Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr.møde 16.9.03  
   

  Referat af bestyrelsesmøde 16.september 2003

  Til stede : Aksel, Charlotte, Erik, Gitte, Ingrid, Peter
  Fraværende: Birtha, Benedikte, Kaare.

  Ad 1 Godkendelse af referater.
  Ingen referater til godkendelse. Gjh skriver referat af generalforsamlingen snarest.

  Ad.2 Beboerfesten i Sletten. Festen blev afholdt lørdag d. 23 august 2003.
  ca. 74 betalende deltagere. Benedikte laver endeligt regnskab til næste møde.
  Forventet udgift i alt ca. 10.000 kr. til musik, el, servering, leje af service.
  Svarer til ca. 135kr pr. prs. festen blev afholdt i god stemning og muligheden
  for igen at afholde beboerfest i 2005 vil blive overvejet.
  Festen har fået megen ros og blev afviklet i en god og festlig stemning til den
  ( næsten ) lyse morgen. God mad, fin betjening, høj sang og god musik samt fest- og danseglade sletteboere.

  Ad.3 Havnefest
  I 2004 afholdes der havnefest i dagene 30/7 - 31/7 - 1/8. planlægningen er startet. Sletten beboerforening vil få opgaver i lighed med sidste havnefest. Nærmere deltaljer vil følge senere.

  Ad.4 Ansøgning
  Sletten Sangforening har i lighed med tidligere ansøgt om tilskud til sanganlæg. Bestyrelsen er i samarbejde med havnens bestyrelse blevet enige i at hver forening yder sangforeningen kr. 2.000 der udbetales mod optræden flere gange under den kommende havnefest. I tilfælde af at havnefesten giver overskud tilbagebetales de 2.000 kr. til Sletten beboerforening.

  Ad.5 Bevaringsudvalg
  Intet nyt.

  Ad. 6 Hjemmeside.
  Kommer til at hedde www.slettenboer.dk . Kaare og Peter arbejder videre med sagen. Siden er snart færdig. Man vil kunne finde Beboerforeningens vedtægter, referater mm på siden og diverse relevante links.

  Ad.6 Strandrensning.
  Blev ikke udført i år alligevel og pt. er stemningen at vi lige så godt kan opgive det - tangen kommer og går og vi håber fortsat stranden består !

  Ad. 7 Evt.
  Parkering
  Der er fortsat problemer med parkering af bilerne. Bl.a parkeres der så smøger/nedgange/brandveje til den lokale strand spærres af . nogle gange af op til 2 rækker parallel parkerede biler. Bestyrelsen henstiller til Slettens beboere, at parkerer med omtanke på frie adgangsveje for naboer, brandvæsen mfl.
  Kroen
  Er sat til salg - igen.

  Ad.8 Næste møde.
  Afholdes tirsdag d. 04.november 2003 kl. 19.30 i foreningshuset. Dagsorden har foreløbig flg. punkter:
  1. Godkendelse af referater
  2. Indkomne sager v. formanden
  3. Sager fra bestyrelsen iøvrigt
  4. Bevaringsudvalget
  5. Regnskab , herunder regnskab for beboerfesten.
  6. opgaver til havnefest 2004
  7. juletræs arrangement
  8. fastelavns arrangement
  9. evt.

  mødet slut 20.30
  gjh

   

   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom