Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalfors. 2009  
   

  Referat af generalforsamlingen søndag 17. maj 2009

   

   

                   1. Valg af dirigent

  Næstformand Birtha  Egede bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Karsten Frese som dirigent. Han blev enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved uddeling af dagsorden 14 dage før generalforsamlingen.

   

                        2. Formandens beretning.

  Da da formanden Birgitte Vedel Viltoft var syg  læste næstformanden hendes beretning:

   

  Helårsbadebro

  Vi besluttede på sidste generalforsamling at beboerforeningen ville støtte op omkring Slettens vinterbadere, hvis der kunne samles en gruppe private investorer – minimum 30, der hver indskød 1000 kr. Henover sommeren fik vi 30 tilmeldinger – dog har de 2 sidste først indbetalt deres indskud i 2009. Disse penge står i dag på en separat konto sammen med beboerforeningens tilskud på 30.000. Indskyderne fordeler sig med 23 fra Sletten og 7 fra Jacobsmindevej.

   

  Som vi har skrevet på hjemmesiden ” Det er besluttet at lade den nuværende bro stå så længe som muligt. Når kræfterne slipper op bliver den nye helårsbro bygget. Eventuelle renteindtægter tilfalder projektet.

   

  Loppemarked

  Vanen tro blev der afholdt Loppemarked søndag den . juni 2008. Beboerforeningen sørgede for annoncering i lokalpressen. Det er et lokalt arrangement og der kan ikke sælges stadepladser.

  I år bliver Loppemarkedet afholdt den 7. juni – vi har haft en del forespørgsler på datoen via hjemmesiden.

   

  Hjemmesiden

  Slut marts havde vi 45 tilmeldt nyhedsbrevet via hjemmesiden – det er ikke mange set i lyset af 110 husstande med 250-300 beboere, så hermed en opfordring til at tilmelde jer nyhedsbrevet og benytte hjemmesiden.

   

  Jul og fastelavn

  Endnu et år har nissepigerne stået for julearrangementet, der blev afholdt i Bådeklubben – Tusind tak til Pernille, Line og Helene og til julemanden – der var stor tilslutning.

   

  Fastelavn blev holdt i Strædet og Peter tog sig af arrangementet, hvor der deltog 36 børn + lige så mange voksne.

   

  Havnefest

  Havnen indkaldte i sensommeren til et møde omkring Havnens 130 års jubilæum. I mødet deltog repræsentanter for beboerforeningen, havnens Venner (der endnu ikke var stiftet) Havnen, Bådeklubben og Fritidsfiskerne.

  Oplægget var at havnen ønskede at ændre det hidtidige samarbejde omkring afvikling af fester på havnen – hidtil har de 4 foreninger løftet i fællesskab og stået last og brast og fordelt eventuelt overskud i 4 dele.

  Det forslag Havnen præsenterede, gik ud på at havnen + Havnens Venner forlods fik 40% af et eventuelt overskud og de resterende 60 % skulle fordeles efter aktiv deltagelse før, under og efter havnefesten 2009. Fordelingen sker efter antallet af hoveder, der aktivt deltager. Man kan ikke tilmelde sig til mere end 1 forening. Dette på trods af  at der er mange, der både er medlem af Bådeklub, Fritidsfiskerne + Beboerforeningen.

  Desuden argumenterede Havnens venner for at fremover skulle det resterende overskud tilgå dem, så kunne foreningerne søge om tilskud hos dem. Forslaget var ikke til diskussion; vi kunne kun acceptere eller melde fra.

  Forslaget blev diskuteret i bestyrelsen og vi besluttede, at vi ikke ville deltage i afviklingen af den kommende havnefest. 

  Vi opfordrer alle beboere at deltage og støtte op omkring havnefesten, da havnen er en væsentlig del af Sletten.

   

  Kroen

  Er blevet forpagtet af ejerne af Restaurant Formel B – Restaurant Sletten har fået flotte anmeldelser – så nu er der igen mere liv på havnen. Det vil givet give mere trafik til Sletten og der vil være rift om parkeringspladserne.

   

  Parkering

  Vi har fået henvendelser omkring diverse uhensigtsmæssige parkeringer, så derfor har bestyrelsen lagt et skriv på hjemmesiden, der opfordrer alle til omtanke og hensynsfuld parkering. I har tillige modtaget et kopi sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

   

  Vejbump

  Vi har modtaget forslag om ændring af de brostensriller – der sørger for at mindske hastigheden på biltrafikken. Det er sat på til behandling under pkt. 7.

   

  Lokalplan og bevaringsudvalget

  Kommunen valgte at sende et tillæg til lokalplanen til høring og dette tillæg er nu vedtaget. Den korte version af tillægget er, at det nu tydeligt fremgår at carporte ikke passer ind.

   

  En meget stor del af bestyrelsens arbejde i dette år har beskæftiget sig med lokalplanen, og vi har haft en god kontakt til bevaringsudvalget.

   

  Som besluttet på generalforsamlingen i 2007 vil bestyrelsen i år udpege 1 medlem til bevaringsudvalget. Inger Wagner har orienteret os at hun gerne vil trække sig fra bevaringsudvalget og i stedet har bestyrelsen peget på Hans Rosentoft som det nye medlem. Jens Forsberg har tilbudt at blive et år mere for på den måde at sikre kontinuiteten.

   

  Bevaringsudvalget behandler alle byggesager i Sletten for at sikre at de er i overensstemmelse med bestemmelser og hensigten med lokalplanen. H19 med tillæg. 2 af de 3 medlemmer er udpeget af Beboerforeningens bestyrelse, det tredje er en byggesagkyndig udpeget af kommunen. Derudover deltager en sekretær fra kommunen.

   

  Det er ikke et ligetil og let at være medlem af bevaringsudvalget – vi vil gerne påskønne det arbejde Jens og Inger påtager sig for at sikre det miljø, der gør Sletten til et særligt sted – Det bedste lille sted – med oberstens ord.

   

  Dirigenten satte beretningen til debat:

   

  Lisbeth: Hvis badebroen går i stykker til vinter kan der ikke sættes en ny op før næste forår.

   

  Peter fra bestyrelsen: Foreningen har brugt 27.000 på den eksisterende bro. De penge vil være spildt hvis der sættes en ny bro op. Men også den vil kunne skylles væk af storm og is, så situationen er ikke bedre hvad det angår ved at sætte en ny op. Den vil blive højere og dermed bedre beskyttet mod bortskylning ved højvande under storm.

   

  Lars:  Trinnene er ikke gode, kræver ny belægning.

   

  Peter: De nye beboere 117 har doneret en alu-stige der vil blive sat op.

   

  Jørgen Weyhe: Der er kun 4 damer der vinterbader, så vent med at sætte den nye op til den eksisterende skylles væk.

   

  Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt.

   

   

                        3. Kassereren fremlægger regnskab.

  Benedicte henviste til det i forvejen omdelte (sammen med dagsordenen) og oplyste at den skriftlige runde med rykkere til restanter i marts havde givet gode resultater. På forespørgsel oplyste hun ”Spærret konto – Sikkerhedsstillelse 5.010 kr” var et krav fra kystinspektoratet foranlediget af badebroen..

  Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

   

   

                        4. Bestyrelsens planer for det kommende år.

  Der blev dels henvist til den aflagte beretning og suppleret med følgende:

  Pengene til badebroen (60.000 kr) er indsat på en særlig konto.

  Tjæren i vejbelægningen er begyndt at smelte i varmen. Bestyrelsen er i løbende kontakt med kommunen herom.

  Skilte om ensretning skal tydeliggøres og indkørsel forbudt i den søndre ende skal klippes fri af rosenkrattet så det er fuldt synligt.

   

  Debat: Der bør opsættes flere skilte om parkering forbudt i svinget. Evt. flere træer for at modvirke parkering i højre side. En del uenighed om hvorvidt kørsel mod ensretningen forekommer hyppigt. Alle var enige om at cyklister mod ensretningen var farligt, men der er næppe noget at gøre ved det. Et forslag om at lovliggøre det og få sænket hastigheden til under 30 km vandt ikke gehør. Peter fra bestyrelsen kunne oplyse at politiet ikke vil acceptere det pga vejens beskedne bredde og næppe vil gå med til 15 km zone.

  Claus: Den ene af stenene ved kroens nedkørsel har været flytter under byggeprocessen og ligger nu forkert.

   

                        5. Fastlæggelse af kontingent.

  Bestyrelsens udsendte forslag om forhøjelse til 200 kr. kom til debat:

  Jørgen Weyhe: Der er penge nok i kassen.

  Peter fra bestyrelsen: Vi får formodentligt ikke overskud fra havnefesterne fremover, da havnen ønsker at bruge det til forbedringer på havnen.

  Weyhe: Vi skal vente med at sætte det op til behovet er der.

  Jens Forsberg var også imod forhøjelsen.

  Ved afstemning var der 1 stemme imod, så de 200 kr blev vedtaget.

   

   

                        6. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer

  Forslaget  blev uddelt sammen med indkaldelsen.

  Der var nogen debat om forlaget i § 8 om at ”det bør tilstræbes at et af medlemmerne i bevaringsudvalget er medlem af beboerforeningens bestyrelse”. Forsamlingen så intet der hindrede et evt. sammenfald, men der blev argumenteret for at de to instanser burde være uafhængige.

   

  Hans Egede syntes at forslaget om at genvalg til bevaringsudvalget kan ske to gange, blev ændret til højst én gang: Dvs. man kan kun være medlem i højst 8 år.

  Der var flertal for Hans Egedes forslag og flertal for at fjerne bestyrelsens forslag om at ”det bør tilstræbes”.

   

                        7. Behandling af indkomne forslag

  Rita Johnsen havde indsendt et forslag om at de hastighedsdæmpende sænkninger i vejen skulle gøres mere cyklistvenlige.

  Peter fra bestyrelsen sagde at med kommunens holdning til vejudgifter i Sletten var det utænkeligt at man vil støtte til en pæn løsning, dvs. at fjerne brostenene i sænkningen ca. 40-60 cm i højre side og almindelig vejbelægning. Man kunne nok få tilladelse til – evt. mod tilskud fra foreningen – til at udjævne brostensrenderne med asfalt på de 40-60 som anført ovenfor.

  Hans Egede syntes det var pænt som nu, og udtrykte bekymring for at en udjævning ville gøre det til en racerbane for knallerter.

  Charlie oplyste at brostensrenderne var næsten jævne i højre side aht. cyklister.

  Efter yderligere nogle indlæg konkludere dirigenten, at de eksisterende forhold skulle bevares.

   

                        8. Valg til bestyrelse mv.

  De opstillede blev valgt:

  Bestyrelsen:

  Kaare Grenness: Genvalg

  Jørgen Poulsen: Genvalg

  Hans Rosentoft: Genvalg

  Martin Jørgen: Nyvalg (hidtil suppleant).

  Henrik Hetz: Genvalg som suppleant.

  Revisorer: Gitte Barkholt og Karsten Freese blev genvalgt.

  Hertil kom følgende opstillet på mødet:

  Bestyrelsessuppleant: Erik Strand-Holm fra 161.

  Revisorsuppleant: Hans Egede.

  Jens Forsberg rejste tvivl om Martin Jørgens valgbarhed da han pt. ikke boede i Sletten. Martin oplyste at deres hus var under istandsættelse men de var tilmeldt på adressen Gl. Strandvej 164 i folkeregistret.

   

   

                        9. Evt.

  Jørgen Weyhe nævnte nogle eksempler på overtrædelser af lokalplanen: Huset i 123 blev hævet 20 cm, nr. 121 80 cm og 119 forlænget med 2,5 meter.

  Herefter fremsatte flere en kritik af Peter Krarups byggeri i 117a. Peter oplyste at bevaringsudvalget og kommunalbestyrelse havde givet tilladelse til alt (både højden og de store glasdøre mod havet som blev kritiseret af Bruun fra 144 A) og at nedrivningen skyldtes at fundamentet ikke kunne bære en delvis ombygning af huset. Hvad angik højden, så faldt det gamle hus højde med 40 cm ned mod vandet og nu var det rettet op til oprindeligt højeste niveau.

  Forlængelsen af 117a var inden for kravene til bebyggelsesgrad pga grundens størrelse.

  John fra 107 foreslog at Sletten blev gennemfotograferet, så bevaringsudvalget havde bedre beslutningsgrundlag.

  Inger fra bevaringsudvalget fortalte på forespørgsel at Slettenhus ikke havde brugt sin byggetilladelse fra 1992 og havde søgt igen om tilladelse til indretning af ejerlejligheder og opførelse af en sydfløj jvf. lokalplanen. Bevaringsudvalget havde afvist lejlighederne i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser for området.

   

  Lilian Busk spurgte til skraldebilens delvise blokering af vejen mandag morgen. Martin Jørgensen oplyste, at kommunen har den regel, at der af hensyn til kommunens borgere, tidligst må tømmes fra klokken 6, pga. støjen fra skraldebilen.

  Hans Egede forslog brev til alle der havde skraldekasser på fortovet.

  Bestyrelsen vil arbejde for at alle kommer med i den automatiske flaskeafhentningsordning som flere er tilsluttet.

  Peter Krarup oplyste at alle kan lægge arrangementer ind i hjemmesidens kalenderfunktion og opfordrede til at gøre det.

  Han efterlyste endvidere hjælp på havnens vegne til 2-3 timers vagter i billetsalget ved havnefesten 14.-16. august.

  Det blev oplyst at Havnen og Bådeklubben havde et Sct. Hans-arr.

   

  Næstformanden holdt en takketale til Benedikte Kragh-Schwarts for mange års arbejde som kasserer og til Inger for mange år som medlem af bevaringsudvalget.

   

   

   

  Jørgen Poulsen                                                                                                                                                       Karsten Freese

  Referent                                                                                                                                                                 Dirigent

   

   

   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom