Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 21.03.12  
   
              
  Sletten Beboerforening
   
  Referat af bestyrelsesmøde den 21. marts 2012
   
  Deltagere: Henrik Hertz (HH), Martin Jørgensen (MJ), Peter Krarup (PK), Jørgen Poulsen (JP), Hans Rosentoft (HR). Erik Strand-Holm (ESH) samt John Norrie (JN)
  Fraværende: Camilla Højsted Ankjær (CA), Ole Bruun (OB),
   
   Slettenhus. Kommunalbestyrelsen har besluttet at udtage Slettenhus af den eksisterende lokalplan og har anmodet Slettenhus - som bygherre - om at udarbejde en selvstændig lokalplan for Slettenhus. Et udkast skal herefter godkendes af kommunen som også skal ændre kommuneplanen. JN har talt med Per Gotfredsen (PG), som er bestyrelsesmedlem i By og Land, arkitekt og meget vidende indenfor området. PG har tilbudt at hjælpe Beboerforeningen med rådgivning om procedureregler og om regler knyttet til indholdet i “sagen”.
  Bestyrelsen aftaler et møde med PG inden udløbet af marts måned.
   
  Badebroen. Det fremsendte tilbud skal præciseres på flere punkter og bestyrelsen har derudover besluttet at indhente endnu et tilbud. Broen behøver ikke at være bredere end hidtil og bør ikke være højere end naboens. Den skal være tilstrækkelig lang til at nå ud på sandbund.
   
  Loppemarked. Der bliver  loppemarked søndag den 10.juni fra kl. 11 til kl. 14. (Såvidt muligt ingen biler i Sletten fra kl. 10) Arrangementet bliver annonceret i Ugeavisen ultimo maj.
   
  Generalforsamling. Uddelingen til alle husstande med besked om generalforsamling og om loppemarked finder sted den 26.marts. Det er usikkert om det reviderede regnskab kan nå at komme med.
   Udover hvad der er nævnt om valg i referatet fra sidste bestyrelsesmøde skal der nyvælges en revisor idet Gitte Bjarkholt fraflytter Sletten.
   
  Bevaringsudvalget. Der er åbne sager vedr. Gl. Strandvej 99, 137, 143 og 210. I flere af sagerne skal de yderligere oplysninger til før afgørelse træffes i kommunen.  I forbindelse med 143 tales der både om politi og om stævning.
   
  Stejlepladsen
  Der er ryddet meget og skåret meget ned. Også mere end oprindeligt aftalt. Aftalen er at der skal være 5 udsigts ”huller”, der er kun 3 nu. Træerne på skrænten skal bevares, da det er bydende nødvendigt at have stærke og større til store træer på skrænten. Årsagen er at træer og buskes rødder holder på skrænten, så den ikke skrider ned i husene nedenfor. Skrænten er meget våd, pga. trykvand fra det bagved liggende land. Det er helt naturligt, men det betyder også at skrænten meget let bliver ustabil, hvis der ikke er mange rødder til at holde på skrænten. Træ og buskrødder går let 2 meter ind i skrænten.
  Der er fældet mere end det aftalte, men hvor der kun er savet ned til jorden, vil det vokse op igen, med fuld kraft. Mht. træer er det isæt vigtigt at bevare tjørn, kræge, ask, fuglekirsebær m.fl. Buskene tåler fint at blive skåret ned med mellemrum.
  Jeg håber ikke at der vil være nogen der forgriber sig på de resterende træer på skrænten og skræntens krone. Men der har været tilløb til det de sidste uger. (Ref. JN)
   
  Ansøgning. Beboerforeningen har modtaget en ansøgning fra Sletten Sang og Danseforening om støtte til et arrangement med Stour Valley Singers. Budgettet er på ca. 50.000 kr. og ansøgningen på op til 20.000 kr. Bestyrelsen vedtog at give afslag, da formålet falder udenfor Beboerforeningens område.
   
  Næste bestyrelsesmøde mandag den 16. april kl. 20 i foreningshuset.
   
  Ref. HH 22/3 12
   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom