Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalforsamling 2012  
   
  Sletten Beboerforening

   

   

  Referat af generalforsamling i Sletten Beboerforening,

                                søndag den 13. maj 2012,  kl. 19.30 i

                         Foreningshuset ved havnens parkeringsplads

  Dagsorden

   

  1.    Valg af dirigent

  2.    Formanden aflægger beretning for det forløbne år

  3.    Kassereren aflægger det reviderede regnskab

  4.    Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år

  5.    Fastsættelse af kontingent

  6.    Behandling af indkomne forslag

  7.    Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer

  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  Peter Krarup (villig til genvalg)

  Erik Strand-Holm (villig til genvalg)

  Henrik Hertz (villig til genvalg)

  Der skal vælges 2 suppleanter idet Ole Bruun har ønsket at ophøre og Camilla Højsted Ankjær er blevet ordinært bestyrelsesmedlem.

  Der skal vælges en revisorsuppleant idet  Gitte Bjarkholt er ophørt og Birgitte Vedel Viltoft er indtrådt som revisor. (Bestyrelsen foreslår Lilian Busk som i årets løb har ønsket at udtræde af bestyrelsen)

  8.    Eventuelt

   

  Ad 1)    Valg af dirigent.

   

  Bestyrelsen foreslog valg af Karsten Frese som blev valgt.

  Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med beboerforeningens vedtægter.

  Forsamlingen vedtog – på forslag fra kassereren på bestyrelsens vegne - at alle der havde betalt kontingent inden 13. maj (52 medlemmer) blev betragtet som stemmeberettigede medlemmer.  

   

  Ad 2)   Formandens beretning

   

  Formanden og forsamlingen mindedes de medlemmer der var døde i årets løb.

  Badebroen. Der er indhentet tre tilbud og indkommet to. Det foretrukne tilbud forhandles nu og vil kunne holdes  indenfor de aftalte økonomiske rammer. Arbejdet med opsætning af broen forventes meget snart påbegyndt. Formanden begrundede som svar på et (nabo)indlæg hvorfor broen bliver et par meter længere og lidt højere end den tidligere bro.   

  Slettenhus. Kommunalbestyrelsen har besluttet at udtage Slettenhus af den eksisterende lokalplan og har anmodet Slettenhus - som bygherre - om at udarbejde en selvstændig lokalplan for Slettenhus. Et udkast skal herefter godkendes af kommunen som også skal ændre kommuneplanen. Bestyrelsen vil fortsat nøje følge forløbet og allerede nu stille en række opklarende spørgsmål både til kommunen, til bygherren og til arkitekterne der arbejder med sagen. Bestyrelsen har truffet aftale med arkitekt Per Gotfedsen fra By og Land som vil støtte beboerforeningen i det videre forløb. Formanden takkede bevaringsudvalgets medlemmer for deres  store arbejde.

  Flere indlæg fra forsamlingen foreslog at medlemmer med aktiv interesse og eller særlig indsigt/erfaring i lignende sager bliver inddraget i det videre arbejde samt at foreningen forsøgte at blive mere synlig både i Sletten og i kommunen. Bestyrelsen vil arbejde videre med disse ideer, herunder også med spørgsmålet om eventuelle nye beboere i et ændret Slettenhus kan være medlemmer af Beboerforeningen.

  Formanden lagde vægt på at vi i Sletten værner om vores sammenhold og den gode tone I samværet.

  Formandens beretning godkendtes.

   

  Ad 3) Kassereren aflægger revideret regnskab

  Kassereren vil i år gøre en ekstra indsats for at nedbringe kontingentrestancerne og håber på ca. 85 betalende medlemmer. Regnskabet for 2010 og 2011 er i øvrigt præget af tre store éngangsudgifter (nabohjælpskilte, hjertestarter og badebro reparation), således at der næppe fremover vil være underskud og ikke behov for kontingentforhøjelse.

  Kassereren takkede på bestyrelsens vegne  alle begge de gamle revisorer og rettede en særlig tak til Gitte Barkholt, som netop er fraflyttet Sletten og derfor fratrådt som revisor og som hjalp meget med regnskabet for 2010. Endvidere en stor tak til revisorsuppleant Birgitte Vedel Viltoft. Sidstnævnte er pga. denne fraflytning indtrådt som revisor og har gjort et meget omhyggeligt og hjælpsomt arbejde med at rette fejl i regnskabet for 2011, som forsamlingen godkendte.

   

   

  Ad 4) Formanden om arbejdsplaner for det kommende år

  Slettenhus – omtalt ovenfor.

  Loppemarked. Der bliver  loppemarked søndag den 10.juni fra kl. 11 til kl. 14. (Såvidt muligt ingen biler i sletten fra kl. 10) Arrangementet bliver annonceret i Ugeavisen ultimo maj. På forslag fra forsamlingen vil bestyrelsen forsøge at få lokalpressen til at omtale loppemarkedet.

  Det blev præciseret at kun beboere I Sletten må have en stand.

  Løbende sager i samarbejde med bevaringsudvalget

  De traditionelle fællesarrangementer.

   

  Ad 5) Fastsættelse af kontingent

  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 200 kr. blev vedtaget.

  Ad 6) Indkomne forslag.

  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling.

   

  Ad7)  Valg

  Peter Krarup, Erik Strand-Holm og Henrik Hertz blev genvalgt til bestyrelsen.

  Bettina Bove og Lisbeth Månestråle blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

  Lilian Busk blev valgt som revisorsuppleant

  Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

   

  Ad 8) Eventuelt

   Flere forslag om nedsættelse af underudvalg med inddragelse af flere medlemmer. Både om Slettenhus (som ovenfor omtalt) og om andre emner – f.ex. med henblik på afholdelse af en byfest.

  Det drøftedes hvad strandret indebærer og om fordele og ulemper ved fjernelse af tang (og på fyldning af sand således som kommunen øjensynligt i flere år har financieret noget tilsvarende i Nivå). Bestyrelsen tog forslagene ad notam.

   

  Generalforsamlingen sluttede med at formanden takkede dirigenten.

   

  Ref. HH 14/5 2012

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom