Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Ekstra møderef. 17.09.08  
   
  Til stede: Birgitte, Birtha,  Kåre, Henrik, Peter og Hans.
   
  Dagsorden:
  1) Havnefest august 2009
  2) Slettenhus orienteringsmøde
  3) Sommerfest 31. oktober
   
   
  Efter formandens deltagelse i mødet den 2. september om en havnefest i Sletten i august 2009 har bestyrelsen i Beboerforeningen drøftet emnet ved et møde den 17. september.
  Der var i bestyrelsen enighed om vigtigheden af fortsat at have et godt og tæt samarbejde med havnen i overensstemmelse med foreningens formål om at arbejde for bevaring af Sletten by og havn.
   
   
  Ad 1) Havnefesten 2009   .
  Beboerforeningen, Bådeklubben, Fritidsfiskerne blev på et møde med Havnen inviteret til at deltage i afviklingen af Havnefesten 2009. I modsætning til tidligere samarbejde mellem foreningerne om festerne er der nu et ønske om at havnen styrer slagets gang og fordeling af overskud.
  Vi er enige i at afholdelse af en havnefest med nogle års mellemrum er en god ide og enige i at havnens økonomiske behov i øjeblikket gør det rimeligt i særlig grad at tilgodese havnen frem for de øvrige interessenter ved en overskudsdeling efter festen.
  Det blev besluttet at vi gerne så et styrket samarbejde mellem Slettens foreninger, men at vi som beboerforening således ikke deltager i planlægningen og afvikling af havnefesten. Beboerforeningen vil således ikke blive inddraget i arrangementet men håber at mange beboere vil støtte op om projektet.
   
  Ad 2) Slettenhus orienteringsmøde d.14. September.
  Slettenhus PS havde inviteret til et orienteringsmøde søndag d. 14. september. Direktør Lars Hesseldal orienterede om selskabets forslag til bygning af en sydfløj og udstykning af hele ejendommen i 16 til 18 boliger. Udstykning til boliger er klart i strid med lokalplanen H19.
  Ca. 50 beboere fra Sletten og Dageløkkevej var fremmødt. Det blev fra de fremmødte tydeligt tilkendegivet at man var imod en udstykning i boliger og specielt var mange fortørnet over, at der i lokalplanen var en tilladelse til bygning af en sydfløj til erhvervsformål.
  Ved mødet blev de gener som køkkenet i Slettenhus forårsager også omtalt. Det er bestyrelsens opfattelse at køkkenet ikke er godkendt til andet end at servicere husets brugere.
  På baggrund af de fremkomne bemærkninger under mødet besluttede bestyrelsen at Kåre, Peter og Martin revurderer det udarbejdede forslag til opdatering af lokalplan H19. Forslaget behandles på bestyrelsesmøde i oktober.
  Birgitte retter henvendelse til Per Nørgaard i Fredensborg kommune for at sikre modtagelsen af notater efter møder i bevaringsudvalget. Birgitte vil endvidere fremsende skrivelse til kommunens ejendomsudvalg og anmode om, at der ikke gives tilladelse til udvidet køkkendrift i Slettenhus og hermed dispensation i forhold til lokalplanen H19.
   
   
  Ad 3) Sommerfest 31. oktober.
  Bestyrelsen besluttede at udsætte sommerfesten 2008 på ubestemt tid. Meddelelse herom indsættes på hjemmesiden www.Slettenboer.dk.
   
                                             
  Næste ordinære bestyrelsesmøde er d. 23. oktober 2008. kl. 19.30
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom