Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld bestyr, møde 12. sep. 2017  
   

  Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september 2017

  Deltagere: Jørgen Buchgreitz (JB), Bettina Bové (BB), Helle Hornemann (HEH), Hans Egede (HE), Per Lassen (PL), Ole Bruun (OB), Camilla Højsted Ankjær (CA), Ole Gotthardt (OG)

  Afbud: Ulla Hjort (UH)

  Dagsorden:

  1.     Havneudvidelsen mod syd og nord

  2.     Strandlyst

  3.     Vore visioner for Sletten, herunder trafik og parkering

  4.     Nyt fra bevaringsudvalget

  5.     Evt.

  Ad 1. Havneudvidelsen mod syd og nord

  Havneudvidelsen mod nord:

  Havneudvidelsen mod nord drejer sig om den godkendte forlængelse af søndre mole mod nord I en længde af 40 meter. Beboerforeningen er bekymret for, om moleforlængelsen risikerer at foranledige tangophobning og dermed også lugtgener. Derfor rettede beboerforeningen henvendelse til de relevante parter i forsommeren, hvor vi bad om svar på a) om risikoen for tangophobning var taget i betragtning b) om der var afsat midler til fjernelse af eventuel tangophobning c) at der ikke var sket en beboerhøring. Beboerforeningen har endnu ikke modtaget svar fra parterne og (HEH) vil derfor rykke for dette.

  Havneudvidelse mod syd:

  Sletten Bådeklubs forslag til havneudvidelsen mod syd er sat i bero, idet Fonden Sletten Havn har tilkendegivet overfor Fredensborg Kommune, at Fonden er imod ændringer på havnen.

  Ad 2. Strandlyst

  Strandlyst – ikke noget nyt, men under istandsættelse. Vi har bemærket, at sejlklubben tørrer sejl i kælderen. Dette må ikke ske, da der er fugt i kælderen. (CA) skriver til kommunen og beder dem rette henvendelse til sejlklubben.

  Ad 3. Vore visioner for Sletten, herunder trafik og parkering

  Blandt Beboerforeningens visioner er en mulig forbedring af trafik og parkering. (JB) fremhævede, at  disse to forhold ikke fungerer særligt godt, men at vi som helhed må acceptere dette. Vi vil undersøge muligheden for at få sat en lavere hastighedsgrænse gennem Sletten på 15-20 km/t med skiltning. Der har været trafiktælling på vejen og (CA) kontakter kommunen for at høre om resultatet og eventuelle tiltag. (JB) kontakter politiet for at høre, hvad vi kan gøre for at få skiltning med en lavere hastighedsgrænse.

  Ad 4. Nyt fra bevaringsudvalget.

  Den nedbrændte ejendom på Gl. Strandvej 141 forventes genopført med kun begrænsede ændringer og formentligt med stråtag.

  Gl. Strandvej 125 er revet mere ned end tilladelsen giver mulighed for, og kommunen har derfor påpeget, at der ikke må ske yderlige nedrivning.

  Gl. Strandvej 156 har søgt om stråtag på den del af taget, der er af eternit, men har fået afslag fra brandmyndighederne. Ejendommen har fået lov til at opføre kvist.

  Ad 5. Evt.

  Kloakker er tidligere blevet renset for at afhjælpe/undgå vandproblemer. I efteråret holdes øje med eventuelle vandproblemer på vejen og dermed behovet for en ny rensning.

  Vi vil gerne have flere medlemmer af beboerforeningen. (CA) og (HEH) uddeler folder til husstande, der ikke er i foreningen.

  Vi tilstræber et julearrangement med middag i Kabyssen i december, gerne den 17/12. (CA) og (HEH) retter henvendelse til Kabyssen.

   

  Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den  29/11 kl. 19

   

  Ref. OG/14. september 2017

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom