Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 21.11.07  
   
   
   
  Til stede: Birgitte, Birtha, Benedikte, Kåre, Peter og Hans.
   
  Dagsorden:
  1) Godkendelse af notat efter møde d 26-9-2007
  2) Nyt fra bevaringsudvalget
  3) Lokalplan H19 for Sletten samt igangværende sager
  4) Vejbelægning 
  5) Den udsatte sommerfest
  6) Sletten Kro
  7) Kontakt til Kronborg Skovdistrikt
  8) Juletræssammenkomst 24 November
  9) Eventuelt og kommende aktiviteter
   
   
  Ad 1) Godkendelse af notat efter møde d 26-9-2007.
  Der var ikke modtaget bemærkninger til notat efter mødet som herfor blev godkendt.
   
  Ad 2) Nyt fra bevaringsudvalget.
  Notat efter det seneste møde i Bevaringsudvalget afventes
   
  3) Lokalplan H19 for Sletten samt igangværende sager.
  Kåre og Peter har fremsendt forespørgsel til kommunen vedrørende muligheder for en eventuel opdatering af lokalplanen.
  Der var  modtaget brev fra en beboer om opførelse af carport. Sagen skal efter afvisning og anke genbehandles i kommunen d 29 november. Beboerforeningens bestyrelse er inviteret til at deltage i mødet og Kåre har indvilliget i at deltage. Bestyrelsen har efter moden overvejelse besluttet at støtte bevaringsudvalgets indstilling om ikke vil støtte opførelsen af carporte i Sletten. 
   
  Alle beboere opfordres til at studere lokalplanen og rette henvendelse til arbejdsgruppen med eventuelle forslag til ændringer. Lokalplanen kan findes på www.slettenboer.dk.
   
  Ad 4) Vejbelægning
  Kommunen har foretaget reparation af belægningen med sort asfalt samt ”Marius belægning.”
  Belægningen er ikke tilfredsstillende da der fremkommer tydelige mørke hjulspor. Endvidere er belægningen på Dageløkkevej ikke blevet repareret samtidigt
  Peter har rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning herom.
   
  Ad 5) Den udsatte sommerfest
  Den udsatte sommerfest blev afviklet i bådklubben d 2. November. Der var 69 tilmeldte  af 70 mulige og Kabyssen (v/Jacob Stougaard) fik arrangeret en flot middag. Aftenen forløb med god musik og stor aktivitet på dansegulvet indtil den afsluttende natmad. 
   
   
  Ad 6) Sletten kro
  Birgitte havde rettet henvendelse til ejerne af kroen for at få sat foreningens bænke ud foran kroen igen. Da der imidlertid ikke var kommet noget svar eller sket noget endnu vil Birgitte rette fornyet henvendelse. Der er ikke noget nyt om fremtidig krodrift.
   
  Ad 7) Kontakt til Kronborg Skovdistrikt
  Birtha har rettet henvendelse til kommunen (Helle Schmidt) vedr. genetablering af stien på stejlepladsen.
   
  Trappen fra P-pladsen til stranden er meget forfalden og bør udskiftes og endvidere er stien langs vandet foran Slettenhus meget tilgroet. Birtha retter henvendelse til Kronborg Skovdistrikt herom
   
   
   
  Ad 8) Juletræssammenkomst
  Sammenkomsten afholdes bådklubben d 24 november om eftermiddagen (fra 15.00 til 17.00).
  Der er 95 tilmeldte til arrangementet.
   
   
   
  Ad 9) Eventuelt og kommende aktiviteter til og med Januar 2008
                        Eventuelt     
                        Badebroen. De 2 yderste elementer er nedtaget som krævet af Kystdirektoratet. Der er                     opsat stige så vinterbadere kan komme ned og op igen. Det overvejes om der kan                 etableres en mere permanent løsning som dog vil kræve at en del store sten skal flyttes             fra bunden Dette vil være ret omkostningskrævende og punktet vurderes med henblik           på at genoptage dette på den kommende generalforsamling.
   
                        Tilladelse til at anvende ”Foreningshuset Strandlyst”.
                        For at en forening kan få tilladelse til at anvende huset skal foreningens vedtægter         være godkendt i kommunen. Vedtægterne er nu sendt til kommunen (Ulla Jensen).  Er     til behandling på møde den 6. december.
   
                        Lokalhistorisk forening. Der udarbejdes en bog om ”Humlebæk skole” og det er          besluttet at Beboerforeningen støtter dette projekt med 1500,00 kr.
   
                        Kommende aktiviteter:
                                              24 November Juletræssammenkomst
                                              22 Januar       Bestyrelsesmøde
                                             
  D 21-11-2007
  Hans
  Dageløkkevej 4
   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom