Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 25.08.08  
   
  Til stede: Birgitte, Birtha, Jørgen, Martin, Kåre, Henrik og Hans.
   
  Dagsorden:
  1) Godkendelse af notat efter møde d
  2) Lokalplan H19 for Sletten samt igangværende sager
  3) Vejbelægning
  4) Vinter badebroen
  5) Sletten Kro
  6) Kontakt til Kronborg Skovdistrikt
  7) Sommerfesten 31 oktober
  8) Eventuelt og kommende aktiviteter
   
   
  Ad 1) Godkendelse af notat efter møde d.     .
  Der var ikke modtaget bemærkninger til notat efter mødet som herfor blev godkendt.
   
   
  Ad 2) Lokalplan H19 for Sletten.
  Kåre og Martin havde udarbejdet forslag til opdatering af lokalplan H19. Forslaget behandles på bestyrelsesmøde d. 23 oktober kl. 19.30
  Bestyrelsens rolle ved modtagelse af klager over overtrædelser af lokalplanen blev debatteret og det blev besluttet at bestyrelsen fremover vil viderebringe klager til kommunen såfremt disse klager vurderes at være relevante for bevarelse af vort områdes karakter.
   
   
  Ad 3) Vejbelægning
  Kommunen har erkendt at belægningen ikke er helt som forventet men har rettet ”Marius belægningen.” på Gl. Strandvej og den lille del af Dageløkkevej. Der er fortsat problemer med den bløde asfalt under stenene men dette er ikke til at rette nu.
   
  De tværgående mindre brostens bump blev debatteret og bestyrelsen besluttede ikke at rette henvendelse herom til kommunen, da man ikke kan forvente at kommunen vil foretage ændringer heraf.
   
  Ad 4)Vinter badebroen
   Der er til dato 23 personer der har givet tilsagn om at ville støtte projekt "Ny vinter badebro" og der skal min 30 betalende deltagere for at projektet igangsætte.  Det undersøges om der er flere brugere der vil bidrage. En beboer har rettet henvendelse til foreningen herom og har givet udtryk for frygt for gener ved en ny og bedre badebro.  Birgitte retter henvendelse til kommunen vedrørende etablering af begrænset adgang til denne badebro samt om etablering af en ny låge.
   
  Ad 5) Sletten kro
  Moderniseringen af kroen er tilsyneladende gået i stå, men det forlyder at der er kommet en ny forpagter der vil videreføre projektet. 
   
   
   
  Ad 6) Kontakt til Kronborg Skovdistrikt
  På baggrund af henvendelse til skovdistriktet er der er nu etableret ny flot trappe fra P-plads til stranden.
  Strandingen med græs og marehalm mellem havnen og Slettenhus er blevet slået og dette finder beboerne og bestyrelsen ikke tilfredsstillende da den mangeårige maget smukke naturlige vækst med marehalm hermed er blevet beskadiget. Jørgen retter henvendelse til skovdistriktet herom.
   
   
   
  Ad 7)  Sommerfest 31 oktober.
  Sommerfesten vil blive afholdt i bådklubben. Birtha, Hans og Peter udgør festudvalget.
   
   
  Ad 9) Eventuelt og kommende aktiviteter.
     NB!!!!
  Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 23 oktober.
  På dette møde behandles indkomne forslag til revision af lokalplanen.
   
  Sommerfesten d. 31 oktober
   
   
  Eventuelt     
   Det blev foreslået at hjemmesiden opdateres samt at der minimum er 2 personer der kan foretage disse opdateringer
                                             
   
                                             
  D 25-08-2008
  Hans
  Dageløkkevej 4
   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom