Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 22.01.08  
   
  Bestyrelsesmøde i baadeklubben den 22. januar 2008
   
  Til stede: Birgitte, Birtha, Benedikte, Martin, Kåre, Peter og Hans.
   
  Dagsorden:
  1) Godkendelse af notat efter møde d 21-11-2007
  2) Nyt fra bevaringsudvalget
  3) Lokalplan H19 for Sletten samt igangværende sager vedr. carporte
  4) Vejbelægning og beplantning
  5) Vinter badebroen
  6) Sletten Kro
  7) Kontakt til Kronborg Skovdistrikt
  8) Juletræssammenkomsten d. 24 November 2007
  9) Eventuelt og kommende aktiviteter
   
   
  Ad 1) Godkendelse af notat efter møde d. 21-11-2007.
  Der var ikke modtaget bemærkninger til notat efter mødet som herfor blev godkendt.
   
  Ad 2) Nyt fra bevaringsudvalget.
  Birgitte anmoder om at få tilsendt seneste notat efter møde i Bevaringsudvalget.
   
  Ad 3) Lokalplan H19 for Sletten samt igangværende sager vedr. carporte.
  Beboerforeningens bestyrelse ved Kåre var sammen med bevaringsudvalget inviteret til at deltage i Ejendomsudvalgets møde d 29-11-2007. Bestyrelsen har efter moden overvejelse besluttet at støtte bevaringsudvalgets indstilling om ikke at støtte opførelsen af carporte i Sletten.
  Fra ejendomsudvalgets møde kan følgende vedtagelse findes:
   
  Administrationen indstiller:
   
  At der meddeles afslag til opførelse af carport som ansøgt med nedlæggelse af et § 14 forbud så der inden for 1 år kan udarbejdes et forslag til ny lokalplan for H19, Sletten Fiskerleje.
   
  Bilag:
   
  Juridisk notat fra 12. september 2007.
  Afgørelse fra Naturklagenævnet.den 7. august 2007.
   
  Beslutning i Plan- og Ejendomsudvalget den 29-11-2007:
   
  Udvalget fulgte den administrative indstilling.
  Yderligere oplysninger fra Ejendomsudvalgets møde kan findes på:  http://www.fredensborg.dk/sw25634.asp   
   
  Der er nedsatte en arbejdsgruppe for den ny lokalplan som er: Kåre, Peter  og Martin.
  Arbejdsgruppen har anskaffet 110 eksemplarer af lokalplanen som vil blive distribueret til samtlige husstande med et følgebrev. Beboerforeningens medlemmer opfordres til at gennemse lokalplanen og skriftligt fremsende forslag til ændringer til et af arbejdsgruppens medlemmer senest d.25. april. 2008. Det er bestyrelsens forhåbning at kunne forelægge et forslag på generalforsamlingen d. 18. Maj.
   Lokalplanen kan også findes på www.slettenboer.dk.
   
  Ad 4) Vejbelægning og beplantning
  Kommunen har erkendt at belægningen ikke er helt som forventet og vil vurdere mulighederne for en udbedring af  ”Marius belægningen.” på Gl. Strandvej og den lille del af Dageløkkevej.
   
  Stenstøtten ved nr. 129 ønskes udskiftet bed et træ og bestyrelsen har efter henvendelse fra kommunen indvilliget at støtte dette projekt med kr. 4.000 for at få dette gennemført.
   
  Ad 5)Vinter badebroen
   Det undersøges om de store sten der ligger nedenfor stigen kan flyttes således at badeforholdene kan forbedres. Peter og Birtha undersøger muligheder og omkostninger herfor.
   
  Ad 6) Sletten kro
  Birgitte havde deltaget i møde med Sletten Kro og der er planer om en modernisering og genopstart af kroen. Notat herom kan ses på www.slettenboer.dk
   
  Ad 7) Kontakt til Kronborg Skovdistrikt
  Birtha har rettet henvendelse til kommunen (Helle Schmidt) vedr. genetablering af stien på stejlepladsen. Men der er fortsat ikke foretaget nogen udbedring af stien.
   
   
  Ad 8) Juletræssammenkomst
  Sammenkomsten blev afholdt i bådklubben d. 24 november og beboerforeningen havde støttet arrangementet med ca. kr. 2.200. Birgitte vil i samarbejde med Helene vurdere arrangenentets forløb med henblik på afholdelse af tilsvarende arrangement i 2008.
   
   
  Ad 9) Eventuelt og kommende aktiviteter.
   
  Eventuelt     
  Tilladelse til at anvende ”Foreningshuset Strandlyst”.Vedtægterne er sendt til kommunen (Ulla Jensen) og forventes at have været behandlet møde d. 6. december. Der er ikke kommet officielt svar, men det forventes at Beboerforeningen er blevet godkendt som bruger.
   Beboerforeningens bordtennis klub har rejst ønske om anskaffelse af sammenklappeligt bordtennisbord og beboer foreningen vil støtte dette med op til kr 2.000.
   
   
                        Kommende aktiviteter:
                                              D. 26. Marts  Bestyrelsesmøde
                                              D. 08. Maj     Bestyrelsesmøde                 
                                              D. 18. Maj     Generalforsamling
   
                                             
  D 22-01-2008
  Hans
  Dageløkkevej 4
   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom