Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalforsamling 2011  
   
                   
  Notat efter Generalforsamling 2011 i Sletten Beboerforening
  Generalforsamlingen blev afholdt søndag den 15. maj kl. 19.30  i ”Foreningshuset”.
  Dagssorden:
   
  1.            Valg af dirigent
  2.            Formanden aflægger beretning
  3.            Kassereren forelægger revideret regnskab
  4.            Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år
  5.            Kort orientering fra bevaringsudvalget
  6.            Fastlæggelse af kontingent for 2011 – bestyrelsen foreslår uændret 200 kr.
  7.            Behandling af forslag til bestyrelsen
  8.            Valg til bestyrelse mv.
  9.            Eventuelt
   
   
  Ad 1)    Valg af dirigent.
   
  Bestyrelsen foreslog valg af Karsten Frese som blev valgt.
  Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med beboerforeningens vedtægter.
   
   
  Ad 2)   Formandens beretning
  Årets gang i Sletten – Beboerforeningen
  Badebroen:
  Til enkeltes store ærgrelse, holdt badebroen endnu en sæson – på trods af nu to hårde vintre med is og stærk blæst.
  Pengene til den nye bro står naturligvis stadig på kontoen, men vil først blive brugt når den nuværende bro ikke kan mere. Vi valgte at reparere på stigen, da gelænderet ikke holdt til isen 2009-2010, en udgift på 1500 kr.!
   
  Loppemarked:
  Der blev som traditionen byder, afholdt Loppemarked søndag den 13. juni. Beboerforeningen sørgede desværre lidt sent for annoncering i lokalpressen, hvorfor fremmødet ikke var som det plejede – det beklager jeg på bestyrelsens vegne.
  I år afholdes loppemarkedet søndag den 29. maj, og annonceringen er på plads, så nu håber vi bare på godt vejr, og godt fremmøde.
  Husk at loppemarkedet KUN er for Slettens beboere samt vores gæster, og at der ikke ”sælges” stadepladser, eller lånes ud til fremmede.Sidst men ikke mindst: flagene op og bilerne ud – af byen.
   
  Via hjemmesiden:
   - er der nu 56 tilmeldt nyhedsbrevet – det kunne godt være flere, i betragtning af vi er 110 husstande med 250-300 beboere, så hermed endnu opfordring til at tilmelde jer nyhedsbrevet og benytte hjemmesiden: SLETTENBOER.DK
  Jeg får til tider henvendelser om at det ene eller andet bør findes på hjemmesiden, eller at man gerne vil have lagt dette eller hint lagt på! Jeg vil gøre opmærksom på at det kan de fleste selv gøre – især mht. kalenderoplysninger, så kom bare i gang J
   
  Kroen:
  Lever og har det godt, lader det heldigvis til. Vi kan kun være glade over at der er liv, men flere kunne måske ønske sig at deres gæster parkerede lidt mere hensynsfuldt
  - og når vi nu er ved parkering, er det bestemt ikke kun gæster til Kroen der ikke altid kan finde ud af det, men i højere grad lokale beboere og deres gæster, der overtræder diverse P-forbud, og tror deres bil skal fylde for to!
  Vis hensyn når du parkerer og husk at de landsdækkende regler også gælder for Sletten!
   
  Udsigtstårn.
  Vi blev lovet at tårnet på stejlepladsen ville blive fjernet i løbet af 2010, men som de fleste kan se – står det der endnu.
   
  Sten og skilte.:
  Vi fik af Kommunen opsat P forbuds skilt i den nordre ende og fik fastgjort bænkene ud for kroen. Det sidste holdt ikke længe, og det første bliver ikke overholdt.
   
  Papircontainere:
  Sidste år fik vi alle en gave af Kommunen i form af en grå plast container til papir. Nogle beboere er så glade for den, at de gerne vil dele med alle os andre HVER dag, hvilket måske er velment – men ikke lovligt.
  De SKAL, sammen med affaldsstativer, cykelstativer, borde, stole osv. holdes på privat grund, ligesom byggematerialer ikke må ligge i halve og snart hele år.
   
  Bevaringsudvalget:
  Vil jeg ikke komme ind på her, da der senere vil blive givet en orientering herom.
   
  Jul og fastelavn:
  Endnu et år har nissepigerne stået for julearrangementet, der blev afholdt i Bådeklubben – Tusind tak til Anette Jessen, Pernille Johnsen og Line Buchgreitz og til julemanden – der var stor tilslutning.
   
  Fastelavn blev holdt i Smøgen mellem 109 og 111. Der deltog ca. 70 personer fordelt på lige mange voksne og børn. En meget hyggelig tradition – også for voksne uden børn, og man behøver ikke at møde udklædt op, men hermed fraskriver man sig så automatisk muligheden for at vinde præmien som bedst udklædt!!
   
  Mange af de ting, som formodentligt mange af os føler, er ”møg irriterende” i Sletten, såsom hundeefterladenskaber, dårlig parkering, byggeri, trafik modsat kørselsretningen og meget meget mere, er jo heldigvis på den store skala næsten kun ubetydeligheder, især taget i betragtning af - hvilken vidunderlig landsby vi bor i.
   
   
  Ad 3)   Kassereren forelægger revideret
  Det reviderede regnskab blev uddelt, gennemgået og godkendt.
   
  Ad 4)    Arbejdsplaner for det kommende år.
  Formanden gennemgik de foreløbige planerne.
   
  Årets Loppemarked er nu planlagt til d. 29. maj . mellem kl 11 og 14. husk at få bilerne væk fra vejen og parker ved ”Peder Mads”
   
  Opmærksomheden henledes på fællesspisning d. 26 juni
  HUSK! Tilmelding til John og Birgitte (107) inden d. 10  juni.
   
  Ad 5)    Orientering fra bevaringsudvalget.
  Sager der pt. behandles i bevaringsudvalget:
   
  Gl. Strandvej 214, Ansøgning om dispensation til at have 8 m² mere bebygget areal end lokalplanen angiver, sagsnr. 2009-264.
  Ansøger har efter ansøgning den 03-09-2009 fået byggetilladelse til at opføre 8 m² tilbygning til beboelseshuset og samtidigt nedrive 8 m² af et eksisterende udhus.
  Den 28-01-2011 er søgt om dispensation til ikke at nedrive en del af udhuset.
  Det bebyggede areal overskrides med 8 m², hvis der ikke foretages nedrivning.
  Bevaringsudvalget anbefaler ikke at der skal meddeles dispensation til en overskridelse af det bebyggede areal med 8 m², arealet skal nedbringes til 150 m², jf. bestemmelserne i lokalplan H19, § 5d.
  Halvdelen af udhuset, der kun har en bevaringsværdi på 7, eller andet byggeri på grunden, der ikke er bevaringsværdigt, anbefales nedrevet.
   
  Gl. Strandvej 160A, Ansøgning om udskiftning af gavlen samt facaderne, sagsnr. 2011-097.
  Ejer søger om tilladelse til at nedrive og genopbygge en del af huset (gavl + en del af facaderne), idet bygningen er i meget dårlig stand. Ejer har telefonisk oplyst, at der senere ønskes opført en tilbygning til huset. Der er endnu ikke indsendt tegninger.
  Grunden er på 160 m², og er bebygget med et halvt dobbelthus på 41 m² i grundareal. I henhold til LP H19 § 5 må grunden bebygges med 75 m² bebygget areal. Tilbygningen skal udføres i henhold til lokalplanens § 6
  Udvalget har drøftede sagen efter besigtigelse.
  For at kunne tage stilling til ansøgningen skal der foreligge en ansøgning med en konkret projektbeskrivelse, herunder en opmåling og evt. fotos.
  Når ansøgningen indkommer skal sagen drøftes igen i Bevaringsudvalget.
  Orienteringssager:
  Gl. Strandvej 129, tilladelsen til opførelse af en garage af den 07-09-2009
  Fredensborg Kommune har givet tilladelse til opførelsen af en garage på 15 m². Tilladelsen gives på vilkår af bl.a at garagen skal udføres i materialer, dvs brædder, som passer for området.  Ejer har stævnet kommunen pga  lokalplantillæggets forbud mod carporte. Der har været afholdt retsmøde. Ansøger har vundet sagen over kommunen i Landsretten, og tillæg 1 til lokalplan H19 gælder derfor ikke længere. Det videre forløb i sagen er blevet behandlet i Plan- og Klimaudvalget. På kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk  findes dagsordenteksten og landsretsdommen af den 31-03-2011.
  Gl. Strandvej 117,  Byggelovsklage, sagsnr. 2011-009
  I forlængelse af Klagen til Naturklagenævnet har Fredensborg Kommune den 12-01-2011 fra Statsforvaltningen modtaget en byggelovsklage vedrørende stråtagets manglende sikkerhedsafstand mod naboskel.
  Fredensborg Kommune har den 11-03-2011 sendt en redegørelse for sagen til Statsforvaltningen. Hverken Natur- og Miljøklagenævnet eller Statsforvaltningen har afgjort klagerne endnu.
   
  Sletten Havn 1, orientering om endelig afgørelse om skuret, sagsnr. 2010-353.
  Der er givet endelig tilladelse til opførelse af udhuset. Niveauplanet er sat til kote  - 10. Bygningen kræver ikke længere dispensation fra BR08 idet højde og afstandskrav vil blive i overensstemmelse med Bygningsregulativets krav.
  Klager,Gl. Strandvej 135 er blevet orienteret.
   
  Gl. Strandvej 151A, ansøgning om BBR rettelse til 4 boliger, sagsnr. 2010-146
  Andelsboligforeningen har i brev af den 18-01-2011 oplyst Fredensborg Kommune om, at der er 4 lejligheder, 2 i stueetagen og 2 i tagetagen (BBR angiver at der kun er 3 lejligheder, 2 i stuen og 1 i tagetagen)
  Ansøgerne vil gerne have rettet BBR i overensstemmelse med virkeligheden.
  Fredensborg Kommune anbefaler at BBR tilrettes i overensstemmelse med de faktiske forhold efter ejendommens opmåling af landinspektør.
   
  Gl. Strandvej 143, Ulovligt opført hegn og hævet terrasse, Acadre sag nr. 08/32192 
  Fredensborg Kommune har politianmeldt ejer den 5. november 2010. Årsagen er, at der er opført et hegn som er for højt,jvf. bestemmelserne i lokalplan H19.
  Der er ligeledes en hævet terrasse som er i strid med bygningsreglementet, da den er opført i skel mod nabo.
  Sagen er således overdraget til politiet. Fredensborg Kommune blev i uge 11 kontaktet af Helsingør Politi som har oplyst at de afventer en mulighed for at træffe ejer – enten pr. telefon eller personligt i forhold til en sigtelse. Helsingør Politi vil informere Fredensborg Kommune så snart der er nyt i sagen.
   
  Ad 6) Fastlæggelse af kontingent for 2011.
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 200,00 per husstand for 2011, og dette blev vedtaget.
   
  NB!!  Husk at betale kontingent 200 kr.
            Ved bankoverførsel til konto : Reg.nr. 1551, Konto: 1472615.
   
   
  Ad 7)   Behandling af forslag til bestyrelse.
  Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag fra beboerforeningens medlemmer.
  Ad 8)    Valg til bestyrelse mv.
  Bestyrelsesmedlemmer:
                  Peter Krarup                       Formand
                  Henrik Hertz
                  Erik Strand-Holm
  På valg var :
  Jørgen Poulsen                 Kasserer, blev genvalgt
  Martin Jørgensen              blev genvalgt
  Hans Rosentoft                 blev genvalgt
  Kaare Grenness er udtrådt af bestyrelsen efter flytning fra Sletten, og bestyrelsen  foreslog suppleant Lillian Busck, som blev valgt til bestyrelsen.
   
  Suppleanter:
  Ole Bruun                           blev genvalgt
  Bestyrelsen foreslog Camilla Højsted Ankjær,  som herefter blev valgt.
   
  Revisorer:
  Gitte Bjarkholt                     blev genvalgt
  Karsten Frese                    blev genvalgt
   
  Revisorsuppleant:
  Birgitte Vedel Viltoft             blev genvalgt
     
  Bevaringsudvalget:
  Jens Forsberg har efter mange års engageret virke, ønsket at fratræde denne post og foreningen takkede Jens for hans store indsats.
  Beboerforeningen har herefter udpeget John Norrie og Hans Rosentoft som repræsentanter i bevaringsudvalget.
   
                                             
  Ad 9   Eventuelt:
   
  Vinterbadebroen
  Det blev nævnt at gelænder på badebroen var defekt samt, at der er behov for en gang ukrudts rensning af området.
   
  Vejbelægningen
  Kommunen har repareret med alm. sort asfalt og dette passer ikke til den øvrige belægning. Kommunen vil blive kontaktet herom.
   
  Hundeluftning på strandarealerne
  Hundeejere anmodes om ikke at lufte hundene på strandarealerne da dette ofte er til gene for andre strandbrugere.
   
   
  Beboerforeningens 30 års jubilæum
   
  Første møde i beboerforeningen blev afholdt 10. Maj 1981.
  I anledning af dette 30 års jubilæum blev der serveret kage og Champagne efter generalforsamlingen d. 15-05-2011.
   
  Formanden skærer for og tager sig en bid af kagen.
   
   
  HR 26-05-2011
   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom