Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 29.05.2017  
   

  Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29. maj 2017

  Deltagere: Jørgen Buchgreitz (JB), Bettina Bové (BB), Helle Hornemann (HEH), Hans Egede (HE), Per Lassen (PL), Ole Bruun (OB), Ulla Hjort (UH), Ole Gotthardt (OG)

  Afbud: Camilla Højsted Ankjær (CA)

  Dagsorden:

  1.     Konstituering af bestyrelsen

  2.     Moleudvidelsen

  3.     Havneprojektet og vores holdninger til det videre forløb

  4.     Nyt fra bevaringsudvalget

  5.     Evt.

  Ad 1. Konstituering af bestyrelsen

  Efter generalforsamlingen den 7. maj har (HE) udarbejdet en detaljeret oversigt over bestyrelsens sammensætning og valgperioder tilbage i tiden og frem til i dag. Således har vi nu også en opdateret oversigt over de nuværende bestyrelsesmedlemmer valgperioder.

  Bestyrelsen konstituerer sig således:

  Formand: Jørgen Buchgreitz (JB)

  Næstformand: Bettina Bové (BB)

  Kasserer: Camilla Højsted Ankjær (CA)

  Sekretær: Ole Gotthardt (OG)

  Bestyrelsesmedlem: Helle Hornemann HEH), medlem af bevaringsudvalget

  Bestyrelsesmedlem: Per Lassen (PL)

  Bestyrelsesmedlem: Hans Egede (HE)

  Suppleant: Ole Bruun (OB)

  Suppleant: Ulla Hjort (UH)

   

  Ad 2. Moleudvidelsen

  Projektet omkring forlængelse af søndre mole mod nord I en længde af 40 meter, er et projekt som Fonden Sletten Havn står for i samarbejde med Niras. Projektet er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen. Fredensborg Kommune har ikke myndighed til at planlægge på søterritoriet, men er hørt i sagen og har vurderet, at en moleudvidelse ikke er i strid med lokalplanen.

  Beboerforeningen er bekymret for, om moleændringen risikerer, at medføre en ophopning af tang nord for havnen. (BB) har haft kontakt med Fredensborg Kommune, som ikke er bekendt med, om der er foretaget forundersøgelse af tangvandringen langs kysten. Kommunen har også bekræftet, at Nordsjællands Park og Vej (NSPV) ikke renser tang fra strande, hverken de kommunale eller private, med undtagelsen af forrige år, hvor der blev renset tang på stranden syd for Sletten Havn.

  Beboerforeningen ved (BB) og (HH) vil 1) rette skriftlig henvendelse til Trafik-og Byggestyrelsen om vores bekymring for risikoen for tangophopning, 2) rette en skriftlig henvendelse til Fonden Sletten Havn, om de vil afsætte midler til fjernelse af eventuel tangophobning. 

  Ad 3. Havneprojektet og vores holdninger til det videre forløb

  Som udgangspunkt er der intet nyt i sagen, men Fredensborg kommune har indkaldt til nyt møde i udvalget, i hvilket beboerforeningen er repræsenteret ved (BB) og (CA).

  Tegning over havneprojektet, som bådklubben er initiativtager til, blev omdelt på beboerforeningens generalforsamling den 7. maj. Forslaget omfatter bl.a. en udvidelse af sydmolen med terrasse mellem parkeringspladsen og klubhuset, der skal give plads til bådeklubbens joller m.v.

  Beboerforeningens be styrelse er imod forslaget til havneudvidelse og vi arbejder videre med vores visioner for Sletten. Vi vil også gerne høre mere om Bådklubbens visioner, og det blev derfor besluttet, at (JB) inviterer Bådklubbens nye formand til et snarligt møde med beboerforeningens bestyrelse.

  Ad 4. Nyt fra bevaringsudvalget.

  I forbindelsen med ombygningen af Gl. Strandvej 125, har ejer fået tilladelse til at etablere atelier i udhuset med to ovenlysvinduer. Der er givet afslag på etablering af dobbeltdør ud mod havet, da det så vil få karakter af beboelse.

  På Gl. Strandvej 111, er der givet tilladelse til at etablere et vindue mod gården, der svarer til vinduer på modsatte side af ejendommen.

  Ad 5. Evt.

  a) Fredensborg kommune har i maj sendt høringsbrev vedrørende bevaringsværdige bygninger til matrikelejere i Fredensborg Kommune.

  Beboerforeningen og bevaringsudvalget har ikke yderligere indsigt i forslaget end det der fremgår af høringsbrevet og kommunens hjemmeside. Vores holdning er, at det må være op til den enkelte matrikelejer, at vurdere kommunens forslag til bevaringsværdighed for den enkelte ejendom og eventuel sende høringssvar til kommunen.

  Fra beboerforeningen (PL) vil vi på vores hjemmeside også henlede opmærksomheden på kommunens høringsbrev.

  b) Vejens brolægning risikerer beskadigelser, når entrepenører arbejder med istandsættelse af ejendomme.

  Ved istandsættelse af ejendomme er det ejer/entrepenørens ansvar, at genetablere eventuelle beskadigelser på vejens brolægning. Bevaringsudvalget vil fremover pointere dette, når der gives tilladelse til istandsættelser.

  b) Beboerforeningen har modtaget en klage over hundelorte på stranden.

  Fra beboerforeningen (PL) vil vi på hjemmesiden henlede opmærksomheden på, at hundeluftere skal huske posen og samle op efter hundens besørgelse.

   

  Ref. OG/30. maj 2017

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom