Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde den 4.4.2016  
   

   

  Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. april 2016

  Deltagere: Camilla Højsted Ankjær(CA), Charlotte Horster (CH), Helle Horn emann(HEH), Martin Jørgensen (MJ) Henrik Hertz (HH), Per Lassen(PL), Ole Bruun(OB).

  Afbud: Bettina Bové (BB), Jørgen Buchgreitz(JB)

  Dagsorden:

  1. Siden sidst, herunder

  - Stejleplads

  - møde med kommunen

  - trafik

  2. Dagsorden og planlægning af generalforsamling

  3. Byggesager

  4. Evt.

  Ad. 1. Stejleplads: Skovfogeden koordinerer sammen med ”Stejlepladsensvenner” tiltag på stejlepladsen. Lisbeth Valentin kontaktes med henblik på, at beboerforeningen kommer ”ind i loopet” igen. (ansvarlige: CH og CA).  

  Møde med kommunen: Mødet om fremtiden for foreningshuset Strandlyst med borgmester, udvalgsformand, forvaltningen og havnens øvrige interessenter til oprindelig afholdelse i december. Vi har endnu ikke fået en ny dato. Kommunen rykkes for svar på, hvorvidt mødet stadig er på bedding (ansvarlig: CH).

  Trafikforhold: Det var planen, at kommunen ville lave vejen og skiltning med ”tilladt at cykle imod ensretningen” samt kloaker ved Dageløkkevej i efteråret 2015; det er nu udskudt til et tidspunkt i 2016. Den indgåede aftale med kommunen omkring lukning af den nordre nedgang til havnen for biltrafik er tilsyneladende blevet glemt af kommunen! Sagen rejses på ny ved en skriftlig henvendelse til trafik@fredensborg.dkm. HH har den tidligere korrespondance desangående(ansvarlig CH).

  Ad. 2.  Generalforsamling afholdes søndag den 8. maj klokken 19.30 i Foreningshuset. Dagsorden indeholder sædvanlige punkter.

  Indkaldelse med dagsorden, regnskab og påmindelse om kontingentbetaling uddeles i uge 15 (ansvarlige: HEH, CH, OB) og annonceres på hjemmesiden (ansvarlig PL). 

  Valg af bestyrelse: CH og HH ønsker begge at udtræde af bestyrelsen. CA, BB, JB og PL er på valg og alle er villige til genvalg og suppleanterne HEH og OB stiller op til bestyrelsen. Da der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og yderligere 2 som træder ud af bestyrelsen, så skal generalforsamlingen vælge i alt 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Birgitte og Lilian spørges om de ønsker at fortsætte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. Ole Kamperlund kontaktes i forhold til dirigenthverv (ansvarlig PL).

  Arbejdsplaner for det kommende år er: Stejlepladsen, trafikforhold, strandrensning, foreningshus.

  Kontingentet, der tages stilling til på generalforsamlingen er for 2017, foreslås uændret.

  Ad. 3.  Nyt fra bevaringsudvalget ved HEH: Gl. Strandvej nr. 160A: Er stort set revet ned. Kommunalt standsningspåbud. Kommunen skal tage stilling til ansøgning om genopførelse uden balkon.

  Gl. Strandvej nr. 135: Ansøgning om opførelse af i alt 5 tagkviste er ikke godkendt pga. størrelse og placering i tagfladen. Der er givet godkendelse til at sløjfe vindue i vestgalv. Vindue i nordfacade nærmest vejen erstattes med 2-fløjssprossevindue.

  Gl. Strandvej 131: Kommunens nedrivningstilladelse er af naboerne påklaget Naturstyrelsen.

  Ad. 4. Der rettes henvendelse til kommunen vedr. strandrensning(ansvarlig PL).

  Intet nyt om kystsikring.

  For at skabe en roligere sø i havnebassinet er der planer om at etablere en forlængelse af den østvendte stensætning, der udgår fra sydmolen, samt etablering af en stensætning i selve havnebassinet.

  Loppemarked afholdes i år søndag den 5. juni, vil fremgå af indkaldelse til generalforsamling.

   

  ·      Ref. MJ, 5. april 2016

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom