Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalforsamling 2017  
   

  Referat generalforsamling i Sletten Beboerforening

  Søndag d. 7. maj 2017, kl. 19.30 i Foreningshuset Strandlyst

  1)     Valg af dirigent

  Karsten Freese blev valgt

   

  2)     Formanden aflægger beretning for det forløbne år

  Jørgen gennemgik de arrangementer vi havde stået for i årets løb samt de forskellige projekter i byen og havnen vi har arbejdet med det forløbne år, se vedhæftede beretning.

  Efterfølgende var der forskellige spørgsmål og kommentarer:

  * Leif fra nr. 204 spørger til havneudvidelse mod syd. Der er nedsat en arbejdsgruppe for udvidelse af havne/parkeringsområdet, som bestyrelsen deltager i. Udover beboerforeningen er der følgende interessenter med i arbejdsgruppen: Fredensborg kommune, Bådeklubben, Havnen, Fiskeriforeningen, Havnens venner, Fiskehuset samt fisker Niels. Der har været et møde den 5. april, hvor bådeklubben fremlagde deres nye projekt for at udvide havnen. Beboerforeningens bestyrelse havde skrevet et udkast med vores visioner for, hvordan vi forholder til Sletten By og havn, se vedhæftede Sletten visioner 2017.

  * Rud fra nr. 132 spørger til havneudvidelse mod nord, hvor han kender til fire forskellige husstande, der har fremsendt indsigelse mod projektet. Bestyrelsen har ligeledes fremsendt indsigelse til Fredensborg kommune og vil efter mødet fremsende indsigelsen til Trafik- og byggestyrelsen. Det bliver nævnt, at beboerforeningen har fremsendt en mail til kommunen for at høre, om de vil garantere at betale, at der bliver ryddet tang i hjørnet mod nord. Rita fremlægger, at man kan foreslå havnen at se på en anden løsning, f.eks. en ”banan” i stedet for moleforlængelse

  * Rud fra nr. 132 undrer sig over, at bevaringsudvalget har givet tilladelse til nedrivning af hus i nr. 130. Da ingen fra bevaringsudvalget havde mulighed for at deltage på generalforsamlingen, blev dette ikke kommenteret yderligere.

  * Søren fra nr. 148B giver en positiv kommentar om optimister i havnen og mener, at det er ok i forhold til parkering.

   

  3)     Kassereren aflægger revideret regnskab

  * Leif fra nr. 204 spørger ind til konto vedr. badebro. Han opfordrer til, at der tjekkes op på, hvilken skriftlig aftale der ligger mellem beboerforeningen og den beboer, der har givet pengene.

   

  4)     Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år

  Der vil være de traditionsrige arrangementer med loppemarked, julemiddag og fastelavn, se vedlagte dokument fra formanden.

  Ligeledes arbejdes der videre i arbejdsgruppen i forhold til udvidelse af havnen mod syd. Bettina og Camilla repræsenterer beboerforeningen i arbejdsgruppen med kommunen og øvrige interessenter omkring havnen, hvor næste møde afholdes juni 2017.

   

  5)     Fastsættelse af kontingent for 2018

  Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på kr. 200,- pr. husstand, dette vedtages.

   

  6)     Behandling af indkomne forslag, ændringer m.v.

  Der er ingen indkomne forslag

   

  7)     Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer

  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  ·       Martin Jørgensen

   

  Følgende suppleanter er på valg:

  ·       Ulla Hjort (er villig til genvalg)

  ·       Ole Bruun (er villig til genvalg)

  Der skal derfor i alt vælges 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

   

  * Til bestyrelsen genvælges Ulla Hjort og Ole Bruun, begge som suppleanter. Som nyt medlem af bestyrelsen vælges Hans Egede.

   

  Revisor Birgitte Vedel Viltoft er ikke villig til genvalg

  Revisorsupplean t Lilian Busk er villig opstilling som revisor

  Der skal derfor i alt vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

  * Lillian Busk vælges som revisor og Leif vælges som revisorsuppleant.

  8)     Eventuelt

  Birtha foreslår, at man opfordrer alle i byen til at passe bedre på vores fine pigsten belægning. Hun opfordrer til, at man husker sin entreprenør på, at der skal lægges stålplader før kørsel på pigsten med større biler og maskiner. Bestyrelsen vil arbejde videre med, at man kan udarbejde et dokument, som bevaringsudvalget kan udlevere til beboere i forbindelse med byggeri mv.

   

   

  Referent Camilla Højsted Ankjær

   Formandens beretning:


  For god ordens skyld vil jeg lige præsentere den nuværende bestyrelse - som jo ændrer

  sig lidt efter i aften:


  Næstformand! Bettina Bové

  Kasserer! ! Camilla Højsted Ankjær

        Sekretær ! ! Martin Jørgensen

  Best. medlem! Helle Hornemann

  Best. medlem! Per Lassen

  Best. medlem! Ole Gotthardt

  Suppleant! ! Ulla Hjort

  Suppleant! ! Ole Bruun

  Formand! ! Jørgen Buchgreitz


  Formålet med beboerforeningen er at skabe bedst mulige forhold for Slettens beboere og

  at arbejde for bevaring af Sletten By og Havn.


  I årets løb har der været adskillige arrangementer:


  - Loppemarked 5 juni med ganske god succes.


  - Det bliver gentaget sønd. d. 11 juni 10-13! Opslag følger 35 års jubilæum med lysbilleder fra gamle dage i Sletten. Det blev holdt i foreningshuset og efterfulgt af fællesspisning i bådeklubben. Der var trængsel.


  - Julemiddag i bådeklubben

  - Fastelavn fejret med tøndeslagning

  - alm fællesspisning

  - affaldsrydning 2.april. med stor deltagelse fra byen


  Vi takker de beboere, der har været medvirkende til, at alt dette har kunnet lade sig gøre.


  Så har der været en del sager, der har optaget og stadig optager bestyrelsen meget.


  I den forbindelse vil jeg gerne takke de bestyrelsesmedlemmer, der har brugt tid, kræfter

  og opmærksomhed på at varetage disse sager også i underudvalg.


  Det drejer sig om:


  -Strandlyst

  -Havneudvidelsen mod nord (moleforlængelsen)

  -Havneudvidelsen mod syd (opfyldning)

  -Parkering og trafik


  Strandlyst:! Kommunen har afsat 2x500.000 til renovering, således at Strandlyst kan bevares og i fremtiden stadig kan benyttes som vi benytter det nu men med bedre køkkenfaciliteter.


  Bådeklubben får yderligere mulighed for bad, omklædning og opbevaring .


  Det er kommunens hensigt at Strandlyst i fremtiden skal “køres” af en bestyrelse, der er

  sammensat af de benyttende foreninger.


  Strandlyst er gennemvåd og skal tørre ud i to år før det kan benyttes helt efter hensigten.


  Derfor vil der midlertidigt blive opsat en pavillon med omklædnings- og badefaciliteter til

  bådeklubben. Kommunen mener, at denne kan stå på Strandlystgrund mellem Strandlyst

  og toiletterne.


  Havneudvidelsen mod nord:


  Havnen har søgt og fået tilladelse til at flytte fyret og forlænge østmolen 40m.


  En stenmole, man næppe kan gå på. Men som vil give bedre besejlingsforhold for

  fiskerne, især om vinteren.


  Især om sommeren - vil det - efter vores mening - give tang/lugt problemer.


  Men kommunen siger, at det foregår ude i vandet og at den derfor ikke har indflydelse.


  Beboerforeningen er - af samme grund - slet ikke blevet spurgt. Men vi mener, at det må

  undersøges, om der er afsat penge i projektet til jævnlig tangoprensning.


  Havneudvidelsen mod syd:


  Som de fleste ved, er bådklubbens store udvidelsesplan taget af bordet fordi Strandlyst kan løse en stor del af bådeklubbens problemer.


  Men straks foreligger der en anden udvidelsesplan: (skitse bliver nu omdelt)


  Klubhuset kan vist ikke stå på pæle i al evighed. Derfor skal der fyldes op under det. Der er foreslået en terrasseudvidelse mod syd samt opfyldning af den lavvandede trekant bag ishuset hen til lige før den nuværende trappe og kajakslidske.


  Dette opfyldte område foreslås benyttet til oplagring, klargøring og søsætning af joller og kajakker.


  Bestyrelsen holder sig foreningens formål for øje:


  At arbejde for bevaring af Sletten by og havn


  Vi kan sætte alle hælene i jorden og sige NEJ. En stor del af bestyrelsen mener, at det

  kommer vi ikke langt med. Derfor vil vi spørge generalforsamlingen:


  Parkering og trafik :


  Parkeringsforholdene er elendige. Dels fordi vi foreløbig får flere og flere biler pr. husstand, men også pga den øgede trafik til den ekspanderende bådeklub.


  I bestyrelsen har vi bl.a. diskuteret følgende løsningsmodeller:

  Vil 10 pladser mere på havnen løse problemet ? Næppe Skal beboerne have parkeringsforbud i havnen og havnebrugerne forbud på Gl. Strandvej Skal mere end een bil pr husstand forbydes ? Næppe


  Skilt med : Kun ærindekørsel


  Skal vi lade stå til? og lade det gå, som det plejer


  Bestyrelsen ser frem til et år med betydning for Slettens fremtid

  HUSK!    Loppemarked 2017 i Sletten afholdes søndag d. 11. juni fra kl. 11-13.

  Vi forventer mange besøgende, så alle anmodes om at undgå parkering på Gl. Strandvej i det tidsrum.

  Ku n beboere i Sletten må have en stand på loppemarkedet

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom