Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 14.03.2017  
   

  Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 14. marts 2017

  Deltagere: Camilla Højsted Ankjær(CA), Helle Hornemann(HEH), Martin Jørgensen (MJ), Per Lassen(PL), Bettina Bové (BB), Ulla Hjort(UH), Ole Bruun(OB) deltog under punkt 3.

  Afbud: Ole Bruun(OB), Jørgen Buchgreitz(JB), Ole Gotthardt(OG).

  Dagsorden:

  1. Generalforsamlingen forberedes.

  2. Nyt fra Bevaringsudvalget - byggesager.

  3. Mail omkring havneudvidelsen.

  4. Forskønnelse af byen/ havnen.

  5. Evt.

  Ad.1.: Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden, regnskab og påmindelse om kontingentbetaling udarbejdes (ansvarlig: CA) til udsendelse medio april. Mail med påmindelse om, at forslag til dagsorden skal sendes til formanden i hænde senest den 1. april udsendes (ansvarlig PL).

  Valg af bestyrelse: MJ er på valg og er på villig til genvalg. Da der er 1 bestyrelsesmedlem på valg, så skal generalforsamlingen vælge i alt 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

  Birgitte og Lilian skal spørges, om de ønsker at fortsætte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant, samt der skal udpeges en dirigent.

  Ko ntingentet, der tages stilling til på generalforsamlingen er for 2017, foreslås uændret.

  Ad.2.: HH orienterede om pågående byggesager:

  ·       Gl. Strandvej nr. 154 har fået godkendt stråtagskvist mod vest.

  ·       Bevaringsudvalget har stillet spørgsmålstegn ved behov for etablering midlertidig badevogn ved foreningshus og foreslår alternativt indretning af bruseniche på handicaptoilet.

  ·       Gammel Strandvej nr. 125 har fået godkendt garage til atelier, afslag på beboelse og etablering af badeværelse.

  Ad.3.:  Mail omhandlende forlængelse af havnemole modtaget fra Leif Henriks. Der udbedes agtindsigt og spørges ind til klagemulighed på kommunen (ansvarlig HEH) samt der arrangeres et møde med havnen (ansvarlig PL).

  Ad.4: Det er bestyrelsens vision, at skabe en fredeligere og smukkere Sletten by med færre biler og mindre biltrafik til glæde for både byens beboere og gæster udefra, der skal kunne glæde sig over og nyde synet de mange bevaringsværdige huse uden gene og fare fra unødig biltrafik.

  Følgende tiltag vil indgå i en handlingsplan:

  Parkering/trafik i byen begrænses

  Parkering i Sletten by kun for byens beboere.

  Max 1 bil per hustand på offentlig vej

  Tung trafik kun med ærinde, ingen turistbusser.

  Hastighedsbe grænsning på max. 15 km/h.

  Nordre havnegyde lukkes for biltrafik og forbeholdes gående

  Indførelse af bilfrie søndage

  Etablering af lav parkbelysning

   < /o:p>

  Desuden diverse forslag til forskønnelse af havnen.

   < /o:p>

  Bestyrelsen vil udarbejde dokument (ansvarlig BB) samt PPT præsentation (ansvarlig PL) til brug for kommunikation af bestyrelsens vision og strategi for en fredeligere og smukkere Sletten by.

  Ad. 5.:

  Oprydning af affald i Sletten by søndag den 2. april 2017 (Naturfredningsforeningen rengøringsdag af alle skove og naturområder) kl. 11 til ca. 13. Aktiviteten slås op på hjemmesiden (ansvarlig PL). HEH køber sodavand og plastikposer.

  Loppemarked afholdes søndag den 11. juni klokken 10-13, biler ud af byen fra klokken 9.                         

   

  Re f. MJ, 15. marts 2017

   

   

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom