Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 31.01.2018  
   

  Referat af bestyrelsesmøde d. 31. januar 2018

   

  Tilstede; Jørgen Buchgreitz (JB), Helle Hornemann (HH), Hans Egede (HE), Camilla Højsted Ankjær (CA), Ulla Hjort (UH), Per Lassen (PL)

  Fraværende: Bettina Bové (BB), Ole Bruun (OB), Ole Gotthardt (OG)

   

  Dagsorden:

  1 Nyt om havneudvidelsen – nord og syd

  2. Nyt om Strandlyst

  3. Generalforsamling til maj

  4. Tøndeslagning

  5. Nyt fra Bevaringsudvalget

  6. Evt.

   

  1.     Nyt om havneudvidelsen

  Der er ingen ændringer siden sidste møde. Det forlyder at havneudvidelsen mod nord er sat i bero. Der er pt. Intet nyt vedr. syd. Havnen ønsker ikke udvidelsen. Axel og sejlklubben ønsker fortsat udvidelsen - vi forholder os afventende.

   

  2.      Nyt om Strandlyst

  Nye køkkenelementer og belægning i haven er tilendebragt. Ellers ikke noget nyt.

   

  3.     Generalforsamling

  Afholdes d. 6/5 kl. 19:30. Alle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen, senest d. 6. april. Der udsendes indkaldelse m. dagsorden 14 dage før – senest d. 22 april.

   

  Der udsendes sidst i marts pr mail/hjemmesiden, reminder om sidste dag for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, (Helle og Camilla til Per).  Heri anføres også bemærkning om de åbne pladser i bestyrelsen.

   

  Det foreslås fra bestyrelsens side, at vedtægterne gennemskrives.

   

  Følgende udtræder:

  Camilla Højsted

  Per Lassen

  Bettina Bové

   

  På valg er:

  Helle Hornemann (er villig til genvalg)

   

  Forslag til nye medlemmer:

  Morten Wagner

  Lina Wichmann

  Lone Retoft

   

  Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fortsætter.

   

   

  4.     Tøndeslagning til Fastelavn

  Tøndeslagning bliver søndag d. 11 februar i gyden v. nr. 111. Mange er på ferie, bl.a. dem der normalt er ansvarlige for arrangementet. Evt. ville Jesper og Ane kunne stå for arrangementet.

  Jeg har dog erfaret at de skal på ferie uge 7, så dette er ikke muligt.

   

  Er der andre der kan stå for det? Skal vi skyde en uge eller springe over? Per skriver i alle tilfælde et opslag på hjemmesiden/beboerne.

   

  5.     Bevaringsudvalget

  Der er ikke afholdt møder siden bestyrelsens sidste møde – hvorfor der heller ikke er nye sager til orientering.

   

  6.     Evt.

  Der tages initiativ til at anmode bådeklubben om, at der i forbindelse med jollestævner fortrinsvis parkeres på Peder Mads. Parkeringsvagt skal opmuntre til dette.

   

  Der er generalforsamling i bådeklubben d. 14. marts. Dem der har mulighed for at deltage, opfordres til at stille forslag om ovenstående. Husk evt. at indsende forslag forud for generalforsamlingen.

   

  Mandag d. 5 februar er der møde ang. Stejlepladsen med Solbakkevej. Hans deltager.

   

   

  Næste møde: Ikke fastlagt.

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom