Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 7.02.2017  
   

   

  Referat af bestyrelsesmøde tirsdag en 7. februar 2017

  Deltagere: Camilla Højsted Ankjær(CA), Jørgen Buchgreitz(JB), Helle Hornemann(HEH), Martin Jørgensen (MJ), Per Lassen(PL), Ole Gotthardt(OG), Bettina Bové (BB), Ulla Hjort(UH).

  Afbud: Ole Bruun(OB).

  1. Havneprojekt/Strandlyst/møde med Kommunen

  2. Nyt fra Bevaringsudvalget- byggesager

  3. Trafikforhold

  4. Stejlepladsen

  5. Foreningens økonomi.

  6. Forskønnelse af byens gadebelysning

  7. Eventuelt

  Ad. 1. Havneprojekt/Strandlyst/møde med Kommunen

  Kommunen har bevilget 500.000,00 kr. til foreningshuset i år og i 2018. Pengene bruges til badeværelse, ovn og opvaskemaskine til køkken, midlertidig pavillon med 3 baderum og garderober til bådeklubben samt etablering af underlag i en del af haven. 

   

  Der vil blive nedsat et nyt havneudvalg. Udvalget skal se på en evt. fremtidig udvikling af havnen. Beboerforeningen er sammen med havnens øvrige interessenter repræsenteret i udvalget. Borgmesteren har tilkendegivet, at han ønsker en udvidelse af havneområdet ved inddæmning af strand-og havareal syd for havnen. Bestyrelsen er imod en udvidelse af havnen, og ønsker i stedet en forskønnelse og bedre udnyttelse af det eksisterende havneområde, samt at begrænse den tiltagende og generende biltrafik i Sletten. Konkrete tiltag til forbedring af parkerings- og trafikforholdene, men uden en udvidelse af parkeringsareal/inddæmning, samt tiltag til forskønnelse af byen, havnen og strandarealet syd for havnen vil blive udarbejdet af bestyrelsen. 

   

  Ad 2. Nyt fra Bevaringsudvalget- byggesager

  HH orienterede om pågående byggesager. Nedrivning af Gl. Strandvej 131A kan forventes igangsat i løbet af februar måned.

   

  Ad 3. Trafikforhold

  Skiltningen med cykling imod ensretningen tilladt er forbedret. Ellers intet nyt.

   

  Ad. 4. Stejlepladsen

  Intet nyt.

   

  Ad 5. Foreningens økonomi.

  HH har omdelt rykkersedler til dem, der ikke har betalt kontingent. Indsatsen har resulteret i flere medlemmer af beboerforeningen.

   

  Ad 6. Forskønnelse af byens gadebelysning

  Indgå i en samlet anbefaling af tiltag til forskønnelse af byen, se punkt 1.

   

  Ad.7. Eventuelt

  Fastelavnsarrangement afholdes søndag den 26. februar (ansvarlige Andreas, Gustav og Esben (og CA, MAJ)). Annoncering på hjemmesiden (ansvarlig PL).

  Generalforsamling afholdes søndag den 7. maj klokken 19.30 i Foreningshuset. Brandinspektør inviteres til at fortælle om gode råd og adfærd til forebyggelse af brand.

  Næste m øde: tirsdag den 14. marts klokken 19.00 i Strandlyst. På mødet forberedes generalforsamling og møde i det nye havneudvalg, se punkt 1. Dagsorden udsendes en uge inden mødet (ansvarlig BB).

   

  Ref. MJ, 8. februar 2017

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom