Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 26.06.2018  
   

  Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. juni 2018

  Deltagere: Jørgen Buchgreitz (JB), Hans Egede (HE), Lone Retoft (LR), Lina Wichmann (LW), Morten Wagner (MW), Ulla Hjort (UH), Ole Gotthardt (OG)

  Afbud: Helle Hornemann (HEH), Ole Bruun (OB)


  Dette er første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen afholdt den 6. maj 2018.

  Bestyrelsen konstituerer sig således:

  Formand: Jørgen Buchgreitz (JB)

  Kasserer: Lone Retoft (LR)

  Sekretær: Ole Gotthardt (OG)

  Medlem af  bevaringsudvalg: Helle Hornemann (HEH)

  Foreningens hjemmeside: Morten Wagner (MW)

  Bestyrelsesmedlem: Hans Egede (HE)

  Bestyrelsesmedlem Lina Wichmann (LW)

  Suppleant: Ulla Hjort (UH)

  Suppleant: Ole Bruun (OB)


  På mødet blev følgende emner taget op:

  1. 1. Stejlepladsen: 

  Stejlepladsens Venner holder området i forhold til beskæring, oprydning m.v. efter rådgivning fra Skovvæsenet.

  Beboerforeningen er blevet gjort opmærksom på, at der i år har været en uenighed omkring arbejdets art og oprydning mellem en beboer på Gl Strandvej og medlemmer af Stejlepladsens  Venner. 


  1. 2. GL. Strandvejs asfaltbelægning: 

  Der er kommet nogle betydelige huller på kørebanen på Gl. Strandvej. Vi forventer, at Vej og Park laver disse huller, ellers vil vi tage det op på næste bestyrelsesmøde.


  1. 3. Parkeringforhold: 

  a) (LW) har været i kontakt med kommunens Venlig Kampagne team i Vej og Park med henblik på at få deres erfaring og mulige tiltag i forhold til at gøre bilister opmærksomme på tage hensyn til beboelse og pladsforhold, når der parkeres på Gl. Strandvej og alternative parkeringsmuligheder.  Venlig Kampagne teamet har mulighed for at lave kampagneforslag tilpasset vores forhold og også at være på stedet på udvalgte dage. Bestyrelsen synes det er en god ide at gå videre med dette initiativ for at dæmme op for de trafikale udfordringer og (LW) tager yderligere kontakt til Venlig Teamet.

  b) Et eksisterende sikkerhedsproblem er, at der nogle gange parkeres ulovligt i højre side af Gl. Strandvej. Dette skaber problemer for tilkørselsforholdene og kan være til fare for liv og huse, hvis ambulance og brandbiler ikke kan komme frem. Aktuelt har der været en del tilfælde af sådanne parkeringer omkring det første sving på Gl. Strandvej. Da det både er ulovligt og udgør en sikkerhedsrisiko, har bestyrelsen besluttet at omdele en skrivelse til beboere omkring denne del af vejen, således at alle er opmærksomme på at sørge for, at biler ikke holder i højre side. I værste fald kan det det være nødvendigt at anmelde ulovlig parkering til politiet.  


  1. 4. Ved fællesbadebroen er ny bænk sat op. På midterstranden er det gamle borde/bænkesæt udtjent og (LR) undersøger pris på nyt sæt.


  1. 5. Julemiddagen fastsættes til søndag den 2.december 2018 i Strandlyst. (JB) reserverer.                            Med hensyn til fællesmiddage opfordres til at sende invitationer ud så tidligt som muligt, for at sikre, at så mange som muligt kan deltage i det hyggelige samvær.


  Næste bestyrelsesmøde fastsættes til mandag den 3. september kl. 19.00 i Strandlyst.


  Referent (OG)
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom