Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalforsamling 2008  
   
  Referat af Generalforsamling i Sletten Beboerforening
   
  Søndag den 18. maj 2008 kl. 19.30 i Foreningshuset.
   
   
  1. Valg af dirigent
   
  Bestyrelsen foreslog Karsten Frese, der blev valgt enstemmigt.
   
   
  2. Formanden aflægger beretning
   
  En gruppe frivillige har sidste år renoveret grunden ved badebroen (mellem nr. 121 og 123). Kommunen leverede perlegrus.
   
  Søndag 10/6.07 loppemarked på Gl. Strandvej.
   
  I samarbejde med Havnen, Sletten Bådeklub og Fritidsfiskerne blev der holdt Sct. Hans Fest på havnen. Beboerforeningen havde en velbesøgt kaffebod i skuret. Pga. uklarhed om priserne på pølser og øl til medhjælpere blev det samlede overskud begrænset.
   
  Sommerfesten blev pga. for så tilmeldinger flyttet til november – i Bådeklubben - og blev en stor succes. Foreningen gav drinks og musik.
   
  I Bådeklubben holdt Helene, Line og Pernille juletræsfest med 70 deltagere. Tak til jer og julemanden. I Strædet til Øen blev der holdt tøndeslagning i februar med stor deltagelse til trods for at der kun var informeret via hjemmesiden.
   
  Samarbejdet med bevaringsudvalget har ført til at en granitsten, sat af kommunen ud for nr. 129  for at forhindre parkering nær en indkørsel, er blevet udskiftet med et træ. Bebo­erforeningen bidrog med 3.000 kr. Opførelsen af en carport i 129 har ført til at bevarings­udvalget, beboerforeningen og kommunen er blevet enige om at revidere lokalplanen. Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af  3 bestyrelsesmedlemmer:   Martin Jørgensen, Kaare Grenness og Peter Krarup til at udarbejde og fremlægge foreningens bidrag til arbejdet. De tre modtager gerne forslag fra medlemmerne. Lokalplanen blev uddelt i april 08 sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
   
  Vejen blev dækket med nye sten sidste efterår men asfalten var så blød at nye sten måtte køres på i april.
   
  Kroen bliver åbnet til juli efter en omfattende renovering af ejer Steffan Johansen og forpagter Miki Jørgensen.
   
  Bevaringsudvalget har haft travlt og en af sagerne var opførelsen af et skur til fiskekasser på havnen. Det blev bygget uden tilladelse og byggeriet var standset i en længere periode. Tak til Jens Forsberg og Inger Wagner-Pedersen for indsatsen i udvalget.
   
  Bestyrelsen har haft møde med repræsentanterne i bevaringsudvalget og i maj været til møde med investorerne bag Slettenhus. De ønsker ejendommen udvidet med en ny fløj mod syd (indført i lokalplanen) og ønsker hele ejendommen ombygget til 16 ejerlejligheder. Bestyrelsen ønsker det nuværende formål for ejendommen fastholdt, nemlig kontor og administration.
   
  Hjemmesiden bruges af mange. Vi efterlyser billeder fra foreningens arrangementer. Venligst send dem til: Peter Krarup: npk@krarups-snedkeri.dk.
   
  Der har været en del indbrud, især i biler mod syd. En vagtordningen med 3 ronderinger hver nat vil koste 13.000 kr. pr husstand og bestyrelsen er derfor ikke gået videre med sagen.
   
  Debat:
  Rita påpegede at brostenshulningerne tværs over vejen er et problem for cyklister. Claus Ingholdt i 154 pegede på at hulningerne gav rystelser i huset når biler kørte forbi.
   
  Hus 161, nabo til Slettenhus, fortalte om problemerne med larm fra ventilatorer og lugt fra skraldespandene. Også i weekends.
   
  157 gjorde opmærksom på larmen fra de løse sten på vejen. Hans Egede oplyste at de overskydende sten måske blev fjernet af kommunen.
   
  Formandens beretning blev herefter  vedtaget enstemmigt .
   
   
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
  Kassereren fremhævede den lave indtægt fra Sct. Hans–festen og de ekstraordinære udgifter til badebro, novemberfest, sangbog og ny hjemmeside. Formuen var derfor faldet betydeligt.
   
  Regnskabet blev godkendt uden debat.
   
   
  4. Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år
   
  Lørdag 7. juni: Store rensedag: Vej og strand.
  Søndag 8. juni: Loppemarked. Bestyrelsen indrykker 2 annoncer og skriver pressemeddelelser.
  Sct. Hans-fest er mulig hvis frivillige melder sig.
  Der afholdes beboerfest i oktober-november samt juletræs- og fastelavnsfest.
  Største opgave bliver revision af lokalplanen.
  Vedtægterne vil blive justeret ved næste generalforsamling.
   
   
  5. Fastsættelse af kontingent
   
  Forslag om uændret kontingent vedtaget enstemmigt.
   
   
  6. Behandling af evt. indkomne forslag
   
  Forslag fra Henrik Hertz: En ændring af badebroen fra sommer- til helårsbro blev vedtaget. Realiseringen forudsætter ikke tilladelse fra kystinspektoratet eller kommunen, der nu har overtaget godkendelse af denne type badebro, idet forholdene vil være indenfor den gældende tilladelse, der også levner mulighed for  en 2 m længere bro end nuværende.
  Nuværende badebro er betalt af beboerforeningen, og skal være tilgængelig for kommu­nens borgere. En ny badebro vil formodentligt kunne opføres for ca. Kr.  60.000,- iht. tid­ligere tilbud. Beboerforeningen bidrager med maksimum Kr. 30.000,-  , resten af penge­ne skal indsamles fra frivillige som éngangsbeløb, der kun refunderes hvis projektet ikke bliver gennemført.
  Et medlem, Kaj,  kendte en tømrermester som måske kunne komme et tilbud under 60.000 kr.
  Der var diskussion af bestyrelsens habilitet i forbindelse med tilbud mv. og det blev understreget, at hvis nogen i bestyrelsen eller nogen den kendte afgav et tilbud, skulle der indhentes et alternativt tilbud fra anden side når beløbet oversteg kr. 5.000.
   
   
  7. Valg af bestyrelse m.v.:
   
  Bestyrelsesmedlemmer:
  De tre opstillede blev genvalgt:
                        Birgitte Vedel Viltoft
                        Peter Krarup
                        Birtha Egede
   
                        Suppleant:
                        Henrik Hertz opstillet og valgt.
   
                        Revisorer:
                        Gitte Barkholt: genvalgt
                        Karsten Frese: genvalgt
                        Revisorsuppleant: Hans Egede opstillet og valgt.
   
   
  8. Eventuelt
   
  Rita: Trappen fra havnens parkeringsplads til stranden bør udskiftes. Bestyrelsen har kontaktet kommunen og den er siden udskiftet med en ny trappe.
   
  Bestyrelsen vil bestræbe sig på at finde frivillige til løbende arbejdsopgaver.
   
   
   
   
  Karsten Frese                                                                                                                                   Jørgen Poulsen
   
  Dirigent                                                                                                                       Referent
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom