Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
  Vedtægter
 
 
  Lokalplan
 
 
  Fællesspisning
 
 
  Artikler
 
 
  Kontigent og regnskab
 
 
  "Obersten sangbog"
 
 
  Strandlyst, foreningshus
 
 
  Tangrensning i Sletten
 
 
  Badebro
 
 
  Kystsikring i Sletten
 
 
  Regnskab
 
 
  Hold Sletten By Ren?
 
 
  Hundelorte i Sletten By
 
 
  Istandsættelse boliger
 
 
  Boligmarked
 
 
Luftfoto over Sletten
Login | Tilmeld "Obersten sangbog"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Slettensange

 

 

Sletten Beboerforening  2007 -

 


 

 

 

 

 

 

''OBERSTENS''

Slettensange

Illustration er: Bent Aagesen

 

Produktion og layout: Adam Pade

 

Tryk: Buwi Grafisk ApS

©2007 Sletten Beboerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sletten Beboerforening 2007 -


 

Indhold

Det bedste lille sted i verden

limerick fra vinterfesten i Bådeklubben 1992

Fællesspisning før Slettens beboere 24. marts 1996

Fællesspisning før Slettens beboere 30. juni 1996

Småpluk om Sletten - fællesspisning

Fællesspisning før Slettens beboere  11. maj 1997     

Fællesspisning før Slettens beboere 11. oktober 1998     

Fællesspisning før Slettens beboere 14. marts 1999      

Havnens afskedsfest før Erik Havnefoged 3. juli 1999      

Indvielse af den nye vejbelægning 29. august 1999                     

Fællesspisning før Slettens beboere 12. september 1999               

Fællesspisning søndag 16. november 1999

Kræmmermarked - fællesspisning 13. maj 2000

Fællesspisning 

Fællesspisning, 30. september 2001 

Sletten Beboerforenings sommerfest Peder Mads 23. august 2003     

Der er ikke det, som Sletten ikke har - 2004     

Havnefesten 2004 -Sletten Cabaret'en ved Peter Mads' Strand     

Havnefesten 2004: Sletten Cabaret’en - Indledningssangen         

Havnefesten 2004: En sejlerkones klagesang     

Havnefesten 2004: Fritidsfiskerkonerne 

Fællesspisningen års jubilæum ... 2006 

Her kommer en vise til Sletten 

Slettenvalsen - frit efter Kronborgvalsen 

 Sletten Bådeklub - standernedhaling - afriggerfest                   


 

Det bedste lille sted i verden

Melodi: Osvald Helmuth

 

1. Det bedste lille sted i verden,

det er Sletten Havn, og det er her.

Her er liv og her er atmosfære

til at være før enhver.

Jeg går en aftentur havnen.

Nyder duft af fiskegarn med mer.

Når jeg er i København,

føler jeg et savn.

Og tænker jeg,

Sletten venter mig -

 Før det bedste lille sted er her.

 

2. Det bedste lille sted i verden,

det er Sletten Fiskerleje - det er her.

Her er stråtækt   fiskerhuse.

Garn og ruse - idyl og  mer.

Jeg sejler op og ned langs kysten.

Ser mod land og mod en skøn natur.

Bjerre Strand og Peder Mads,

lave Skov og stejleplads.

Og  tænker  jeg,

Sletten venter  mig -

Før det bedste lille sted er her.limerick fra Vinterfesten i Bådeklubben 1992

 

1. Sletten havn er øresundskystens bedste

fyldt til  randen med både - hva' med de næste.

At dene trykkes ka' man nu kun forhindre

ved at gøre fenderne stadig mindre og mindre.

Til en større båd - lad dig derfor ikke friste.

 

2. Der findes en bådeklub i Sletten,

Fiskerne si’r de har fis i kasketten.

Klubben har mange kapsejlads-virtuoser,

men osse en del bolværks-matroser.

Når ølsalget åbner de møder på pletten.

 

3. Hvert forår i rengøring, maling og rep. vi havner,

kun er det nogle af medlemmernes aktive hjælp vi savner.

Korn den 4./5. april brug pensler, hammere og køller,

du får gratis frokost og indtil flere øller.

Din klub og dig selv du hjælper og gavner.

 

4. Søndag den 29. - loppemarked i Sletten bådeklub,

er du heldig, ka' her du gøre det store cup.

Er der noget du står og mangler,

du ka' købe alt fra skibsøl til maritime rangler,

ta' småpengene med - til de berømte makroner,

Brink-lund sælger sit hus før 2,4 millioner.

 

5. Generalforsamling kombineret med "gule-ærter"

medlemmer i feststemning med det samme er der.

Men det helt store og succesrige clou,

var formandens beretning - som om ordene hænger i lokalet endnu.

Sjældent har man hørt en beretning perfekt,

der dækked alt og alle med fuld respekt.

I tre kvarter han uafbrudt talte og talte,

og derved mangen en kritiker i fødslen kvalte.

Selv Bent Ågesen tav under beretning om økonomien,

det var som om vi alle sang med på melodien

"ikke fordi vi har overskud

men bare fordi vi ka li det"

 

PS: Beretningen burde man måske duplikere,

og sende ud til medlemmer, mange flere?

Til generalforsamling herefter gerne går man,

en skål før Jørgen -vores ordrappe formand.


 6.  At præstere et overskud i klubbens økonomi,

det kræver mandsmod, men også lidt af et geni.

Vores dygtige kasserer vi ikke glemme,

han var ked af, at han i aften ikke ku' værre herhjemme.

Nu kl. ? sejler han fra Singapore med Australien som mål.

jeg foreslå før Jørn in absentia en klubbens skål,

før ikke bare ud i luften at skåle.

ku vi rette skålen til hans aktive kone, hans lille månestråle .


 

Fællesspisning før  Slettens beboere 24 . marts 1996

Melodi: Emma

 

1.Jeg synger en vise fordi  jeg har lyst

at fortælle om Sletten ved øresunds kyst.

Den rene idyl overalt man kun ser.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

2. Med stråtækte huse, charmerende havn,

med masser af både, til mer' lyst end gavn.

Her er liv, atmosfære, aktiviteter med mer'.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

3. Tilbage af fiskere er nu kun få.

I arkitekter og læger må så stå.

Før et "stråtækt" gi'r de millioner eller mer'.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

4. Er livet i Sletten frugtbart og sundt,

i hvert fald kører mange med bobler rundt.

Af nyfødte er der vel en snes eller mer'.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

5. Hvis noget sku' hænde - sikkert vi ved,

det er spredt over byen før solen går ned.

Der sladres om alt, hvad man hører og ser.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

6. Hos Aksel vi køber de friskeste fisk.

Det bugner af "Sea-food" Aksel hans disk

Som en konge han regerer over priserne her.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

7. På havnen der har vi aktiv en klub,

før søsport Sundet er det nærmest et “scoop”.

Under søhestens mærke kan den samle os her.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

8. Fra klubbens kantine når klokken er ti,

kan bægerklang høres, hvis I går forbi.

De "bolværksmatroser" bli'r nu fler og fler          

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

9. Har du lyst til at fiske i Sund eller hav,

har vi i Sletten et fritidsfiskerlaug.

De fisker og de tørster, de kan ikke la' vær'.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

10. De danser og synger af hjerternes løst,

det ka' høres helt over til svenskernes kyst.

En sang- og en danseforening har vi her.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

12  Før “havnefod” Erik er sejlernes mand.

Problemer med plads, ja dem løser kun han.

Smid fenderne væk, bli`r der plads til no´n fler.

I tror det er løgn  men i Sletten det sker.

 

13. Som sild i en tønde hver torsdag vi står,

kroen kun larm og spektakel vi får.

Al tale umulig - kun røgslør vi ser.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

14. Gammel Strandvejens huse de ligger kønt.

Ku' bare man se dem og havernes grønt.

Men parkerede biler er det meste, man ser.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

15.  Beboerforening har fået et ry,

får kommunen at ofre millioner vor bl.

Men hvem skal betale før brosten og træer.

I tror det er løgn, nar skatten I ser.

 

16. De "Midtvejsmadammer" ska' ha' vores tak.

Det er pigernes indbud til spisning, der trak.

Et foreningshus flydt op til randen,

som nu her.

Hvis noget er muligt, i Sletten det sker.

 

17. Vi elsker jo Sletten i stort og i småt,

vi bor her ved Sundet, hvor vi trives så godt.

At beskytte og bevare er vort højeste mål.

Så hermed før Sletten, beboeres skål.

 

 


Fællesspisning før Slettens

beboere 30. juni 1996

 Melodi : Særdeles frit efter

Hønsefødder og gulerødder ...

 

1. Foreningshuset her et sted

Hvor Sletten finder sammen

Naboskab og fordragelighed

Kan skabe en fryd og gammen

(: Ikke fordi, de er tvunget til det

Men, bare fordi, de ka' li,' det:)

 

2. Fællesspisning før Sletten beboer'

Arrangeres af følgende kvinder:

Ingrid-Annemette, Birtha jeg tror

Benedicte og Jytte vi finder

(: Ikke fordi de er tvunget til det

Men bare fordi d,e ka' li' det:)

 

3. Velkomstdrinken samt hoved-sag

Stod øverst på menuen

Herefter ost og kaffe med bag

I behov's ikke gi i byen

(: Ikke fordi I er tvunget til det

Men bare fordi I ka' Ii,' det:)

 

4. Knive og gafler samt kaffekop

Mi I selv bringe med i tasken

øl og vin ka' I selv trække op

Uden glas ka' I drikke af flasken

(: Ikke fordi I er tvunget til det

Men, bare fordi I ka' li´ det:)

 

5. Kommunen graver jo op og ned

Utroligt det ka’ la’ sig gøre

Beboerne har nu aldrig fred

De vader i mudder og pløre

(: Her i sommerens tid er de tvunget til det

Men de kan bestemt ikke li' det:)

 

6. I der kommer fra Sletten-Syd

I støvfrakker og galocher

Før jer er Strandvejen ingen pryd

I ska' vide vi osse er hos jer.

(: Ikkefordi vi er tvunget til det

Men vi ka' ej-heller li' det:)


7. Rykke tættere sammen - er det der dur

For os der bor her i Sletten

Hvis I vil bevare miljø og natur

Så stå vagt om den skønneste pletten.

(: Ikkefordi I er tvunget til det

Men bare; fordi I ka' li' det:)

 

8. langs kysten svinder millionerne væk

Vi burde beskytte, bevare

Men Snekkersten-Espergarde og Humlebæk

Ikke mindst Sletten vil vi forsvare

(: Ikke ford,i vi er tvunget til det

Men bare fordi, vi ka' li' det:)

 

 

Småpluk om Sletten - fællesspisning

11. november 1996

 Melodi: FIickorna i SmåIand

 

1. I  poste-kassen får et brev fra fem af Slettens på'r

om tid og sted før frellesspisning trykt på blåt papir.

Ta' køkken-inventaret med, samt vin og "lille lys"

men ikke nævnt et ord om mad, og hvad der ellers stil'

(: Så, det var ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det

Her i, Sletten går det hele på, en ganske særlig led: )

 

2. Foreningshuset bruger vi før det er mit og dit

Pernille, Airo, Gitte, Lotte sagde til Birgith

Der kan vi bikse noget sammen før den kræsne smag

de ser jo ikke hvilke "ingre-dicier" ligger bag

(: Så, det bli'r ikke til at se, hvad der opad eller ned

Her i Sletten gdr det hele på. en ganske særlig led,):

 

3. En havnefest i Sletten det blev som’rens store clou.

Beboerne hjalp til med alt hvad de nu bare ku'.

Med kabaret, musik og boder fandt vi vores "stil"

Sletten som "kulturby" fik en egen høj profil

(: Ja, vi ku sagtens se, hvad der gik opad eller ned

Her i Sletten går det hele på en ganske særlig led: )

 

4. I havneløbet samles hvert år her en masse sand

det tror de man kan stoppe med en høfte ud fra land.

På høftens spids man satte her en pæl med blinklys op

nu blinker den om kap med blink på havnefyrets top

(: Så, man ka' i,kke se hvordan man sejler fri og rigtigt ind

Her i Sletten blæser fra nord-øst en ganske særlig vind:)

 

 5. De graved op de graved ned - hvor ville de dog hen

de dækked’ til med asfalt, før at grave op igen.

Den gamle strandvej  blev så pæn og nydelig den står

men glæden kort - den brækkes op igen når det bli'r vår

(: Så. det er ikke til at se hvad der er opad eller ned

Her i Sletten går” det hele på en ganske særlig led:)

 

 

Fællesspisning for Slettens beboere 11. maj 1997

Melodi, : Jeg plukker fløjlsgræs

 

1. Til fællesspisning vi samles atter.

Foreningshuset før fjerde gang.

Vi spiser, snakker højt under latter.

Så efter maden - en lille sang:

Vi elsker Sletten - det holder sammen

Vi snakker huse og biler flere

Og sammenholdet der danner rammen.

Om denne aften i Sletten her.

 

Nostalgi.

 

2. Før fire hundrede ar tilbage

To "boder" kaldtes "Daulycke Slet"

En strand så flad som en pandekage

gav nar,net Sletten - ja slet og ret.

De lagde stråtag på hvide huse.

De dyrkede jorden, så alt ku' gro.

De hørte sundet så lifligt bruse

For fisk og føde de satte bo.

 

3. Et fiskerleje opstod med tiden

men pladsen den var så knap og trang.

De byggede tæt op til nabosiden

med smalle smøger og snæver gang.

De lagde stråtag de hvidtede huse.

De ordnet have, så alt ku' gro.

De hørte sundet så lifligt bruse.

Før fisk og føde de satte bo.

 

4. Med garn og ruser en fisker maser.

Dengang det kræved nok sin mand.

Imellem sten og udlagt "vaser"

han slæbte biden helt op på land.

I storm og kulde han måtte stride

han måtte skytte sit fiske-grej

det våde tøj og han måtte vride

imens han ønsked' "en bedre vej"

 

5. Hver dag han tænkte - ku’ vi nu bare

bli’ hjulpet over det store savn.

i syvtini (1879) først ku’ man så klare

at bygge Sletten dens egen havn.

De byggede bolværk - de byggede huse

De rammed pæle - de byggede bro

De hørte Sundet mod stene bruse

Men her i havnen det skabte ro.


Nyere tid. 

6. Og havnen voksede mér og mere

blev byers midpunkt - klart vi ser

med slagtere, bager og købmand flere

et lille samfund, det blomstred' her.

De lagde stråtag - de maled' huse

De laved haver, hvor blomster gro

De hørte Sundet så lifligt bruse

De elsked' Sletten, der vil de bo.

 

 Nutid.

7. En by forandret! Om til det bedre??

Er jo op til jer, ja, hver især.

En del vi arved'fra vore fædre,

der som vi - havde Sletten kær.

Vi passer stråtag - vi passer huse

Vi passer haver, så blomster gro

Vi hører sundet så herligt bruse

Vi elsker Sletten, der vil vi bo.

 

8. Af fiskerne er kun få tilbage.

Butikker er der slet ikke mer.

Men "atsmofære" fra "gamle dage"

Den lever stadig - hvordan? Hør her:

Vi holder stråtag - på hus og hytte.

Vi holder haven, så blomster gro

Vi holder sammen før at beskytte.

Vi elsker Sletten, her vil vi bo.

PS: Et hjertesuk.

 

9. Jeg ville ønske for byprofilen

at Gammel Strandvej ku’ holdes fri.

Tænk over på hvor du sætter bilen

så jeg med fryd gær dit hus forbi

Vi passer stråtag, vi passer huse

Men vi parkerer på må og få

i risikerer miljø at knuse

Hvis ej en løsning vi finder på?!

 

 

Fællesspisning før Slettens

beboere 11. oktober 1998

 Melodi : Yderst frit efter "Kronborg - valsen"

 

l. Har du slidt hele dagen og faldt tiden dig lang

Så gå tur ned på havnen og nyn denne sang

Jeg vil vise dig byen, du vi synes jeg tror

i den fredfyldte aften vil du nynne de ord:

Her er dejligst i Sletten, når solen gir ned

og den hvisker god nat til hver blomst i hvert bed

Ser du lysene over på Sveriges kyst

så jubler en fryd i dit bryst

Vi vil vandre på havnen i fuldmånens skær

hvor den skinner i bølgerne nær

Rejs mod syd rejs mod nord, du vil føle et savn

Der er dejligst på Sletten Harm.

 

2. Her er dejligst i Sletten, her har minderne talt

Her er liv, atmosfære, ja her har du alt

Se på både, se på sejl - se en kutter gir ind

Det er det, der kan fryde et stemningsfuldt sind

Her er dejligst i Sletten, når solen gar ned

og den hvisker god nat til hver blomst i hvert bed

Ser du lysene ovre på Sveriges kyst

så jubler en fryd i dit bryst

Vi vil vandre på havnen i fuldmånens skær

hvor den skinner i bølgerne nær

Rejs mod syd rejs mod nord, du vil føle et savn

Der er dejligst på Sletten Havn.

 

 Nutid.

7. En by forandret! Om til det bedre??

Er jo op til jer, ja, hver især.

En del vi arved’ fra vore fædre,

der som vi - havde Sletten kær.

Vi passer stråtag- vi passer huse

I passer haver, så blomster gro

Vi horer sundet så herligt bruse

Vi elsker Sletten, der vil vi bo.

 

8. Af fiskerne er kun få tilbage.

Butikker er der slet ikke mer.

Men "atsmofære" fra "gamle dage"

Den lever stadig - hvordan? Hør her:

Vi holder stråtag- på hus og hytte.

Vi holder haven, så blomster gro

Vi holder sammen før at beskytte.

Vi elsker Sletten, her vil vi bo.

PS: Et hjertesuk.

 

9. Jeg ville ønske før byprofilen

at Gammel Strandvej ku’ holdes fri.

Tænk over på, hvor du sætter bilen

så jeg med fryd går dit hus forbi

Vi passer stråtag, vi passer huse

Men vi parkerer på må og få

i risikerer miljø at knuse

Hvis ej en løsning vi finder på?!

 

 

Fællesspisning før Slettens

beboere 14. marts 1999

 Melodi: Frit efter "Dyrtidsvisen"

 

1. Beboerne i Sletten - møder her på pletten

Midtevejs-madammerne igen har inviter't

Jytte, Mette Ellen - Anita og Ulla

De har lavet mad med kage som dessert

Brystet af kalkun på bordet med salat og ris

Fyrretyve kroner er da næsten udsalgspris

Sletten er nu herlig - alt er noget særlig

Det er helt utroligt hvad der bydes på.

 

2. Rødvin uden propper - bestik og kaffekopper

Tallerkener og glas med mer’ vi bringer osse med

Men vi gør det gerne - betænkninger er fjerne

Maden er perfekt, humøret har vi med

Vi forstår af hygge os, imellem med en sang

I aften fællesspisning vistnok nu for syv'ne gang

Sletten er nu herlig - alt er noget særlig

Det er helt utroligt, hvad vi bringer med.

 

3. laks og sej og "spætter" - det er fiskeretter

Det kan fås hos Axel i hans fine fisk-butik

Alt blir lagt på disken - også lagt på fisken

Det er helt utroligt, hvad han lægger på

30 kroner før en "spætte" uden pletter på

Under hundred kroner ingen torsk, der er at fA

Sletten er nu herlig - alt er noget særlig

Det er helt utroligt, hvad der lægges på.

 

 

 4. Træer blev der plantet - brosten blev der kantet

Fortov lagt med rullesten som attenhundred tres

Kørevej med asfalt - bump som det blev aftalt

Alt blev meget flot, enhver ku' var' tilfreds

Men så kom kommunen til, og pløjed fortov op

Der sku' lægges kabler sættes nye lamper op

Sletten er nu herlig - alt er noget særlig

Det er helt utroligt, hvad man finder på.

 

5. Flere huse sælges - der kan næsten vælges

Bare man har mange millioner i sin bank.

Skatterne de stiger - herlighedsvardier?

Kommunen må da tro vi har en pengetank

Der blir lagt på el og vand, på luft man er begyndt

Asfalt lægges om fordi det første var før tyndt

Sletten er nu herlig - alt er noget særlig

Det er helt utroligt, hvad der lægges på.

 

6. Men vi holder sammen - vi er "Sletten-stammen"

Vi ka samles her til fest, af samme gode grund

Vi er gode venner - vi har ingen fjender

Vi der elsker Sletten, her ved Øresund.

Klima -atsmofære, fred og ro, det nyder vi

Naboskab og sammenhold, vi lægger meget i.

Sletten er nu herlig - alt er noget særlig

Derfor ej utroligt, vi vil leve her.

 

 

Havnens afskedsfest før

Erik Havnefoged 3. juli 1999

 

 1. “Harvefoden" skal  hyldes i dag

Pensionen har Erik nået

Sletten-venner i festligt et lag

Takker før år, der er gået.

"Ikke fordi vi er tvunget til det

Men bare fordi vi ka’ li' ham"

 

2. “Havnefoden"s besværlige job

Du fik til at fungere

Problemer du tog så venligt op

Du bli'r savnet af os med flere

"Ikke fordi vi er tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' dig"

 

3. Altid var du beredt

I fireogtyve timer

Du var både en konge og far

På hjælpsomhed godt det rimer

"Ikke fordi du var tvunget til det

Men bare fordi du ku' li' det"

 

4. Alle de skriger på en havneplads

Før Sletten sejlerne frister

Erik ka' gøre alle tilpas

De kommer på ventelister.

"Ikke fordi han var tvunget til det

Men hvad sku’ han ellers gøre"

 

5. En havnefoged må være skrap

Hos Erik på særlig måde

Når pladsen nu er blevet så knap

Han li'er ej de større både

"Ikke fordi han er tvunget til det

Men han kan ikke li’ det"

 

6. En havneplads her i Sletten havn

Det bedste sted du ka’ være

Her skabte Erik før os til gavn

En særlig og god atmosfære

"Ikke fordi han var tvunget til det

Men bare fordi han ku' li' det"

 

7. Hvem sku’ holde den sydmole ren

Hvis ikke Erik han gjord' det

Med kost og skovl ja tidlig og sen

Han fjerner de hunde-lorte

"Ikke fordi han er tvunget til det

Men ejerne gør det jo ikke"

 

8. Hjemme hos Inge på slaget tre

Står Erik der li'e på pletten

Han og Julius, det kære kræ

Er kendt over hele Sletten

"Ikke fordi han er tvunget til det

Men Inge ka' nu godt li' det”

 

9. Familiefar og samlingspunkt

Er en af hans gode sider

Børnebørnene vrimler der rundt

Og bader med ham til tider

"Ikke fordi han er tvunget til det

Men han ka' nu godt li' det"

  

10. Badning fra molen er strengt forbudt

 Se Erik holder et øje

 På cykel som af kanonen skudt

 Han ber dem bort sig føje

 "Ikke fordi han er tvunget til det

 Men han synes det er før farligt"

 

11. Alle på havnen holder af ham

Og byder ham på en bajer

At sige nej ville vare en skam

Han tar sig en tar, som han plejer.

"Ikke fordi han er tvunget til det

Men bare fordi han ka' li' det"

 

12. De vintre, hvor isen problemer gav

Så både ku' komme i krisen

Erik så man med økse og sav

Skære bådene fri af isen

"Ikke fordi han var tvunget til det

Men sådan er bare Erik”.

 

13. Alle der kender til Øresund't

kender Sletten, Erik og Havnen

Andre havne har os misundt

Det særlige klima i havnen.

"Ikke fordi de er tvunget til det

Men bare fordi de ka' li' det

 

 14. Med niogtyve år  er det slut

 Det kan vore hjerter knuse

 Med denne Erik's afskeds-salut

 Vi siger velkommen til I(ruse

"Ikke fordi han var tvunget til det

Men sådan er bare Erik”.

 

 15. Med sangen her nu slut vi ta'r

Før halsen er ved at støve

Før Erik en skal og højt hurra

Er alle klar til at prøve?

"Ikke fordi vi er tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' ham"Indvielse af den nye vejbelægning

29. august 1999

Melodi: Hver gang du smiIer lidt til mig

 

En lille Sletten vejvise

 

1. Det gamle Sletten blev som ny

Så smuk en vej, så smuk en by

I fortid var der sten og træ'er

Den nye vej det kommer nær.

Vi glæder os og det især

at Sletten er bevaringsværd

Vi må pleje, værne om vor by

og bevare Slettens ry

 

2. Jeg vandrer ad den nye vej

De fiskehuse fryder mig

En fik før nylig stråtag lagt

med runde kviste smukt i pagt

En anden satte nyt stakit

pr. tradition kun lavt og hvidt

At det hele bli'r i harmoni

Har nu vejen andel i

 

 3. Sku' nogen få en skør idé

at grave op igen måske

Se vil vi holde nok en fest

Men det bli'r som en stor protest

Nu vil vi have fred og ro

Vi har et dejligt sted at bo

Vi står vagt omkring den nye vej

Vi er Sletten, du og jeg

 

 

 

Fællesspisning før Slettens beboere

12. september 1999

 Melodi; Katinka, Katinka …

 

1. De "Midtvejsmadammer"i dag skal ha' fri

før "midtvejsbøffer" tar over

En grill-fest i Sletten skal holdes fordi

man ikke skal tro at vi sover.

I Slettens foreningshus møder vi op

med vin og med glas og tallerkener og kop

om grillede bøffer, kartoffelsalat

I Sletten holder vi sammen.

 

2. Vi fester i Sletten hver fjortende dag

til andet vi knapt nok har stunder.

Den Vejfest blev temmlig alvorlig en sag

r Axels hans trofaste "kunder"

Et sildebord så-langt har man ikke set før.

Og solen og varmen gjorde ganen så tør

Om sang og musik og om læskende drik

I Sletten vi hygged' os sammen

 

3. Hvorfor mon vi møder så talrige op.

Vort fællesskab her er nok grunden

Når hensyn og naboskab de er i top

Den rigtige stil har vi funden

Vi føler før Sletten som et paradis

En Øresundskystens lyksaligheds-pris

Vi lover at værne beskytte og stå

For byen vi elsker - før Sletten.

 

 

Fællesspisning søndag

16. november 1996

 Melodi: Menuet uf Elverhøj

 

l. Velkommen i Foreningshus

Beboere i Sletten

Til frellesspisnings store sus

I mødte op på pletten

Et sammenhold kan styrkes her

Henover hovedretten

Vi hygger os jo endnu mer'

Fordi vi elsker Sletten

 

2. En strandvej fik vi flot og fin

Med brosten, træer´med mere

Kommunens plan blev helt til grin

nemt de ku' skamfere

Hvorfor sku vejen graves op

Har kun kommunen retten?

På tide vi nu siger stop

Fordi vi elsker Sletten

 

3. At kabler skulle lægges her

Det måtte man da vide

Da asfalt og de sten vi ser

Blev lagt i hver sin side

Men hvem kan tale om logik

I kommunal-teknekken

Men nu igen vi chokket fik

Fordi vi elsker Sletten

 

4. Et "Clipper" -firma  ønsked’ plads

Til biler fler parkere

Kommunen tilbød "Peder Mads"

Vi måtte protestere

Men heldigvis sagde Clipper nej

Da de erfared "Trætten"

De tænkte li'som du og jeg

Fordi de elsker Sletten

 

5. En sommer gik så varm og skøn

Med badeliv på stranden

Naturen her ku' vær' så køn

Om ikke før "Is-manden"

Hvorfor reklame-skilte her

På denne skønne pletten

Vi ønsker en sanering her

Fordi vi elsker Sletten

 

6. En gammel skik er taget frem

At give huse navne

De si'r os noget om hus og hjem

Bevaringen det game

Til "Månestrålen" blev det døbt

Og ramte li' i pletten

I gamle bøger blev det søgt

Fordi de elsker Sletten

 

7. Hver torsdag aften Sletten kro

Vi møder op i baren

Før maden den er rigtig go'

Vi’" vugger til guitaren

Som sild i tønde står vi op

Til "Sletten-Dales" kvartetten

Hvorfor i gør det? Jo netop

Fordi vi elsker Sletten

 

8. The Sletten-huse var til salg

De kosted' millioner

At bo i Sletten bli'r et valg

Før grever og baroner

Vurderinger de ryger op

Og trykker bolig-retten

Jeg ville ønske snart et stop

Fordi vi elsker Sletten


9. Parkered' biler stadig står

og skrammer vore huse.

Hvornår mon vi en løsning får

ej miljø det knuse.

Hvorfor vil ingen ta’ sig af

Ophæv parkeringsretten.

En smuk're Strandvej vil vi ha'

Fordi vi elsker Sletten.

 

 10. Bevarings-udvalg har til mål

Bevare og beskytte

lov kun Kommunen brand og bel

Så tror jeg det kan nytte

Vent ikke med et "iniativ"

Så tager kommunen teten

Vi lever en slags landsbl-liv

Fordi vi elsker Sletten

 

11. Til slut skal lyde en appel

Til alle Sletten-boere

Skal vi bevare byen vel

Vær mer på vagt jeg tro'er

Det er så nemt at brække ned

På "Miliø-buketten"

Med plankeværk og så, I ved

Fordi vi elsker Sletten

 

Kræmmermarked -

fællesspisning 13. maj 2000

 Melodi,:frit efter “Manden på risten"

 

l. I Sletten vi stod foran huset

Med bordene fulde af ting

Et krammermarked - det store suset

Hvor alskens gods går i ring

Vi venter at alle de rige

Skal komme og købe lidt stads

På en mAde man godt kan sige

Det hele er mestendels bras

Vi hygger og morer os sammen

i prutter om prisen før sjov

Vi driller "Antik-Madammen"

Som her gar i Sletten på rov

Med gamle tallerkner og platter

Med vaser og skåle af ler

Figurer af hunde og katter

Utroligt er alt det man ser

om hele braset bliver afsat, hvis vel alt

det går

De samme ting, ka’ vi finde til næste år.

 

 

 2. Nar henimod aften vi slutter

Vi pakker så resterne ned

Og ind i huset vi futter

Efter øl eller vin I ved

Af hunger vi iler til havnen

Til "Sammenbiks-spisning" med mer

Med flasker, tallerkner i favnen

Vi Sletten-beboernes er

Her er vi ved formålets kerne

At dyrke et venskab der duer

Om Sletten-miljøet at værne

Beskytte vor by og natur

Vi elsker jo alle Sletten

Ja bAde i stort og i smet

Vi bor på den skønneste pletten

 Ved Øresund trives vi godt

 Nar de derinde i storbyens larme og hyl

 Er jeg at finde i Slettens så varme idyl.

 

 

Fællesspisning

 Melodi; Hønsefødder ...

 

1. En tak skal lyde før maden her

Til Pia, Ingrid og Kirsten

Til Inger, Rie og lisbetterne

"Afskyelig" stod der på listen

"Ikke fordi vi var tvunget til det

Men bare fordi vi ku' li' det"

 

2. De solo-sild har nået et mål

At hygge og gøre os måtte

Vi udbringer derfor "sildenes" skil

Så rumperne nu I mi lette

"Ikke fordi vi er tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det"

 

 

Fællesspisning 30. september 2001

 Melodi: Jeg en gård mig bygge vil

 

1. Her hvor Øresundets vand

Skyller op på vores strand

ligger Sletten, vor lille by

Gemt bag havnen, og godt i læ

En idyl med fred og ro

Her i Sletten vil vi bo.

 

 

2. Byen er en gade lang

Hjem før fiskere engang

Smukke gamle fiskehuse

ligger tæt og vindomsuste

liv og atsmofære go'

Her i Sletten vil vi bo.

 

3. Byen ender med en plads

Som vi kalder Peder Mads

Her er sand og klit ved vande

En af kystens bedste strande

Her et sted med flot natur

Hold blot stranden ren og pur.

 

4. Skønne både ligger her

Dejlig harm hvor meget sker

Havnefester - sildeborde

Mågeskrig og folk fra borde

Havnen er et centrum her

Klub og kro os samler der.

 

5. Kendte folk har boet her

Men de er her ikke mer'

Minderne er kun tilbage

Om de gode gamle dage

En idyl i arv vi fik

Bevaringsværdig og unik.

 

6. Tro mig kun vi må stå vagt

Alt ku' let bli' ødelagt

lave hegn og rosenbuske

Ikke høje må I huske

Et miljø af høj karat

rn om Sletten, gør din part.

 

 

Sletten beboerforenings sommerfest,

Peder Mads lørdag 23. august 2009

 Melodi: Særdeles frit efter Hønsefødder og gulerødder..' .

 

l. Beboerforeningens sommerfest

En ny tradition skal prøves

Vi synger en sang som vi kan bedst

Før sangstemmerne skal øves

"Ikke fordi vi tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det"

 

2. Foreningshuset har snaver plads

Når Slettenboerne fester

Så derfor valgte man "Peder Mads"

Det er "Clippers grund" vi nu gæster

"Ikke fordi vi tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det"

 

3. Axel som formand tog "inititiv"

Til sommerfest på stranden

Her ku’ vi dyrke "Sletten-liv"

I samkvem med hinanden

"Ikke fordi vi tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det”

 

4. "Laredo-Flemming" er dagens kok

Han tryller med "ingrediser"

De tre retters mad sku’ være nok

Hans lækre mad - vi gerne spiser

"Ikke fordi vi tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det"

 

5. Med festen her foreningens mål

At samle folk med esprite

I samme bed - vi drikker en skål

Før fællesskabets elite

"Ikke fordi vi tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det"

 

6. En fælles holdning her ri fandt

Til naboskab af de sjælne

Beboerforeningen står som garant

Før lokalplanen som gæld'ne

"Ikke fordi vi tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det”

 

7. At bo i Sletten ved Øresund

Er et gode uden lige

Ja nærmest et pre-vi-legium

På natur og miljø er vi rige

"Ikke fordi vi tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det”

 

8. Vi elsker Sletten i stort og småt

En pligt vi har at bevare

"Vi trives her og har det så godt"

Hvis nogen spø'r vil jeg svare

"Ikke fordi vi tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det”

 

9. Med sangen her nu slut vi tager

For halsen er ved at støve

Før Sletten vi riber et højt "HURRA'

Er alle klar til at prøve?

"Ikke fordi vi tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det"

(3 lange+3 korte hurraer)

 

PS

10. I 004 på listen står

En havnefest af de større

De hundred-femogtyve år

For Havnen fest vi må gøre

"ikke fordi vi tvunget til det

Men bare fordi vi ka' li' det”

 

 

Der er ikke det, som Sletten

ikke har - 2004

 Melodi,: Dyrtidsvisen

 

1. Her en lille vise, før - Sletten jeg vil prise,

Her er nemlig alt hvad man kan ønske sig. Ja, mer

Her er skønne strande - der er salte vande

Her et fiskerleje med idyl vi ser.

Vi har øresundets ældste havn- det bedste sted

Vi har fiskerkuttere, som vi ka’ prale med

Ikke just en flåde - men vi har tre både

Der er ikke det, som ikke Sletten har

 

2. Vi har Smakke-joller - fritidsfolk der fjoller

Vi har fiskerlauget, som ej meget fanget har

Vi har bådebygger - med kran, stativ og krykker

Han er specialist i Drager og i Knarr

Her på havnen har vi havnefoged Kruse

Han har fod på havneplads på skure og huse

Vi har fiskehuset - is- og pølsehuset

Der er ikke det, som Sletten ikke har

 

3. Her Foreningshuset - her ka' høres bruset

Når den gamle sang- og dans'forening gir' den gas

Her ka' alle komme - lokaler aldrig tomme

Her har alle fritidsfolk nu fundet plads

Fællesspisning for beboerne i Sletten her

Foredrag og film og moder ja, og meget mer'.

Havnefesters kasse her fru Stougaard passe

Det er helt utroligt, hvad det bruges til.

 

4. Bådeklub i Sletten - kabyssen er på pletten

Dagens ret serveres til en pris, som vi forstår

Kroen skifter værter - aldrig gule ærter

Alt det fine mad er ikke vores smag

Flæskesteg med rødkål, spætter eller stegte ål

Simple retter med kartofler og med sovsen i en skål

Hvad mon sker med kroen - vi bevarer troen

Håber på, igen en gammel kro vi har.

 

5. Skabt i herrens nåde - sejl - og motorbåde

Gi'r det liv på havnen, som vi holder af.

Ud og ind ad havnen - flag i agterstavnen

Ud på sundets vover på en sommerdag.

Nogle tar’ til øen Hven, andre tar til Rå,

Nogle bliver i havnene, spiser frokost eller så

Sang og brægerklange - hores mange gange

Det er helt utroligt, hvad der bydes på

 

Halsen klares

 

6. Vi har millionærer - tolder, farisærer

Kongelig aktører har vi også glæde af

Før kom de på kroen - nu på anløbsbroen

Ka’ man få et glimt af Susse Wold og Bent

Det er blevet moderne nu at bo i Sletten her,

Ind der flytter læger, advokater fler og fler

Fiskerne forsvinder - med dem de gamle minder

Det er helt utroligt, som det ændrer sig.

 

7. Vi har gamle stuer - med faldefærdig mure

De må ikke rives ned - det har kommunen sagt

Ska' de nu saneres - det må approberes

Murene ska' falde af sig selv, som de er lagt

Oppe i kommunen ved det blanke skrivebord

Bestemmer de om Sletten, men forstår jo ikke spor

Fredensborg det gælder Slettens gavle hælder

Mangel på forståelse, er alt de har.

 

8. Vi har stråtækt huse - duft af bid og ruse

Vi har et miljø, man sjældent finder magen til

Overalt stokroser - i mangel af mimoser

Vi fik vej fornyet, både godt og ondt

Rullesten blev lagt, og der blev plantet mange træ'r

Bruger du det fortov, får du sikkert ømme tæ'r

Vej blev præmieret - vi ej imponeret

Det er helt utroligt, hvad nu Sletten har.

 

9. Kræmmermarked har vi - vores skrammel ta'r vi

Sætter ud på gaden mange mærkelige ting

Du ka' finde bøger - ting du ej behøver

Du kan altid sælge det til næste år.

Er der noget du ønsker, eller noget du står og mangler

Du kan finde alt fra malerier og til rangler

Her er rariteter - ting, der sjældent set er

Der er ikke det, som ikke Sletten har.

 

 

Havnefesten 2004

- Sletten Cabaret'en

Ved Peder Mads'es Strand

 Melodi: Det var ved Fanø Nordsø-Strand

 

 1. Ved Peder Mads'es strand

Pist strand - pist straaand

ved Peder Mads'es strand.

Der ligger man og plasker

Knalle-fille-ralle-fille-jok-jok-jok

på to til tre fod vand

Pist vand - pist vaaand

På to til tre fod vand.

 

2. Der går jeg ned hver dag

Pist dag - pist daaag

Der går jeg ned hver dag

og lærer Karoline

Knalle-fille-ralle-fille-jok-jok-jok

De lange svømmetag

Pist tag - pist taaag

De lange svømmetag.

 

3. Hun svømmer som en haj

Pist haj - pist haaaj

Hun svømmer som en haj

På ryggen og på maven

Knalle-fille-ralle-fille-jok-jok-jok

Det har hun lært af mig

Pist mig - pist miiig

Det har hun lært af mig.


4. Ja, selv foruden dragt

Pist dragt - pist draaagt

Ja. selv foruden dragt

som man sig Eva tanker

Knalle-fille-ralle-fille-jok-jok-jok

Da hun blev Adam bragt

Pist bragt * pist braaagt

Da hun blev Adam bragt.

 

5. Sligt mås man ikke se

Pist se - pist seeee

Sligt mås man ikke se

Nej, man skal bort sig vende

Knalle-fille-ralle-fille-jok-jok-jok

og sænke blikket ned.

Pist ned - pist need

Og sænke blikket ned.

 

  

Havnefest 2 004:

Sletten Cabaret'en -

Indledningssangen

 Melodi.:Hønsefødder og gulerødder.. .

 

1. Havnefester - havnegæster

velkommen her til Sletten.

Er du trist eller sur - så har vi en kur

kom her og hør cabaretten

"Ikke fordi I er tvunget til det

men I vil sikkert ku 'li' det."

 

2. Alle I her på scenen ser

er fra Humlebæk eller Sletten

lokalpatrioter hver især.

Til havnefest er vi på pletten.

"Ikke fordi vi er tvunget til det

men bare fordi vi ka' li' det."

 

3. En havnefest ska gi' overskud

til ungdommens aktiviteter.

Køb en flaske øl eller vin

du hjælper måske "lille Peter".

"Ikke fordi du er tvunget til det

men bare fordi du ka' li' det.”

 

 4. Når alle har fået fyldt giassene op

så ka’ vi til velkomst skåle.

Gerne vi hører I synger med

så nu ka' I bare skråle - (syng så med)

"Ikke fordi I er tvunget til det

men bare fordi I ka' Ii' det.'

 

5. Det første nummer vi starter nu

med Bente og Ingelise.

Om Sletten og Humlebæk hører du

en hyldest- og herlighedsvise.

"Ikke fordi de er tvunget til det

men bare fordi de ka' Ii' det.-

 

 

Havnefesten 2004:

En sejlerkones klagesang

 Melodi: Flickorna  SmåIand

 

1. At være sejlerkone er et hårdt og slidsomt liv,

for alt i verden drejer sig jo nu om vores skiv.

På husholds penge skæres ned - før vi har ikke råd.

Næh alle pengene de går til den fordømte båd.

"Ja, det er ikke til at se hvad der er opad eller ned.

For en sejlerkone går det på en ganske særlig led."

 

2. Det starter hvert et forår nar så båden gøres klar.

Jeg kostes rundt med spand og klud og hva’ man ellers har.

Jeg renser og polerer - ja fra køl og op til mast,

til gengæld som belønning får jeg lov at være gast.

"Ja, det er ikke til at se hvad der er opad eller ned.

Før en sejlerkone går det på en ganske særlig led."

 

3. Når båden skal i vandet er der råb og stor ståhej

med fendere og ankertov han overdænger mig.

Har han så glemt en bundprop eller bare en ventil

er skylden altid min - før han har fejlfri sømands-stil.

"Ja, det er ikke til at se hvad der er opad eller ned.

Før en sejlerkone går det på en ganske særlig led."

 

4. Fornøjelse så meget sagt, når vi så sejler ud.

Jeg frygter sømands-sproget se han gi'r mig gåsehud.

Han råber: Styrbords, fokke, blokskyd agterud og hal

og slæk på bagbords skøde og så tot det agterstag.

"Ja, det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det

Før en sejlerkone går det på en ganske særlig led.”

 

 5. Men værre er til kapsejlads, hvor jeg er yngste mand,

jeg bikser med en kicklings-strop - ved ikke hvad den kan.

Det flyver rundt med bagbords halse og med luv og læ.

Jeg maser rundt med spillet, men hans kommentar: dit fæ.

"Ja, det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det

For en sejlerkone går det på en ganske særlig led."

 

 

6. Nar båden endlig sejler støt jeg ånder lettet op

men får et chok, nar han så råber på en kaffe-kop.

Så ned om læ og næsten færdig med mit kaffe-bag,

han skriger: kom dog op før nu skal vi gå over stag.

"Ja, det er ikke til at se hvad der er opad eller ned

Før en sejlerkone går det på en ganske særlig led."

 

7. Er vinden hård og båden hælder eller ligger skråt

og skumsprøjt vælter over os og gør det hele vådt.

Så tanker jeg alvorligt på, imens jeg klamrer fast

at dette her er sidste gang, at jeg er med som gast.

"Du kan rende mig så grusomt du ka' gave du ka gø

For din sejlerkone bliver derhjemme - sejl din egen sø.”

 

 

Havnefesten 2004:

Fritidsfisker- konerne

 Melodi,:Bakkesangerinderne - Den gamle pavillon

 

1. Vi er Fritidsfiskerlaugets koner

vi to matroner, som holder fri-i.

I ka’ tro at vi har mange kvaler

med vor's gemaler - og fiskeri.

Når de ta'r af sted før månen den går ne'r

sidder vi tilbage her.

Vi venter så at de ska' komme rigtig tidlig hjem

med en pose fuld af fisk.

Men hvem ska’ bare stå i timevis og rense dem

fiskeblod på køkkendisk

men heldigvis så ka’ det forekomme

de bringer fra det store dybe hav

en pose med kun flasker der er tomme.

hjem til Sletten fiskerlaug.

 

2. Stang og hjul og blink det koster penge

før vore drenge - det ved vi go-odt.

men de tænker ej på os herhjemme

husholdningspenge bli'r noget småt

ikke må på fiskegrej der spares men

pengene får vi igen.

Hvad koster ikke skrubber, sild og torsk og laksemad

hos en fiskehandler her.

Vi sparer mange penge og man bliver nå´t så glad

når den store fangst man ser.

Uheldigvis så ka’ det forekomme

han bringer fra det store dybe hav

en pose med kun flasker der er tomme

hjem til Sletten fiskerlaug

 

3. Jeg er en af fiskerlaugets kvinder

der nu forsvinder -jeg siger sto-op.

Jeg vi ikke stå og rense skrubber

få røde knopper - jeg siger op.

Hvis han så vil ud at fiske endnu me'r

konerne jeg samler her.

Så ta'r vi et par kasser af den go'e  Wiibroe-flag

og går ned i kælderne.

Vi mødes her med sjov og grin i festligt konelaug

og går til makrellerne

så ka' det højst sandsynligt forekomme.

Når han så vender hjem fra sund og hav

at kasserne med Flag-øl de er tomme

her i Sletten fiskerlaug.

 

Fællesspisningen 10 års

jubilæum ... 2006

 Melodi: Avenuen

(" Obersten" spiller melodien)

 

1. Når et ti-år skal markeres

i Foreningshus

frællesmiddag skal serveres.

Mon det store sus

nu skal mændene de kloge

vise deres talent

før at stege og at koge

mad som sjældent kendt.

Vi har vinen klar og er så spændte

bliver det biksemad

fra gourmander kan man vente

alt, selv sild på sølverfad.

 

2. Overrasket over retten

ikke ruskum snusk

tak og ros til kok kvartetten

blomster: suppedusk.

Frællesspisning traditionen

i et muntert lag

samler os om situationen

i vor fælles sag.

Vi skal værne om og styrke

Slettens fred og ro

naboskabet skal vi dyrke

bedste sted at bo.

 

3. Stråtækthuse pryder gaden

vanskeligt at se.

Biler skygger for facaden

gør/s der noget ved/et?

Bevaringsudvalg må på banen

kom nu ud af hus

parkeringspladser med i planen

tal med Slettenhus.

Slentre rundt omkring kvarteret

i unikt miljø

fri for biler her parkeret

den vision må ikke dø!

 

4. Når i dag vi spiser sammen

nu på tiende år

fællesskabet det var stammen

højt i Sletten står

mange små problemer løses

i et nabolag.

Hvis med reglerne der sløses

venner så står bag.

Vi der alle elsker Sletten

Øresund og Havn

ved forandring er vi på pletten

tager Sletten i vor favn.

 

- “Obersten"

 

 

 

Her kommer så en

vise til Sletten

 - men kun fra vers 11. Et sammenpluk af

tidligere viser om Sletten - med et par nye vers.

Melodi,: Emma

 

1. Har du lyst til at fiske i sund eller hav

så har vi i Sletten et fritidsfiskerlaug.

De fisker og de tørster de ka’ ikke Ia' vær'.

I tror det er løgn men i Sletten det sker.

 

2. De danser og synger af hjerternes lyst.

Det ka' høres helt over til svenskernes kyst.

En sang- og danseforening har vi her.

I tror det er løgn men i Sletten det sker.

 

3. Flamenco, flamenco sat hælene i

til guitarens rytme en spansk melodi,

den spanske forening med Maria er her

I tror det er løgn men i Sletten det sker.

 

4. På havnen der kommer vi næsten hver dag

og ser hvordan bådene ligger i "lag".

Hvordan ka' man havneplads skaffe til fler?

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

5. For "havnefod" Erik er sejlernes mand

problemer med plads, ja dem løser kun han.

Smid's  fenderne væk, bliver der plads til non fler.

I tror det er løgn, men i Sletten det sker.

 

6. Et bådeværft også på havnen vi har.

Det tog tid at få klargjort den smukkeste Knarr

han ku' lige nå sidste sejlads, men ej mer.

I tror det er løgn men i Sletten det sker.

 

Slettenvalsen -frit

efter Kronborgvalsen

 Melodi: Kronborgvalsen

 

1. Har du slidt hele dagen, og faldt tiden dig lang,

så gå en tur på Havnen og nyn denne sang.

Jeg vil vise dig Havnen, du vil synes, jeg tror,

i den fredfyldte aften vil du nynne de ord:

Der er dejligst i Sletten, når solen gir ned,

når den hvisker godnat, spredes stilhed og fred.

Ser du lysene ovre fra Sveriges kyst,

så jubler en fryd i dit bryst.

Vi vil vandre på Havnen i fuldmånens skær.

hvor den skinner i bølgerne her.

Rejs mod syd, rejs mod nord, du vil føle et savn.

Der er dejligst i Sletten havn.

 

2. Her er dejligst i Sletten, her har minderne talt.

her er liv, atmosfære, ja her har du alt.

Se på bide, se på sejl, se en kutter gå ind.

det er det, der kan fryde et stemningsfyldt sind.

Der er dejligst i Sletten, når solen går ned,

når den hvisker godnat, spredes stilhed og fred.

Ser du lysene ovre fra Sveriges kyst,

så jubler en fryd i dit bryst.

Vi vil vandre på Havnen i fuldminens skar,

hvor den skinner i bølgerne her.

Rejs mod syd, rejs mod nord, du vil føle et savn.

Der er dejligst i Sletten havn.

 

Sletten Bådeklub - standnedhaling

- afriggerfest

 Melodi, : Kronborgvalsen

 

1. Sletten bådeklubs stander, sat en skøn forårsdag,

den har vajet et halvt år over klubhusets tag.

Under søhestens mærke, et symbol af karat.

Den markered' at her dyrkes søsport i fart.

Når nu standeren stryges, mens solen gir ned,

er en sommer forbi, alt før godt vi det ved.

Snart skal bådene afrigges og op på land,

og spules med sæbe og vand.

Vi skal glade os over den sommer der gik.

Over dage til søs, om vi fik.

Det "at sejle er at leve" lyder vismandens ord.

Det er det som vi føler ombord.

 

2. Pak kun standeren sammen, den har tjent vores sag,

den har vajet før vinden hver eneste dag.

Mens vi glæder os til det bliver forår igen,

gges planer før somren, og hvor vi tager hen.

Sejl mod syd, sejl mod nord, mod en rigdom af mål.

Sejl blot bort fra en hverdag med støj og med skrål.

Glem nu ikke vort klubhus i vinterens tid,

altid åbent, og derfor vid:

Kammeratskab og sammenhold dyrkes og her

i en søsportens sfære det sker.

Sletten Bideklub bød os til afriggerfest,

her et hurra, en skål fra hver gæst.

 

 

 

 

 
Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom