Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 26.03.2019  
   

  Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2019

  Deltagere: Jørgen Buchgreitz (JB), Hans Egede (HE), Lone Retoft (LR), Lina Wichmann (LW), Morten Wagner (MW), Helle Hornemann (HEH), Ulla Hjort (UH), Ole Bruun (OB), Ole Gotthardt (OG)


  Dagsorden:

  1. Udvidelse af havnens sydmole – status samt klarlæggelse af bestyrelsens holdning.

  2. Forslag om ”Visioner for Sletten”

  3. Generalforsamling med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer

  4. Regnskabet for 2018

  5. Affaldsindsamling den 31. marts

  6. Hjemmesiden

  7. Diverse


  Ad 1. Udvidelse af havnens sydmole – status samt klarlæggelse af bestyrelsens holdning.

  Status:

  Der er udarbejdet to rapporter om konsekvenser ved en moleudvidelse, først af Niras på vegne af bygherren (Havnefonden), senere af Sweco på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Sidstnævnte rapport angav sedimenttransport og tangophopning som mulige virkninger af den ansøgte moleudvidelse. På den baggrund traf Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beslutning om, at projektet er VVM pligtigt og således kræver yderligere miljøundersøgelser.

  En del beboere i Sletten er bekymrede for blandt andet ophobning af tang, der vil kunne give lugtgener.

  Projektet har været til høring hos få beboere på Gl Strandvej nord for havnen med frist 25. januar 2019.

  Når VVM rapporten foreligger, vil Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen træffe afgørelse i sagen.

  Bestyrelsens holdning:

  Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens har lavet en samlet orientering om sagen og denne beslutter vi, at lægge på Slettens Beboerforenings hjemmeside.

  Bestyrelsen har tidligere ved brev oplyst kommunen om vores bekymring omkring ophobning af tang og lugtgener herfra, hvilket er noteret i et svar fra kommunen. Havnefonden (bygherre) mener, at en moleforlængelser er nødvendig for sikker besejling af havnen.

  Beboerforeningen er hverken påtaleberettiget eller klageberettiget, da moleforlængelsen drejer sig om foranstaltninger på søterritoriet. Vi mener, at det er uheldigt, at beboerne i Sletten ikke er blevet inddraget tidligt i projektets levetid.

  Bestyrelsen beslutter at afvente VVM rapporten og tage moleudvidelsen op som punkt på generalforsamlingen den 5. maj.  Ad 2: Forslag om ”Visioner for Sletten”

  (HEH), (LR) og (LW) uddelte forinden mødet deres udkast til en proces for udarbejdelse af en ny vision for Sletten og (LR) introducerer forslaget på mødet. Det foreslås, at der af bestyrelsens midte nedsættes en gruppe gerne suppleret med øvrige interesserede, som har til opgave, at arrangere forskellige ”workshops” med deltagelse af beboerne i Sletten. Disse kan eksempelvis have fokus på nuværende aktiviteter i Sletten og fremtidige ønsker, herunder f.eks. samarbejde med øvrige interessenter i Sletten og lokalmiljøet i Humlebæk, fællesaktiviteter, nye klubber, foredragsaftener, m.v. Målet er så, at fremlægge en ny vision, helst inden udgangen af 2019 og senest ved generalforsamlingen i 2020.

  Bestyrelsen beslutter at gå videre med forslaget og at det sendes ud til den kommende generalforsamling den 5. maj 2019.


  Ad 3. Generalforsamling med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer

  På valg er (JB), (HE) og (OG) samt suppleanter (UH) og (OB)


  Ad 4. Regnskabet for 2018

  (LR) gennemgik udkast til regnskab, der godkendes af bestyrelsen.

  Det endelige regnskab skal godkendes af revisor.


  Ad 5. Affaldsindsamling den 31. marts

  Invitation er pr. e-mail er sendt ud til beboerforeningens medlemmer.


  Ad 6. Hjemmesiden

  Beboerforeningens Giro nummer oplyst på hjemmesiden er udgået og (MW) retter det til det nye nummer.


  Ad 7. Diverse

  (JB) har modtaget brev fra kommunen vedrørende gadebelysningen på Gl. Strandvej.

  Kommunen har overtaget ansvaret for gadebelysningen og ønsker at forny denne, idet den ikke er tidssvarende og løbende ødelægges af lastbiler.

  Kommunen har henvendt sig til beboerforeningen, for at høre, om vi har kommentarer til dette.

  Det besluttes, at vi går i dialog med kommunen.


  Referent (OG)


   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom