Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalforsamling 2010  
   
  Dagsorden :
   
  1.            Valg af dirigent
  2.            Per Godtfredsen introducerer Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur
  3.            Formanden aflægger beretning
  4.            Kassereren forelægger revideret regnskab
  5.            Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år
  6.            Fastlæggelse af kontingent for 2011
  7.            Behandling af forslag fra bestyrelsen
  a.      Nabohjælp (se note nederst på siden)
  b.      Medlemskab af Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur http://www.byogland.dk/
  8.            Indkomne forslag
  9.            Valg til bestyrelse mv.
  10.       Eventuelt
   
   
  Ad 1: Velkomst og valg  af dirigent
  Formand bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Hans Egede som dirigent. Hans Egede blev enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved rettidig hus-omdeling af dagsorden før generalforsamlingen.
   
  Ad 2: Per Godtfredsen introducerer Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur.
  Per Godtfredsen (PG) redegjorde for foreningens arbejde og for de tilsvarende foreninger i Fredensborg, Helsingør og Nivå.
  Foreningen samler både personlige medlemmer og mere end 100 lokale bevaringsforeninger over hele landet. Foreningen følger og kommenterer udviklingen for landskabs- og bygningskulturen, afholder kurser, rådgiver, fungerer som høringspartner ved udarbejdelse af nye regler, og deltager i udvalg og arbejdsgrupper med myndigheder og andre. Foreningen kan rejse sager vedrørende bygningsfredning. PG henviste til hjemmesiden www.kulturarv.dk/fbb hvor der kan hentes oplysninger om bygningers bevaringsværdi.
   
  Ad 3. Formandens beretning for 2009-2010.
  Formanden redegjorde for aktiviteterne i det forløbne år:
   
  Loppemarked  7 juni 2009
  Oprydning i huse og stræder – god stemning og fin afsætning. 
  Havnens 130 års jubilæum
  Havnen holdt sit 130 års jubilæum i august sidste år – havnefesten blev godt besøgt og overskuddet vil  gå til renovering af badefaciliteterne på havnen. Godt vejr skabte gode rammer og mange besøgende gennem byen. Og mange ganske fantasifulde parkeringer også i den side af vejen, hvor parkering er forbudt.
  Det skabte ganske farlige situationer – da der slet ikke var plads til et evt. udrykningsfartøj i tilfælde af en ulykke eller brand.
  Vi har været i forbindelse med politiet, der vil være opmærksomme herpå – og når det er en alm. Patruljekørsel, vil uddele bøder.
  Vi har tillige kontaktet kommunen ang. skiltningen - Så vi kunne få en tydeligere skiltning af parkering forbudt – samt renset de skilte, der viser at der er ensrettet.
  Jeg kan citere Torben Teglgaard – fra plan og trafik (nov 2009)
  Jeg har nu været i Sletten for at se på skiltene og parkeringsmulighederne i højre vejside.
  Jeg er enig i, at der kan være behov for flere P-forbudsskilte, hvis der bliver parkeret i højre vejside.
  Med hensyn til ensretningen kan kommunen ikke skilte mere end der allerede er, så der er ikke andet at gøre end at politianmelde.
  Besøg fra Gentofte
  2 fra bestyrelsen har holdt møde med kommunalt ansatte fra Gentofte Kommune. De ønskede at høre om de erfaringer,  vi har med  og omkring bevaringen af Sletten og det unikke miljø, vi her har . Fredensborg Kommune havde anbefalet at de kontaktede beboerforeningens bestyrelse.
  Restaurant Sletten
  Kroen har fået nyt navn og hedder nu Restaurant Sletten – og de har også fået en 05- bevilling, Bevillingen er gyldig i 2 år. I forbindelse med afholdte fester, har de omkringboende klaget over støj. Bestyrelsen har modtaget kopi af klagerne.
  Til orientering kan vi oplyse at bestyrelsen ikke har modtaget nogen henvendelse fra kommunen hverken før eller i forbindelse med kommunen tildelte bevillingen. Det er en balance – gerne at ville have liv i kroen og hensynet til at den ligger i en tæt bebygget område.
  Nye avis-affaldsspande
  Kommunen har begavet os – en beholder til papir – den skal stilles ved siden af skraldestativet- opfordring til at vi får fjernet alle affaldsstativer og papirbeholdere fra offentlige areal og rykket dem ind på grundene. Cykelstativer – havebænke etc må ikke stå på offentligt vejareal – opfordrer kraftigt til at det rykkes ind på grunden.
  Foreningshuset
  I efteråret 2009 skrev vi til teknisk forvaltning for at gøre opmærksom på den usle tilstand Foreningshuset fremstod i – vi fik det svar vi forventede; nemlig at en istandsættelse ikke stod på budgettet – så stor var vores glæde, da vi ganske kort tid efter erfarede at Foreningshuset blev malet hvidt og soklen sort – vi takkede og gjorde opmærksom på at trappen udgjorde en sikkerhedsrisiko og denne er nu også bragt i orden.
  Fremover foregår bookning af Foreningshuset   gennem  ”planbook” – kommunens elektroniske bookingsystem. Beboerforeningen har modtaget et brugernavn og password.
  Julefest
  Nissepigerne( Helene, Line og Pernille)har endnu engang slået til og sørget for en gevaldig hyggelig fest, der blev holdt i Bådeklubben – Aksel donerede juletræ,  Jacob æbleskiverne -  Tak for indsatsen.
  Fastelavn
  Igen i år blev der slået katten af tønden i strædet indtil nr. 99-105. God opbakning og fantasifulde udklædninger.
  Byggesager – bevaringsudvalg –
  Bevaringsudvalget  har løbende orienteret bestyrelsen om de sager, der er  -  der har været en del at se til med byggeansøgninger , opfølgning på gamle sager.
  Nabohjælp
  Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at Sletten inden for det afgrænsede område, som det er, kan få gavn af nabohjælp. Vi har konsulteret  Det kriminalpræventive råd og Nordsjællands Politi. De støtter -tanken om at vi definerer Sletten for et Nabohjælp område. Vi anbefaler derfor etableringen.
  Landsforeningen for bygnings og landskabskultur
  Bestyrelsen har holdt orienterende møde med Per Godtfredsen. Vi mener at kunne få gavn at et medlemskab og samarbejde med de øvrige lokale foreninger i Nivå og Fredensborg.
  Hjemmesiden
  Lever sit stille liv – vi efterlyser tilmelding og indsendelse af billeder – så vi kan få mere liv på siden.
  Til slut vil jeg gerne som afgående formand takke den øvrige bestyrelse for god stemning med plads til udveksling af meninger.
   
  Dirigenten satte beretningen til debat:
  Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt.
   
  Ad 4. Kassereren fremlægger regnskab.
  Kassereren henviste til det i forvejen omdelte (sammen med dagsordenen) og oplyste at den skriftlige runde med rykkere til restanter igen havde givet gode resultater. Indtægter, udgifter samt aktiver og passiver blev gennemgået.  
  Regnskabet og budget for 2010 blev herefter enstemmigt vedtaget.
   
  Ad 5. Bestyrelsens planer for det kommende år.
  Der blev dels henvist til den aflagte beretning og suppleret med følgende:
   
  Igen i år var der debat om de ulovlige parkeringer i højre side specielt i den nordlige ende af byen.  Der bør opsættes flere skilte om parkering forbudt i svinget. Evt. kan der sættes flere træer eller store sten for at modvirke parkering i højre side. Den ene af stenene ved kroens nedkørsel har været flytter under byggeprocessen men denne er nu sat på plads igen..
   
  Ad 6 . Fastlæggelse af kontingent for 2011.
  Bestyrelsens foreslog at fastholde kontingentet på 200 kr for 2011 og dette blev vedtaget.
   
  Ad 7 Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  1)      Forslag om etablering af ”Nabohjælp zone i Sletten”
  ·              Nyere forskning – især i England – har vist at etablering af Nabohjælp i veldefinerede geografiske områder har nedsat kriminaliteten med omkring 20%.
  ·              Bestyrelsen har været i kontakt med Det kriminalpræventive råd og med Nordsjællands politi som støtter tanken om at definere et Nabohjælp-område i Sletten.
  ·              Bestyrelsen foreslår at vi i første omgang etablerer Nabohjælp-skiltning i begge ”ender” af Sletten og i øvrigt siger ja tak til et møde med politiet om hvad de derudover vil tilråde om naboaftaler og fysiske forhold. Skiltning vil koste ca. 1500 kr.                     
   
  2)     Forslag om medlemskab af Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur
  Efter den givne orientering (under dagsordenens punkt 2) var der enighed om at støtte bestyrelsens indstilling om medlemskab Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur. Det blev endvidere foreslået et det meddeles beboerne hvor man kan låne det kvartalsvise medlemsblad.
   
  Ad 8. Behandling af indkomne forslag
  Der var ikke modtaget nogle forslag f ra beboere-
   
  Ad 9:Valg til bestyrelse mv.
  På valg er:
  Bestyrelsesmedlemmer
  Peter Krarup                                               villig til genvalg
  Birtha Egede                                              ønskede ikke genvalg
  Birgitte Vedel Viltoft             ønskede ikke genvalg
   
  Bestyrelsen foreslog at suppleant Henrik Hertz og Erik Strand-Holm vælges til indtrædelse i bestyrelsen hvilket blev besluttet.
   
  Suppleanter:
  Lillian Busk                                                 blev valgt
   Ole Bruun                                                   blev valgt
   
  Revisorer
  Gitte Bjarkholt                       villig til genvalg
  Carsten Freese                                          villig til genvalg
   
  Revisorsuppleant
  Birgitte Vedel Viltoft
   
   
  Ad 10: Eventuelt.
   
  Som nævnt i formandens beretning ser vi alt for ofte at skraldespande, avis-spandene og diverse stativer placeres alt for ofte på gadearealet og ud over at det ikke ser pænt ud så er det ulovlig. Det henstilles til alle at sikre at disse stativer placeres inde på grundene. Avis-spandene er et problem for mange og der tages forrnyet kontakt til kommunen herom.
   
  Det oplystes at bænke og sten foran kroen ikke var blevet sat på plads efter renoveringen o dette vil blive vurderet.
   
  Sletten beboerforening har 30 års Jubilæum i 2011 og bestyrelsen vil overveje eventuelle tiltag i denne anledning.
   
  Peter holdt en takketale til Birtha for mange års trofast arbejde i bestyrelsen og til Birgitte for hendes store indsats som formand for beboerforeningen.
   
   
  Hans Rosentoft                                                                                                                                                   Hans Egede
  Referent                                                                                                                                                                Dirigent
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom