Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalforsamling, den 6. maj 2018  
   

  Referat generalforsamling i Sletten Beboerforening

  Søndag d. 6. maj 2018, kl. 19.30 i Foreningshuset Strandlyst

  1)    Valg af dirigent

  Karsten Freese blev valgt

  2)    Formanden aflægger beretning for det forløbne år 

  Jørgen gennemgik bestyrelsens arbejde i det forløbne år, herunder bevarelse af foreningshuset i kommunens regi, udvidelse af havnen mod syd og forlængelse af Sydmolen ved indsejlingen samt diverse arrangementer jvf. formandens beretning nedenfor.

  Efterfølgende er der forskellige spørgsmål og kommentarer:

  ·     Spørgsmål om den videre forløb i forhold til moleudvidelsen. 

  Formanden svarer, at en nabohøring muligvis kan ske, men fra myndighedernes side er der formentlig begået en fejl i proceduren og det er for bestyrelsen endnu ikke helt klart, hvordan beslutningsprocessen videre vil forløbe.

  ·     Spørgsmål om tanglugt og fjernelse af dette nord for havnen. 

  Formanden svarer, at fjernelse af tang er dyrt, idet det bl.a. indeholder tungmetaller. Der er ikke umiddelbart parter, der er forpligtet (f.eks. kommunen) til at sørge for fjernelse af tang.

  ·     Spørgsmål vedrørende begrundelse for en forlængelse af sydmolen. 

  Formanden svarer, at det er en stensætning, som fiskerne ønsker med henblik på at forbedre indsejlingsforholdende.

   2)    Kassereren aflægger revideret regnskab for 2017

  72 hustande har indbetalt til foreningen, hvilket anses som et godt resultat. Udgifter har ligget på niveau med tidligere år, herunder udgifter til fastelavn, generalforsamling og julearrangement. Udgifter til servicegebyrer hos banken er blevet forhandlet ned.

  Generelt har der således ikke været specielle udgifter i det forløbne år og årets resultat er på 10.630,05 kr. mod 9.557.90 kr. i foregående regnskabsår. 

  Efterfølgende er der et spørgsmål:

  ·     Spørgsmål om potentialet for indtægter, hvis alle beboere i Sletten er med i Beboerforeningen. 

  Kasseren svarer, at potentialet er 110 husstande.

  4)    Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år

  Det blev vedtaget, at bestyrelsen sørger for udskiftning af lukkemekanisme og bænk ved badebroen, der estimeres at koste godt 3.000 kr. Ligeledes blev det vedtaget, at bestyrelsen arrangerer en aften med kursus i brug af hjertestarter, således at vi er godt rustet til bl.a. at bruge havnens hjertestarter i en akut situation.

  Der forventes igen at være de traditionsrige arrangementer startende med loppemarked i juni, julemiddag og fastelavn.

  Efterfølgende er der et spørgsmål:

  ·     Spørgsmål om man syntes det ville være en god ide at sætte elastik op til håndklæder ved badebroen, som vedkommende så ville foranledige.

  Dette bliver positivt modtaget.

  5)    Fastsættelse af kontingent for 2018

  Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på kr. 200,- pr. husstand, dette vedtages.

  6)    Behandling af indkomne forslag, ændringer m.v.

   

  Der er ingen indkomne forslag.

   

  Formanden oplyser under dette punkt, at Flügger Farver giver 15% rabat til medlemmer af Sletten beboerforeningen. 

  7)   Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer

  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og kan ikke genvælges:

  Bettina Bove, Camilla Højsted og Per Lassen.

   

  Ingen øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg.

   

  Følgende kandidater ønsker at stille op som nye bestyrelsesmedlemmer:

  Lone Retoft

  Morten Wagner

  Line Wichman

  Lisbeth Busch-Madsen

   

  Da der er fire kandidater til tre ledige bestyrelsesposter skal der være afstemning.

   

  Afstemningsresultat:

                  &n bsp;       &nbs p;                 &n bsp;       &nbs p;                 &n bsp;       &nbs p;              Antal stemmer

  Lone Retoft       &n bsp;       &nbs p;                 &n bsp;       &nbs p;     23

  Morten Wagner       &n bsp;       &nbs p;                 &n bsp;       23&n bsp;

  Lone Wichman       & nbsp;       &nb sp;         ;        & nbsp;       &nb sp;19 

  Lisbeth Busch-Madsen      &n bsp;7 

   

  Dermed vælges de tre førstnævnte ind i bestyrelsen.

  De to nuværende suppleanter Ulla Hjort og Ole Bruun er ikke på valg og fortsætter som suppleanter.

  Beboer foreningens revisor Lilian Busk og revisor suppleant Leif  Hartmann genvælges.

   

  8)    Eventuelt

  ·     Der er spørgsmål til status på det nedbrændte hus (Kajs Hus). Formanden svarer, at vi ikke konkret er vidende om status p.t.. Der er forslag til, at foreningen søger indsigt med en opdatering på foreningens hjemmeside.

  ·     Der er spørgsmål til, om vi i fællesskab skal holde bedre øje med uro i området og hærværk på parkerede biler i Sletten. Formanden anbefaler, at sådanne forhold anmeldes til politiet. Andre nævner, at det også er en mulighedat henvende sig til kommunens SSP ordning. Kommunen har et såkaldt ”venligt initiativ”, hvor SSP medarbejdere periodevis opholder sig i udvalgte områder.

  ·     Der er spørgsmål til håndtering af kassevogne ejet af beboere, der parkeres i Sletten udenfor huses vinduer/haver og dermed er generende for andre beboere. Det besluttes, at lave en henstilling på Beboerforeningens hjemmeside til ejere af kassebiler om så vidt muligt ikke at parkere foran huse i Sletten.

  ·     Der er pørgsmål til den manglende bopælspligt og risikoen for at flere og flere huse i Sletten ikke anvendes som helårsbeboelse. Camilla fra bestyrelsen svarer, at bestyrelsen sidste år foreslog bopælspligt som en del af lokalplanen og Bettina svarer, at der er nogen politisk fokus på bopælspligten generelt i kommunen.  

   

  Referent Ole Gotthardt

   

  Formandens beretning

  For god ordens skyld vil jeg lige bede alle granske i deres hukommelse, om de har betalt kontingent. Vi ved jo godt, hvem der ikke har og det kan ordnes nu f.eks ved Mobile pay: 21420080
.

  Dernæst vil jeg præsentere den nuværende bestyrelse:

  Formand Jørgen Buchgreitz 

  Næstformand Bettina Bové


  Kasserer Camilla Højsted Ankjær 

  Sekretær Ole Gotthardt

  Best. medlem Hans Egede


  Best. medlem Per Lassen

  Best. medlem 
Helle Hornemann,
 som også er vores repræsentant i Bevaringsudvalget 

  Suppleant Ulla Hjort


  Suppleant Ole Bruun


  Revisor Lilian Busk       &nbs p; Revisorsuppleant Leif Hartmann

  Formålet med
 beboerforeningen er at skabe bedst mulige forhold for Slettens beboere  og at arbejde for bevaring af Sletten By og Havn.

  Vi har derfor i bestyrelsen diskuteret trafik- og parkeringsforhold, da det optager os alle meget. Bestyrelsens holdning er, at vi ikke er interesserede i mere trafik og forværrede parkeringsforhold, som der kunne komme ud af havneudvidelser. F.eks. ved flere og større sejlerstævner. 

  Den meget omtalte udvidelse af havnen mod syd er sat i bero.Men det var havnen, der satte foden ned. Havnen mener, at de unge må finde en anden havn at udvikle sig i.

  Strandlyst : Vi er meget interesserede i bevarelsen af Strandlyst og lidt bekymrede, da renoveringsarbejdet for tiden ligger stille. (Og der er lang tid til næste valg). Men kælderen skal tørre i 1 år mere. De opstillede pavillioner skal således stå mindst 1år mere.

  Dette fremgik af et møde på Rådhuset i juni 2017, hvor dele af bestyrelsen deltog.

  Den bebudede forlængelse af sydmolen er sat i bero midlertidigt, forstået på den måde, at der ikke er truffet beslutning i relation til vores bekymring om lugtgener pga ophobet tang. Trafik-Bygge og Boligstyrelsen tænker

  Kystbeskyttelses projektet mellem Nivå og Sletten havne skal gennemføres, men betalingsproblematikken sat til fornyet behandling i kommunen. Det er det sidste, vi har hørt. (6.juni 2017)

  Vi har i årets løb haft flere arrangementer: 
Loppemarked sønd. d 11 juni med en stor succes. Det gentages d 3 juni kl.10-13. Den traditionsrige tøndeslagning ved Fastelavn blev aflyst, da den i år var sammenfaldende med skolernes vinterferie. Fællesspisninger har vi haft 3 af, hvoraf det ene var et julearrangement.
Vi takker de beboere, der stod for arrangementerne. Det er utrolig hyggelige arrangementer, men vi må kunne blive bedre til at synge !

  Bestyrelsen ser frem til endnu et år med betydning for Slettens fremtid.

   

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom