Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 01.03.11  
   
   
   
   
   
  Notat fra bestyrelsesmøde afholdt i Bådeklubben den 1.marts 2011.
   
  Deltagere: Peter Krarup(PK), Hans Rosentoft(HR), Henrik Hertz(HH), Ole Bruun(OB) Jørgen Poulsen(JP),
      &nbs p;   
   Afbud fra: Lilian Busk(LB), Erik Strand-Holm(ESH), Martin Jørgensen(MJ) 
   
  Bevaringsudvalget
  Udvalget er pt. sammensat af følgende personer fra kommunen:
  Arkitekt Claus Steffesen, tlf. 7256 2399, clst@fredensborg.dk
  Arkitekt Helle Pallesen,   tlf. 7256 2387,  hehp@fredensborg.dk  (Sekretær for udvalget)
  Arkitekt Tonny Hansen,   tlf. 7256 5966,   toha@fredensborg.dk
  Fra beboerforeningen møder:
  Jens Forsberg    & nbsp;    &nbs p;     & nbsp;    &nbs p;      , Jens@foppa.dk
  Hans Rosentoft,     ;     &n bsp;      ;     &n bsp;    Hans@rosentoft.dk
   
  Igangværende sager:
   
  Gl. Strandvej 117 , tilbygning, matr.nr. 8 a ,Sletten Klagesag
  NKN ønsker kommunens redegørelse før behandling af sagen. Der er af kommunen udarbejdet en redegørelse til NKN.
   
  Gl. Strandvej 129. Forlængelse af udhus. matr.nr. 3 a Sletten.
   Der er meddelt byggetilladelse på et revideret projekt, omhandlende en garage.
   
  Gl. Strandvej 143.  Ulovligt hegn samt hævet terrasse i nordlige skel
  Borgmester har fremsendt brev til klager.
  Politi anmeldelse godkendt i Plan- og klimaudvalg den 7. april 2010
  Politianmeldelse pågår.
   
   Sletten Havn 1. Nyt udhus i nordre ende af havnen.
  Det er aftalt at bygningens udformning af plan, tag og facader fremtræder som en bygning. Bygningsreglementets højde og afstandskrav skal overholdes og dokumentation herfor skal fremsendes til kommunen.
   
  Næste møde i bevaringsudvalget er mandag d. 28. marts kl. 15-18.
  .
  .
  Parkering: Det nye parkeringsskilt bør tydeliggøres og vi vil forsøge at få tilladelse til at supplere med nogle få store sten placeret lige til højre for kørebanen i højre vejside(PK). Bænkene ved Sletten Kro er flyttet til trods for fastgørelsen med speciel lim. Det besluttedes at bolte dem fast.(PK, ESH).
   
  Tung trafik: Det er besluttede at undersøge muligheden – hos politiet - om at få opsat skilte der forbyder trafik med turistbusser og andre køretøjer med særlig højt akseltryk igennem Sletten(PK).
   
   
   
   
   
   
   
   
  Informationsskrivels er: Uddeling af info skrivelser foretages 2.marts. Informationsskrivelser uddeles vedr.:
   - fastelavnsarrangementet 2011(6.marts),
  - tidsfrist for eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen og
  - dato for generalforsamling 2011.
  Samtidig vedlægges giroblanket til indbetaling af kontingent.
  Den nyeVelkomstfolderen er trykt og vil også blive uddelt.
   Der skrives et kortere ”cover letter” som tidligere aftalt, og der vedlægges nabohjælps-mærkater som bilag.
   
  Diverse:
  Den gamle protokol, som går 15 år tilbage og som omtaler sammenkomsterne og fællesspisninger i Forsamlingshuset er fundet og i formandens varetægt.
   
  Næste bestyrelsesmøder bliver tirsdag den 5. april 2011.
   
  Generalforsamling afholdes søndag den 15. maj 2011 kl. 19.30 i Forsamlingshuset – som PK har reserveret. Omdeling af indkaldelse med dagsorden til Slettens husstande skal senest ske den 1. maj
   
   
   
   
  (HR 03-03-2011)
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom