Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Formandens beretning 2008  
   
  Formandens beretning v/ generalforsamlingen 2008
  Sommer 2007
   
  Kort efter generalforsamlingen sidste år sanerede ”Badebrogruppen” i samarbejde med øvrige beboere pumpepladsen foran badebroen, der blev luget og renset. Et nyt trædæk blev lagt og knager sat op til håndklæder. Kommunen leverede perlegrus, der siden er fordelt over området og de er lagt en flisegang.
   
  Søndag 10. juni afholdt vi traditionen tro loppemarked i Sletten. Det blev endnu en fin søndag med sol og en del salg.
   
  Skt. Hans
   
  I samarbejde med de 3 øvrige foreninger, Havnen, Sletten Bådeklub og Fritidsfiskerne arrangerede vi Skt Hans på Havnen, med øl og madboder, og bål på tømmerflåde. Beboerforeningen havde en meget besøgt kage/kaffebod og fik en god indtjening. Desværre skete der et par økonomiske fodfejl, så den samlede fortjeneste blev ikke så stor som øvrige år. Arrangementet var velbesøgt og må betegnes som en succes.
   
  Beboerfest:
   
  Som vi havde lovet arrangerede vi en sommerfest, men da invitationen kom ud sent blev tilmeldingen derefter, så den blev skubbet til November, hvor vi afholdt en meget vellykket fest i Bådeklubben 70 tilmeldte og så kunne der ikke være flere.
   
  Juletræsfest og Fastelavn
   
  Endnu en gang arrangerede Helene, Line og Pernille en juletræsfest og denne gang i Bådeklubben.
  Der var stor søgning, mange børn. Tak til arrangørerne og til julemanden.
  Og så blev der afholdt tøndeslagning i Strædet til øen – også her stor søgning – selv om der faktisk kun kom invitation via Hjemmesiden.
   
  Hjemmesiden
   
  Flere har opdaget den og tilmeldt sig – vi kan kun opfordre flere til at bruge den og sende os indlæg og billeder af livet i Sletten.
   
  Vejen
   
  I samarbejde med bevaringsudvalget har vi foranlediget at granitsteelen ud for nr. 129 er blevet udskiftet med et træ, så gadebilledet igen er intakt.
   
  Vejen blev først lappet og siden fik den ny belægning – den var dog for gavmild – så hurtigt fik vi sorte pletter op igennem gruset – og rigtig galt blev det i år, da varmen buldrede frem – men så har kommunen på kraftig opfordring kørt nyt grus på.
   
   
  Indbrud i bilerne hovedsagligt i Syd
   
  Der har i løbet af vinteren været en del indbrud i bilerne, så beboerforeningen har indhentet tilbud på rundering i Sletten fra Fredensborg Vagt & Security.
   
  Det billigste forslag er at området runderes 3 gange pr. nat i tidsrummet 22.00-06.00 og det vil koste hver husstand 15 kr. pr. dag eksl. Moms – så et et beløb på små 13.000 kr  årligt pr. husstand – så det bliver ikke aktuelt at få en professionel rundering.
   
  Kroen
   
  I foråret fik vi den glædelige nyhed at kroen igen bliver åbnet, dog først efter en gennemgribende renovering, som foregår pt. Ejeren Steffan Johansen har allieret sig med Miki Jørgensen, der vil drive kroen. Vi glæder os allerede.  Kroen forventer at åbne ultimo juni.
   
  Bevaringsudvalget har igen i det forløbne år haft travlt og en af sagerne har været havnens opførsel af nyt skur til opbevaring af fiskekasser, der var ikke søgt og godkendt på forhånd – kommunen blev orienteret af såvel beboere og bestyrelse og der blev nedlagt midlertidigt byggestop – for dog i udformning og placering at blive godkendt. - Vi mangler udsynet ned lags stranden.
  Det har ikke været let at være medlem af bevaringsudvalget – jeg synes vi skal takke Jens Forsberg og Inger for deres indsats.
   
  I efteråret blev ansøgningen om opførsel af carport ud for nr. 129 sat i midlertidig stop ved en §14, der giver kommunen et år til at udarbejde en ny lokalplan. Kommunen har således opfordret til at der udarbejdes en ny revideret lokalplan for Sletten. Beboerforeningen har nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med ændring af lokalplan. Den består af Kåre , Peter og Martin.
   
  Lokalplanen blev uddelt samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen – og arbejdsgruppen har  modtaget enkelte forslag til ændringer – så gruppen arbejder videre med opdatering af lokalplanen.
  Har du forslag til ændringer så er det bare at sende dem til arbejdsgruppen.
   
  Slettenhus ejerkreds indbød Beboerforeningens bestyrelse til et møde 15. maj om den fremtidige anvendelse. Vi blev på mødet præsenteret for et forslag udarbejdet af Kongsberg A/S, der omfatter udnyttelsen af det fulde byggefelt samt indretning af 16 i alt boliger på ejendommen.
   
  Bestyrelsen indstilling, som vi meddelte på mødet er at vi skal bevare den anvendelse, der i dag gælder for Slettenhus – altså at det er til brug for erhverv, administration og lignende.
   
  §3 stk 5 i Lokalplanen ” Området må kun anvendes til kursusvirksomhed, institutionsformål samt erhvervsformål, administration”.
   
  Mødet endte med konklusionen at ejerkredsen og bestyrelsen havde modstridende interesser, men at vi fortsat vil være i dialog.
   
  Til Slut meld til på hjemmesiden www.slettenboer.dk.
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom