Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Best. møde 30.01.13  
   
  Notat efter bestyrelsesmøde den. 30. januar 2013.


  Deltagere: Camilla Højsted Ankjær (CA). Bettina Bove (BB), Peter Krarup (PK), Martin Jørgensen (MJ), Hans Rosentoft (HR).

  Afbud fra: Jørgen Poulsen (JP),

   

  Forslag til ny Lokalplan for Slettenhus (H105)..  

  Bevaringsudvalget har indsendt indsigelse mod lokalplanforslaget til Fredensborg kommune inden d. 4. december.

  Der er endvidere fremsendt en indsigelse til Natur-klagenævnet dateret 31. oktober. Der er endnu ikke modtaget svar fra Naturklagenævnet.

  Fredensborg kommune har nu lavet et revideret lokalplanforslag som forelægges kommunens Plan og Klimaudvalg d. 30-01-2013, til endelig godkendelse. Bevaringsudvalget har klaget til Plan- og Klimaudvalgets medlemmer over information i kommunens indstilling. 

   

  Planer om salg og evt. nedrivning af Jacobmindesvej 25.

  Bestyrelsen er af ”Bevaringsforeningen Fredensborg” blevet opfordret til at tage stilling til denne sag. ”Bevaringsforeningen Fredensborg ” har fremsendt følgende til Byrådet:


   Vedr. Byrådsmødet d. 28. januar 2013, Dagsordenens pkt. 9: ”Jacobmindesvej 25, Principper for udstykning”

   

  I denne anledning, skal Bevaringsforeningen Fredensborg, henlede Byrådets opmærksomhed på, at Kommunen i h.h.t. lovgivningen er pligtig at sende spørgsmålet om ejendommens evt. hele eller delvise nedrivning til høring hos bl.a. Bevaringsforeningen, forinden en sådan hel eller delvis nedrivningstilladelse gives.

  Det er i øvrigt Foreningens primære opfattelse, at denne ejendom med sit gennemførte arkitektoniske udtryk, sin historie, og sin meget karakteristiske beliggenhed, - som den underordner sig i forhold til landskabet på bakketoppen oven for Sletten havn, - bør  bevares.

   

  Man kan frygte at nutidens arkitektoniske udtryk, vil have knapt så ydmyg en holdning i samspillet med Slettens fiskerhuse. Derfor vil et genbrug af den eksisterende bygningskrop incl. den meget karakteristiske zinktagbeklædning langt være at foretrække for nutidens fristende glaskonstruktioner.

   

  Foreningen kan sekundært tilslutte sig forvaltningens indstilling om, at der udarbejdes en uvildig rapport om ejendommes tilstand, dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi tilføjet en analyse af ejendom-mens mulige genanvendelse.

   

  For bevaring taler i øvrigt: Bygningen har opnået 4 i den Saveregistrering Kommunen lod foretage over samtlige bevaringsværdige og fredede ejendomme i den daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune. Denne saveregistrering er gældende for Fredensborg Kommune. Bygningen fremstår sund, tæt for tag og fag, opført i samtidens bedste materialer og med stor arkitektonisk nerve passet ind i det meget følsomme miljø omkring Slettens fiskerhuse. Og endelig repræsenterer bygningen en meget stærk kulturhistorisk periode for Humlebæk over et halvt århundrede, som hjemsted for kunstnermiljøet omkring Knud W. Jensen, stifter af Lousianna Museet. 

   

  Med venlig Hilsen

  Bevaringsforeningen Fredensborg

    

  No Widding

  Bestyrelsen vil støtte op om denne skrivelse til Byrådet og foranledige, at der udarbejdes en skrivelse til byrådet og til ”Bevaringsforeningen Fredensborg” herom.

   

  Opdatering af hjemmesiden.  Vores hjemmeside ”www. Slettenboer.dk” vil blive opdateret når der er nyt om lokalplanforslag H105.

   

  Fastelavn. Tøndeslagning d. 17. februar kl. 11.

  Der bliver igen i år arrangeret fastelavnsfest for børn og voksne. Fastelavnen falder i år på d.10. februar som er i vinterferie ugen, uge 7, hvor mange er bortrejst.  ”Tøndeslagning” vil blive derfor blive arrangeret søndag d. 17. februar kl. 11. mellem husene Gl. Strandvej 109 og 111.

   

  Planlagte møder.  

  De næste bestyrelsesmøder er planlagt til d. 19. februar 2013. kl. 20.00 samt til d.

  19. marts 2013 kl. 20.00.

   

  Generalforsamlingen er nu planlagt til d. 5. maj 2013 kl. 19.30.

   

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom