Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 01.09.09  
   
  Til stede:  Birgitte, Birtha, Peter, Henrik, Erik
   Erik. Afbud fra Kåre og Martin.
   
  Dagsorden:
   
  1)      Nye affaldsspande til aviser udsat af kommunen
  2)      Adgangsforhold til offentlige strandarealer
  3)      Facader på foreningshuset
  4)      Ulovlige parkeringer på Gl-Strandvejs vestside
  5)      Jule arrangement
  6)      Støjgener fra Kroen
  7)      Vinter badebroen
  8)      Socialministeriets bog om bevaringsværdige bygninger
  9)       Kommende aktiviteter
   
   
  Ad 1) Nye affaldsspande til aviser er udsat af kommunen
  Fredensborg kommune har udsat spande til indsamling af aviser ud for hver husstand. Spandene er nu ofte placeret på gaden og da dette ser temmelig rodet ud, laves et brev til hver husstand om at disse spande samt skraldespande og cykelstativer ikke må placeres på gaden langs husene men skal placeres inde på grundene. Der udarbejdes et brev som uddeles til alle huse.   
   
  Ad 2) Adgangsforhold til offentlige strandarealer
  Der var modtaget en klage over at en beboer nord for havnen, havde inddraget en del af strandarealet i sin have og hermed vanskeliggjort den frie adgang til strandarealet. Det overvejes at lave en skitse over alle arealer hvortil der offentlig adgang samt at bede kommunen om at føre tilsyn hermed.
   
  Ad 3) Facader på foreningshuset
  Tidligere henvendelse til kommunen vedrørende manglende vedligeholdelse af facaderne på foreningshuset havde nu kort tid efter henvendelsen medført en istandgørelse af facader og sokler.
  Der formulerer en takkeskrivelse til kommunen for hurtig indsats.
   
  Ad 4) Ulovlige parkeringer på Gl-Strandvejs vestlig side.
  Specielt i den nordlige ende af byen er der ofte parkerede biler i højre side hvor der er parkeringsforbud. Det overvejes om der kan laves bedre skiltning.
   
   
  Ad5)  Julearrangementet
  Helene kontaktes om dette arrangement og der fastlægges en dato. Det vurderes om arrangementet kan holdes i foreningshuset eller i bådeklubben.
   
   
  Ad 6)  Støjgener fra Kroen
  Flere beboere har været generet af støj fra kroen når der afholdes selskaber på første sal og vinduerne åbnes. Kroen har bevilling til kl. 05.00 om morgenen og det undersøges om og hvornår dette er til at ændre.
   
   
  Ad 7)  Vinter badebroen
  Låge og stakit ved vinterbadebroen er ved at blive lidt for faldefærdig og trænger til en renovering. Kommunen kontaktes herom.
   
  Ad 8 ) Socialministeriets bog om bevaringsværdige bygninger
  Socialministeriet har i 2006 udgivet en bog om bevaringsværdige huse og om kommunernes rolle i forbindelse med disse huses istandsættelse. Denne bog kan gratis rekvireres ved henvendelse til
   
  Velfærdsministeriets lovekspedition
  Tlf.: 3392 9326
  Tid : kl. 10.30 - 12.00 og 13.00 - 15.00
   
  Kan endvidere down- loades fra:
   
   
   
   
  Ad 9) Kommende aktiviteter
  De næste bestyrelses møder er:
  Onsdag d. 4. november 2009
   Onsdag d.6. januar 2010
  Torsdag d. 4 marts 2010
  Torsdag d.15. april 2010
  Generalforsamling søndag d. 9. Maj 2010
  Alle møder kl. 20.00
   
   
   
                                             
  D. 01-09-2009
  Hans
  Dageløkkevej 4
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom