Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalforsamling 2013  
   


   
   

  Notat efter Generalforsamling i Sletten Beboerforening,

  søndag den 5. maj 2013,  kl. 19.30 i

  Foreningshuset ved havnens parkeringsplads

   

   

  Dagsorden:

   

  1.     Valg af dirigent

  2.     Formanden aflægger beretning for det forløbne år 2012

  3.     Kassereren aflægger det reviderede regnskab

  4.     Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år

  5.     Fastsættelse af kontingent

  6.     Behandling af indkomne forslag

  7.     Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer

  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  Peter Krarup ønsker at fratræde bestyrelsen

  Martin Jørgensen

   

  Der skal vælges 3 bestyrelses medlemmer samt 2 suppleanter.

   

  Revisor Birgitte Vedel Viltoft samt revisor suppleant Lilian Busk er villig til genvalg.

   

  8.     Eventuelt

   

   

  Ad 1) Valg af dirigent.

   

  Bestyrelsen foreslog Karsten Frese som blev valgt.

   

  Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med Sletten Beboerforeningens vedtægter.

   

   

  Ad 2) Formandens beretning

   

  Badebroen:

  Badebroen som blev opstillet i forsommeren 2012 fungerer fint og er flittigt brugt. Broen har ikke lidt overlast i løbet af vinteren.

   

  Slettenhus:

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget at tage Slettenhus ud af lokalplan H19 og i stedet lave en ny lokalplan gældende for Slettenhus (Lokalplan 105). Denne lokalplan giver tilladelse til opførelse af 13 boliger i og omkring Slettenhus. Der kan således nu forventes opført rækkehuse syd for Slettenhus. Bestyrelsen og Bevaringsudvalget har arbejdet ihærdigt på at forhindre denne udvikling, men desværre uden held. Det er beklageligt, at der nu kan gives tilladelse til opførelse af nye boliger inden for den tidligere lokalplan, syd for Slettenhus mod Peder Mads strand.

   

   De traditionelle jule og fastelavns arrangementer er forløbet godt med fin tilslutning.

   

  Formandens beretning godkendtes.

   

   

  Ad 3) Kassereren aflægger revideret regnskab

   

  Kassereren gennemgik udkast til regnskab for 2012. Kassereren beklagede at færdiggørelsen samt den endelige revision var blevet forsinket af helbredsmæssige årsager.

  Generalforsamlingen pålagde på den kommende bestyrelse at udsende et revideret regnskab inden d. 5. juni 2013.

   

   

  Ad 4) Formanden om arbejdsplaner for det kommende år

   

  Loppemarked. Der bliver loppemarked søndag den 09.juni fra kl. 11 til kl. 14. (Såvidt muligt ingen biler på Gl. Strandvej i Sletten fra kl. 10) Arrangementet bliver annonceret i Ugeavisen ultimo maj. På forslag fra forsamlingen vil bestyrelsen forsøge at få lokalpressen til at omtale loppemarkedet.

   

  Det blev præciseret at kun beboere I Sletten må have en stand.

   

  Løbende sager i samarbejde med bevaringsudvalget.

   

  De traditionelle fællesarrangementer som Fællesspisninger, jule og fastelavns arrangement vil blive meddelt på vor hjemmeside www.Slettenboer.dk.

   

   

  Ad 5) Fastsættelse af kontingent

   

  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 200 kr. blev vedtaget.

   

  Ad 6) Indkomne forslag.

   

  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling.

   

   

  Ad 7) Valg

   

  Martin Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen, endvidere blev:

   

  Henrik Hertz samt Charlotte Horster blev valgt til bestyrelsen.

   

  Jørgen Buchgreitz og Per Lassen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

   

  Birgitte Vedel Viltoft og Lilian Busk blev genvalgt/valgt som revisorer og Karsten Frese blev valgt som revisorsuppleant

   

  Næstformanden takkede den afgående formand for den store indsats han havde ydet som bestyrelsesmedlem og ikke mindst som formand for beboerforeningen.

   

   

  Ad 8) Eventuelt

   

  Slettenhus sagen blev drøftet, og det blev nævnt at ejerkredsen af Slettenhus netop har solgt Slettenhus med byggerettigheder til ny ejer.

   

  Skrænten mod Solbakkevej og vedligeholdelsen af denne blev drøftet, og den nye bestyrelse vil kontakte de personer der arbejder med rydning af beplantningen på stejlepladsen.

   

  Det drøftedes hvad strandret indebærer og om fordele og ulemper ved fjernelse af tang (og på fyldning af sand således som kommunen øjensynligt i flere år har finansieret noget tilsvarende i Nivå). Bestyrelsen tog forslagene ad notam.

   

   

  Generalforsamlingen sluttede med at formanden takkede dirigenten. Og ønskede den nye bestyrelse god arbejdslyst, samt held og lykke med de forestående opgaver.

   

   

   

   

   

   

   

  HR 21-5-13

   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom