og ikke helt let proces. Bl.a. skal Kystdirektoratet med ind over, der er meget strikse regler omkring nabohøringer i den slags sager og det vil under alle omstændigheder være en sag som tager tid.

  På mødet tegnede der sig derfor to modeller: Den ene – som umiddelbart kan sættes i gang – er en istandsættelse af ’Strandlyst’, så huset bedst muligt imødekommer de forskellige foreningers behov og ønsker.

  Den anden model handler om Bådeklubbens ønsker om udvidelse af havnearealet og det er en proces, der som sagt vil strække sig længere ud i fremtiden.

  Der blev taget referat af mødet og mødets deltagere fik tilsagn om at få referatet tilsendt.

  Kommunen vil invitere til et nyt møde ultimo november, hvor vi skal drøfte muligheder for anvendelse og administration af ’Strandlyst’ og evt. også det videre forløb. Evt. input til dette møde skal være forvaltningen i hænde senest den 1. november 2015. (i skrivende stund har vi endnu ikke modtaget referat af mødet).

  For at forberede mødet med kommunen i slutningen af november aftalte vi at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 22/10 – kl. 19.30, hvor eneste punkt på dagsordenen er forberedelse af mødet og formulering af skriftligt input, som vi sender frem inden 1. november.

  I Beboerforeningens bestyrelse skal vi være forberedte på, at vi skal kunne argumentere godt for vores modstand mod ’projekt havne-udvidelse’.

  Vi kan bl.a. foreslå at regulere parkeringen i Sletten, så der ikke parkeres på havnen.  Evt. kan man inddrage ”Fiskehusets” parkeringspladser. Evt. kunne man nøjes med at lukke af tirsdag og torsdag, når de små sejler. Endvidere kan der mere tydeligt henvises til parkeringen på Peder Mads, hvor man må holde, hvis man ikke bor i byen.

  Beboerforeningen vil meget gerne have, at Sletten er et sted, hvor man kan gå en tur og nyde byen, uden fare for at blive kørt ned.

  VI kan også foreslå, at skiltet mod Sletten havn og Restaurant Sletten kan sættes ved Dageløkkevej, så man kommer ned til parkeringspladserne ved Peder Mads.

   

  Ad 2:

  Stejlepladsen: Vi skylder at gå videre med sagen.

  Betina, Camilla og Charlotte går videre med sagen og mødes onsdag d. 28/10 hos Camilla kl. 17.

   

  Ad 3:

  Bevaringsudvalget:

  Bjælkehytte i haven ved nr. 133 – kan man ’bare’ bygge sådan et hus i sin have?

  Nr. 131 har fået lov til at rive huset ned, og til at komme med et forslag til et nyt hus. Det nye hus bliver noget anderledes og derfor bør der være en større nabohøring.

  Helle vil tage begge sager videre i regi af Bevaringsudvalget.

   

  Ad 4:

  Vi laver – formentlig – et julearrangement. Måske vi skal lave et anderledes arrangement, som ikke kun er for børn. Måske en aften hos Jacob i Bådeklubben. Camilla, Helle og Charlotte går videre med idéen.

   

  Ad 5:

  Er der kommentarer til indholdet på hjemmesiden? Bemærkninger kan sendes til Per.

  Camilla: Ønsker at sammenlægge nogle konti sammen, så vi skal betale færre gebyrer. Vi kan evt. overveje at skifte bank, da Danske Bank er meget dyr.

   

   

   

  Bedste hilsner

  Charlotte Horster

   

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom