Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalforsamling 2016  
   

  Notat efter Generalforsamling i Sletten Beboerforening,

  søndag den 8. maj 2016, kl. 19.30 i Foreningshuset ”Strandlyst”.

   

  Dagsorden:

   

  1) Valg af dirigent

  2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år - 2015

  3) Kassereren aflægger revideret regnskab

  4) Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år

  5) Fastsættelse af kontingent for 2017

  6) Behandling af indkomne forslag, ændringer m.v.

  7) Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  •  & nbsp;       &nb sp;         ; Camilla Højsted (er villig til genvalg)

  •  & nbsp;       &nb sp;         ; Per Lassen (er villig til genvalg)

  •  & nbsp;       &nb sp;         ; Bettina Bove (er villig til genvalg)

  •  & nbsp;       &nb sp;         ; Jørgen Buchgreitz (er villig til genvalg)

  Følgende suppleanter er på valg:

  •  & nbsp;       &nb sp;         ; Helle Hornemann (er villig til genvalg)

  •  & nbsp;       &nb sp;         ; Ole Bruun (er villig til genvalg)

  Ud over de 4 bestyrelsesmedlemmer som er på valg har Henrik Hertz og Charlotte Horster valgt at træde ud af bestyrelsen. Der skal derfor i alt vælges 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

  Revisor Birgitte Vedel Viltoft samt revisorsuppleant Lilian Busk er villig til genvalg

  8) Eventuelt

   

  Ad.1)   ;        & nbsp;   Valg af dirigent

   

  Bestyrelsen foreslog Hans Rosentoft, der blev valgt som dirigent. HR konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var 15 deltagere udover bestyrelsen.

  Ad.2) Beretning for det forløbne år ved formand Charlotte Horster:

   

  ”Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen den 10. maj sidste år (2015).

  For en god ordens skyld vil jeg lige præsentere den nuværende bestyrelse – som jo ændrer sig lidt efter i aften:

  Næstformand: Bettina Bové (BB)

  Kasserer: Camilla Højsted Ankjær (CA)

  Sekretær: Martin Jørgensen (MJ)

  Bestyrelsesmedlem: Henrik Hertz(HH)

  Bestyrelsesmedlem: Jørgen Buchgreitz(JB)

  Bestyrelsesmedlem: Per Lassen(PL)

  Sup pleant: Helle Hornemann(HH)

  Sup pleant: Ole Bruun(OB)

  Formand: Charlotte Horster(CH)

   

  Fra bestyrelsens arbejde i det forløbne år vil jeg gerne nævne følgende sager:

  Første sag: Som det formentlig er de fleste bekendt, så havde kommunen på et tidspunkt planer om at sælge en del af de kommunale foreningshuse – herunder ’Strandlyst’.

  I beboerforeningens bestyrelse havde vi dette punkt på dagsordenen ved flere møder, og vi skrev adskillige breve til forvaltningen, hvor vi argumenterede for, at et salg af ’Strandlyst’ ville være en dårlig idé, og at vi havde flere gode idéer til, hvordan huset kunne udnyttes bedre.

  Det endte med, at der ikke var flertal for et salg i kommunalbestyrelsen, og i stedet inviterede borgmesteren – Thomas Lykke Pedersen – og formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget – Lars Simonsen – beboerforeningens bestyrelse og de øvrige interessenter og brugere af havnen til et møde om mulighederne for stedet.

  Mødet med kommunen blev holdt den 21. september sidste år, og der var mange tanker og idéer på bordet.

  Som I måske husker fra sidste års generalforsamling, så bad vi (bestyrelsen) om generalforsamlingens umiddelbare holdning til de planer om en udvidelse af havnen og havnearealet, som Bådeklubben havde skitseret. Beboerforeningens generalforsamling var umiddelbart ikke begejstrede for planerne, og den tilkendegivelse havde vi med os, da vi mødtes med kommunen og de øvrige interessenter for havnen.

  I stedet syntes vi, at der var perspektiver i at udnytte ’Strandlyst’ på en meget mere hensigtsmæssig måde – og også på en måde, som kunne imødekomme Bådeklubbens ønsker om bedre omklædnings- og badefaciliteter.

  Samtidig var det dog også klart, at Bådeklubbens planer og ønsker om at udvide arealet på havnen og skabe mere plads til klubbens aktiviteter ikke var skrinlagte.

  Den ene af de to forvaltningschefer som deltog på mødet gjorde det dog klart, at en udvidelse af havnearealet er en meget omstændelig – og ikke helt let proces. Bl.a. skal Kystdirektoratet med ind over, der er meget strikse regler omkring nabohøringer i den slags sager og det vil under alle omstændigheder være en sag som tager tid.

  På mødet tegnede der sig derfor to modeller: Den ene – som umiddelbart kan sættes i gang – er en istandsættelse af ’Strandlyst’, så huset bedst muligt imødekommer de forskellige foreningers behov og ønsker.

  Den anden model handler om Bådeklubbens ønsker om udvidelse af havnearealet og det er en proces, der som sagt vil strække sig længere ud i fremtiden.

  Afslutningen på mødet blev, at kommunen ville gå tilbage og ’tegne og regne’ på forskellige muligheder, og så ville vi blive inviteret til endnu et møde i løbet af efteråret. Det møde blev imidlertid aflyst – og udsat – og er på dette tidspunkt endnu ikke blevet til noget. Vi regner fortsat med, at der bliver et nyt møde. I hvert fald står det nu fast, at ’Strandlyst’ ikke bliver solgt, men vil forblive som kommunalt foreningshus.

   

  En anden sag, som bestyrelsen har arbejdet med igennem en længere periode – over flere år faktisk – er sagen om trafikforholdene i Sletten – herunder parkeringsforholdene.

  Beboerforeningens bestyrelse har længe haft som ønske, at begrænse de tiltagende trafikproblemer der er i byen, således at Sletten er et sted, hvor børn og øvrige beboerne, gæster og turister– både nord- og sydgående - kan gå eller cykle og nyde byen, uden fare for at blive kørt ned.

  Vi har derfor bl.a. foreslået, at den nordre nedgang til havnen bliver lukket for biler og forbeholdt gående og cyklister og at det blev muligt, at cykle i begge retninger gennem byen.

  Det med cyklingen er netop blevet lovliggjort – der er sat skilte op, så vær opmærksom på det. Det med nordre havnegyde arbejder kommunen videre med, men vi har fået tilsagn om, at der kommer til at ske et eller andet.

  Endvidere har vi foreslået, at der sker en regulering og begrænsning af biltrafik og parkering i Sletten, fx ved, at der mere tydeligt bliver henvist til parkeringen på Peder Mads, hvor man kan holde, hvis man ikke bor i byen. Vi har også foreslået, at man kan flytte skiltet mod Sletten havn og Restaurant Sletten til Dageløkkevej, så gæster naturligt kommer ned til parkeringspladserne ved Peder Mads og derved ikke unødigt trafikbelaster byen ved gennemkørsel i bil.

  Ved den nuværende indkørsel til Sletten kunne man evt. opsættes et skilt med: Indkørsel kun tilladt for beboere og nødvendig godstransport.

  En tredje sag er spørgsmålet om Stejlepladsen.

  På generalforsamlingen sidste år blev der spurgt til, om bestyrelsen fortsat arbejdere videre med sagen og vedligeholdelse af Stejlepladsen.

  Vi har derfor kontaktet Naturstyrelsen for at få en status for hvem der gør hvad i forhold til skrænten og Stejlepladsen.

  Naturstyrelsen var længe om at vende tilbage, men har nu svaret os, at det er skovfogeden, som i samarbejde med ”Stejlepladsens venner”, koordinerer tiltag på stejlepladsen. I bestyrelsen har vi derfor aftalt, at vi vil tage kontakt (genoptage kontakten) til Lisbeth Valentin, som bor oppe på Solbakkevej, så vi igen kan komme med i ”loop” i forhold til vedligeholdelse af både skrænt og Stejleplads.

  Fjerde sag er den kontinuerlige opfølgning på sagerne fra Bevaringsudvalget. Der har været forskellige sager i året løb, hvor Bevaringsudvalget har været indblandet. Det er jo sager, som går sin gang og hvor bestyrelsen bidrager med holdninger og bemærkninger gennem vores repræsentant i udvalget. Bl.a. har vi flere gange diskuteret vores holdninger til Lokalplanen og til den måde, som planen bliver administreret og håndhævet på.

  Femte sag. Sagen om kystsikringen, og betalingen af denne. Vi klagede jo – som bekendt – over kommunens afgørelse om betalingsspørgsmålet. Der var klagefrist op til julen 2014 (og ’ja’, det var ’14). I første omgang fik kommunen sendt klagen til det forkerte ministerium. Den skulle være kommet det rigtige sted hen nu, men vi har ikke hørt mere. Så den sag er endnu ikke afgjort og mig bekendt er der ikke opkrævet betaling - endnu.

  Sjette sag – strandrensning – bestyrelsen har besluttet, at vi igen i år vil rette henvendelse til kommunen for at høre, om de vil gentage sidste års strandrensning- Der blev fjernet rigtig meget tang, og vi fik en rigtig fin sandstrand. Til gengæld er der jævnligt ’problemer’ med alt muligt andet skidt og møg, der ligger og flyder på stranden. Bestyrelsen har længe haft et ønske om at ’indkalde’ til en regulær ’strandrensningsdag’, hvor vi mødes med handsker og plasticsække. Det er dog endnu ikke blevet til noget. Generelt kan vi kun opfordre til, at man husker at samle sit affald – også hundehømhømmer – op, så vi kan beholde en indbydende strand til de mange brugere.

  Diverse arrangementer i løbet af året:

  ·       Loppemarkedet, den 14. juni. Fint vejr og umiddelbart mange besøgende. I år er der loppemarked den 5. juni. Se hjemmesiden.

  ·       Julearrangement

  ·       Fastelavn

  Tak til de bestyrelsesmedlemmer, som sørgede for at få arrangementerne gennemført.

  Jeg har valgt at træde ud af bestyrelsen efter denne generalforsamling og jeg vil gerne benytte mig af denne lejlighed til at sige mange tak for et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen og alt muligt held og lykke med bestyrelsesarbejdet fremover.

   

  Ad. 3) Kasseren aflægger det reviderede regnskab

  Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2015, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen.

   

  Ad.4) Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år

  Bestyrelsen arbejder videre med Foreningshuset Strandlyst, trafikforholdene i byen herunder skiltning, stejleplads, og rensning af stranden.

   

  Ad.5) Fastlæggelse af kontingent

  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 200 kr. for 2017 blev vedtaget.

   

  Ad.6) Behandling af indkomne forslag

  Der var ikke nogen indkomne forslag.

   

  Ad.7) Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer

  Camilla Højsted, Per Lassen, Bettina Bove Jørgen Buchgreitz blev genvalgt til bestyrelsen.

  Suppleant Helle Hornemann og Ole Gotthardt blev valgt til bestyrelsen.

  Ole Bruun og Ulla ? blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

   

  Revisor Birgitt e Vedel Viltoft samt revisorsuppleant Lilian Busk blev genvalgt.

   

  Tak til Charlotte Horster og Henrik Hertz for deres indsats i bestyrelsen.

   

  Ad. 8) Eventuelt

  Oprydning ved badebro sker fredag den 13. maj kl. 17, Helle, Lisbeth, Charlotte og Lars meldte sig frivilligt til opgaven.

  Lisbeth og Rita påpegede henholdsvis, at skiltningen med cykling imod ensretningen tilladt ikke var optimal og hullerne i vejen.  Bestyrelsen tager begge dele op med kommunen i forbindelse med den pågående dialog omkring trafikforhold.

   

  Birtha mindede om, at beboerforeningen den 10. maj bliver 35 år. Bestyrelsen vil i den forbindelse overveje et økonomisk bidrag til den kommende fællesspisning.

   

  Loppemarked: Afholdes søndag den 5. juni, annonceringen koordineres af bestyrelsen.

   

  MJ, 9-Maj-2016