Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalforsamling 2015  
   

  Notat efter Generalforsamling i Sletten Beboerforening,

  søndag den 10. maj 2014, kl. 19.30 i Foreningshuset ”Strandlyst”.

   

  Dagsorden:

  1.     Valg af dirigent

  2.     Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

  3.     Kassereren aflægger det reviderede regnskab

  4.     Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år

  5.     Fastsættelse af kontingent

  6.     Behandling af indkomne forslag

  a.      Drøftelse af bådeklubbens forslag om ændring af havnearealet

  7.     Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer

  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  ·       Hans Rosentoft (ønsker ikke genvalg)

  ·       Martin Jørgensen (er villig til genvalg)

  ·       Henrik Hertz (er villig til genvalg)

  ·       Charlotte Horster (er villig til genvalg)

   

  Der skal således vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 eller 2 suppleanter.

  Revisor Birgitte Vedel Viltoft samt revisorsuppleant Lilian Busk er villig til genvalg

   

  8.     Eventuelt

   

  Ad.1) &nb sp;         ;    Valg af dirigent

  Bestyrelsen foreslog Karsten Frese, som blev valgt.

   

  Ad.2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

  Bestyrelsen har holdt 6 (7) bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen den 4. maj sidste år (2014).

  For en god ordens skyld vil jeg lige præsentere den nuværende bestyrelse – som jo ændrer sig lidt efter i aften:

  Næstformand: Be ttina Bové (BB)

  Kasserer: Camilla Højsted Ankjær (CA)

  Sekretær: Martin Jørgensen (MJ)

  Bestyrelsesmedle m: Henrik Hertz(HH)

  Bestyrelsesmedle m: Hans Rosentoft(HR)

  Bestyrelsesmedle m: Per Lassen(PL)

  Suppleant: Jørgen Buchgreitz(JB)

  Formand: Charlotte Horster(CH)

   

  Kystsikringen: Stormen ’Bodil’ gjorde som bekendt et kraftigt indhug i kyststrækningen ned imod Nivå Havn. Derfor besluttede Plan-, Klima-, og Miljøudvalget i Fredensborg Kommune, at der skulle iværksættes en kystsikring, og at grundejere med kystgrunde på strækningen mellem Sletten Havn og Nivå Havn skulle bidrage til betalingen af projektet.

  Beboerforening en udfærdigede i første omgang høringssvar i sagen og efter den endelige beslutning i Plan-, Klima-, og Miljøudvalgets sendte Beboerforeningen en klage i december 2014 – underskrevet af stort set alle kystgrundejere på strækningen mellem Sletten Havn og Peder Mads – til Miljøministeriet. Udover klagen anmodes om at få oplyst hjemlen til at pålægge de udvalgte grundejere i kommunen denne udgift – her er vi stadig uden svar.

  En klage i denne sag har opsættende virkning, så kystsikringsprojektet er ikke sat i gang endnu. Til gengæld kender vi endnu ikke status på ministeriets sagsbehandling af sagen.

  Yderligere har bestyrelsen påpeget behovet for sikring af den lille strandgrund mellem Gl. Strandvej 121 og 123 (hvor badebroen er). Kommunen har givet tilsagn om at sikre dette strandstykke.

  Strandlyst: En anden sag, som bestyrelsen har brugt en del tid på, er kommunens planer om at sælge ud af sine ejendomme – herunder ’Foreningshuset Strandlyst’.

  Kommunen havde lavet en opgørelse over belægningsprocenten i huset – og den blev opgjort til ca. 18 %.

  En belægningsprocent, som vi i bestyrelsen fandt meget lav. Per Lassen gjorde derfor en kæmpe indsats, hvor han undersøgte og registrerede samtlige bookninger i huset – og så var billedet et noget andet. Huset var i løbet af 2014 booket i 1741 timer, hvilket svarer til ca. 65 %, og kælderen – som er ca. 1/3 af huset – er permanent lejet ud til Bådeklubben og Fritidsfiskerlauget.

  Bestyrelsen har løbende skrevet til Fredensborg Kommune med – efter vores overbevisning – gode argumenter, for at beholde ’Strandlyst’ som vores fælles foreningshus. Vi har skrevet i alt 5 breve i ’Strandlyst-sagen’. Vi har henvist til, at huset bliver anvendt i et helt andet omfang, end det som kommunens analyse peger på, og senest har vi den 29. april 2015 svaret på en høring fra kommunen, hvor det direkte fremgår, at ’Strandlyst’ er en af de kommunale ejendomme, som står for at skulle sælges. I vores høringssvar har vi gentaget vores argumenter og vi har rykket for kommunens svar på de forskellige forslag, som bestyrelsen har haft i forhold til at bevare ’Strandlyst’.

  Sidst – men ikke mindst – vil bestyrelsen blot gentage vores opfordring til, at alle de foreninger som anvender huset, retter henvendelse til kommunen for at tydeliggøre, hvor mange der bruger huset og hvor værdifuldt det er for lokalområdet, at have ’Strandlyst’ til rådighed.

  Byggesager og ’Bevaringsudvalg’: Hans Rosentoft kunne desværre ikke være med i dag, men jeg har fået et fint oplæg fra ham, om hvad der er sket på denne front i det forløbne år.

  Der har været afholdt 4 møder i bevaringsudvalget med kommunens repræsentanter.

  Det har været et rimeligt fredeligt år. De sager som har fyldt på dagsordenen er ’Slettenhus’, samt den store ombygning i nr. 200. Der ud over har der været behandlet en række mindre opgaver vedrørende kviste og udhuse/annekser og altaner, hvortil der enten er meddelt afslag, eller forslag til ændringer for at kunne blive godkendt.

  For en god ordens skyld kan jeg lige understrege her, at alle forslag til ændringer af facader, vinduer og døre på husene i Sletten skal forelægges kommunen inden dette udføres.

  Sagen om udhuset ved ’Slettenhus’ har stået på et stykke tid og er endnu ikke afsluttet. I lokalplanen for ’Slettenhus’ (Lokalplan nr. 105 § 7 stk. 4) nævnes, at der ikke må etableres skure/udhuse på grunden. På trods heraf, har kommunalbestyrelsen godkendt, at det opførte udhus mod vej i det sydlige hjørne af grunden, kan blive stående, men tagkonstruktionen skal ændres.  Udhuset indeholder affaldsrum samt cykelskur. Sagen er sendt i nabohøring.

  Der har under hele byggeperioden været en del diskussion med bygherren om bevarelsen og behandlingen af beplantningen på grunden, samt med kommunen om vedligeholdelsen af beplantningen på Peder Mads grunden. Endvidere har udendørsbelysningen været i strid med lokalplanen og den er derfor blevet ændret. Udendørsbelysning skal være afskærmet, afdæmpet og lyse nedad ifølge lokalplanen.

  Vejen ud for indkørslen til parkeringspladsen til Slettenhus på Gl. Strandvej/Dageløkkevej vil blive omlagt i forbindelse med reparation af kloakkerne på Dageløkkevej/Gl.Strandvej. Dette forventes at blive udført over sommeren 2015.

  Moderniseringe n af Gl. Strandvej 200, er en større sag der har givet anledning til en del aktivitet.  Der er nu rettet op på en række forhold, og Bevaringsudvalget har i samarbejde med kommunen accepteret ombygningen – herunder den nuværende kiphøjde, der er ca. 8 cm højere end det gamle tag ville have været - med nyt stråtag. Sagen er ligeledes sendt i nabohøring.

  Endelig kan jeg meddele, at John Norrie desværre har besluttet at trække sig ud af Bevaringsudvalget, som en direkte følge Slettenhus-sagens udvikling, og kommunens sagsbehandling vedrørende beplantningen på Peder Mads. 

  Trafik: En on-going sag i bestyrelsen er trafik og parkering i Sletten. Parkeringsforbuddet i højre vejside igennem Sletten er nu tydeliggjort med (lidt)bedre skiltning og politiet har været i Sletten og uddelt sedler til ulovligt parkerede biler, men har endnu ikke givet bøder.

  Det er endnu ikke blevet gjort lovligt at cykle i begge retninger, men planen er, at der i forbindelse med reparation af kloaker nede ved ’Slettenhus’, blive fulgt op på dette. Samtidig vil der blive sat et skilt op ved den nordre nedgang til havnen, som skal vise, at nedgangen er forbeholdt gående.

  Bestyrelsen har skrevet til kommunen og bedt om, at man forholder sig til problemerne med tung trafik – især store turistbusser – ned igennem Sletten. Bestyrelsen har anmodet om, at der kommer et forbud mod busserne, idet de har svært ved at passere ned igennem byen og ikke sjældent rammer tagudhænget på Gl. Strandvej 154. Kommunen har ikke forholdt sig til sagen og bestyrelsen har derfor i første omgang besluttet, at vi vil placere en stor sten i venstre vejside, i svinget overfor Gl. Strandvej 154, så det ikke bliver muligt at parkere der, hvilket vil give store køretøjer lidt mere ’sving-rum’.

  Strandrensning : Som det er velkendt for os alle her i Sletten, så er der i løbet af se seneste år skyllet rigtig meget tang op på stranden og det har vi også drøftet i bestyrelsen.

  Vi har fået forskellige bulletiner fra kommunen og borgmesteren om, at kommunen ville gøre noget ved det, men tangen ligger der som bekendt endnu.

  I bestyrelsen har vi derfor besluttet, at vi ville prioritere at bruge vores kræfter på sager som bl.a. kystsikring, ’Strandlyst’ og trafikforhold. Samtidig fattes riget – og Fredensborg kommune – penge, og vi har derfor besluttet, ikke at forfølge ’tang-sagen’ yderligere nu og her.

  Bådeklubbens planer om ændring og udvidelse af havnearealet: Bådeklubben har kontaktet beboerforeningens bestyrelse med en vision om udvidelse af havnen mod syd. Visionen er opstået, fordi Bådeklubben vokser og der mangler plads til joller, optimister, kajakker mv.

  Knud Sant og Johannes Kildeby præsenterede havneprojektet på et bestyrelsesmøde i beboerforeningen og inviterede samtidig en repræsentant fra beboerforeningens bestyrelse til at sidde med i en styregruppe, som skal arbejde videre med mulighederne.

  Beboerforening ens bestyrelse har som udgangspunkt skrevet til Bådeklubben og har udtrykt en vis skepsis – eller bekymring - overfor planerne. Den manglende opbakning af prospektet tager primært afsæt i, at planerne radikalt vil ændre det nuværende, unikke havnemiljø. Beboerforeningen lægger vægt på at bevare Sletten havn med dens nuværende særpræg, og bestyrelsen er bekymrede for, om planerne vil føre til, at vi får en ’Sletten Marina’ eller en mini Rungsted Havn. Beboerforeningens bestyrelse anerkender Bådeklubbens pladsproblemer og vil gerne være med til at tænke i gode løsninger for både klubben og for byen.

  Vi har jo – som bekendt – sat punktet på i dag, så vi vender tilbage til denne sag under det punkt.

  Badebro: Bestyrelsen har stået for en oprydning ved badebroen (på strandgrunden mellem Gl. Strandvej 121 og 123) Bl.a. havde vi jo sat et skilt med ”Privat” op på lågen ind til badebroen, men det måtte vi ikke – for kommunen – og derfor har vi overvejet, om vi i stedet kan sætte et andet skilt op, men noget i retning af: ”Privat badebro må kun benyttes efter aftale beboerforening.”  STATUS?

  Hærværk: Vi har efterhånden flere gange oplevet, at der er sket en del hærværk i byen. Der er blevet malet ”TAGS” med ”LTF” (Rocker organisation ”Loyal To Familia”) på flere ejendomme i Sletten, der er blevet smadret bilruder og der er lavet ridser i bilerne, som holder i gaden. Bestyrelsen har flere gange nævnt dette overfor politiet og vi kan KUN opfordre til, at beboere som oplever den slags, omgående kontakter Politiet og anmelder det. 

  Loppemarked: Loppemarked. Blev afholdt søndag den 15. juni fra kl. 11 -14. Vejret var rigtig fint og vurderingen var, at det var flere besøgende end forrige år – men at der godt må komme endnu flere.

  Loppemarked i år er søndag den 14. juni 2015, klokken 11-14 – så spred gerne det glade budskab.

  Julefest og Fastelavn: Sletten Beboerforening var traditionen tro vært ved et julearrangement i december 2014 og til Fastelavn i februar 2015.

  Sletten Havn: Sletten havn fyldte 135 år i 2014, og der var derfor havnefest den 29. og 30. august. Beboerforeningen fik en opfordring fra ’Havnens Venner’ om støtte til arrangementet. Først og fremmest i form af en hjælpende hånd eller en hjemmebagt kage. Bestyrelsen besluttede, at vi lagde oplysninger om festen og hvor man kunne henvende sig, hvis man ville hjælpe til. Endelig tillod vi os at bede om, at der ikke blev anvendt varmluftsballoner (som indgik i festplanerne) pga. brandfaren.

  Velkomstbreve: Vi har fået lavet nye velkomstfoldere – og I skulle gerne have fået et eksemplar med indkaldelsen til denne generalforsamling. Vi har endvidere drøftet, om vi skulle lave en egentlig ’velkomstpakke’ til nye beboere i byen. Det arbejder vi videre med.

  Ad. 3) Kasseren aflægger det reviderede regnskab

  Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2013, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen.

   

  Ad.4) Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år

  Arbejder videre med sagerne nævnt under punkt 2 samt vedligeholdelse af stejlepladsen.

   

  Ad.5) Fastlæggelse af kontingent

  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 200 kr. for 2016 blev vedtaget.

   

  Ad.6)     &nb sp;        Behandling af indkomne forslag

  Bestyrelsen ønskede en drøftelse af bådeklubbens forslag om ændring af havnearealet.

  Enkelte af beboerforeningens medlemmer bakkede op om projektet under henvisning til ønsket om bedre faciliteter for bådeklubben, medens det store flertal gav udtryk for, at det er i beboerforeningens og byens interesse at bevare Sletten og Sletten havns særpræg. En udbygning af Bådeklubben og flere parkeringspladser vil desuden medføre øget færdsel på den smalle Gl. Strandvej gennem fiskerlejet.  Dette vil være til gene for byens beboere, der i forvejen oplever tiltagende trafikproblemer.

  Generalforsamlingen gav således en meget klar opbakning og mandat til bestyrelses skeptiske holdning til udvidelsen af havnearealet. Bestyrelsen arbejder derfor fremadrettet for en løsning, hvor Bådeklubbens pladsproblemer imødekommes ved, at Foreningshuset Strandlyst bliver inddraget i en løsningsmodel med kommunen. I et sådant forslag kan ydermere en forskønnelse af området foran havnens sydlige parkeringspladser inkluderes. Dette vil samlet set berige såvel Bådeklubben og dens medlemmer samt Sletten og dets beboere.

   

  Ad.7) Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer

  Charlotte Horster, Henrik Hertz, Martin Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen.

  Suppleant Jørgen Buchgreitz(JB) blev valgt til bestyrelsen.

  Helle? og Ole Bruun blev indvalgt som suppleanter.

  Revisor Birgitte Vedel Viltoft samt revisorsuppleant Lilian Busk blev genvalgt.

  Formanden takkede Hans Rosentoft for hans indsats i bestyrelsen.

   

  Ad. 8) Eventuelt

  Birtha spurgte til om der var noget nyt i forhold til vedligeholdelse af Stejlepladsen. Formanden kunne oplyse, at der ikke er noget nyt, men at bestyrelsen vil arbejde med spørgsmålet i det kommende år.

  Birtha opfordrede beboerne i Slettenhus til at benytte de private P-pladser og ikke den offentlige vej til parkering.

  Rita spurgte til hullerne i vejen. Per Lassen kunne oplyse, at der er rettet henvendelse til kommunen med henblik på udbedring.

  MJ, 19-Maj-2015