Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr.møde 4.11.03  
   

  Til stede : Aksel, Benedikte, Birtha, Charlotte, Erik, Gitte, Ingrid, Kaare, Peter.

  Dagsorden :
  1. Godkendelse af referater
  2. Indkomne sager v. formanden
  3. Sager fra bestyrelsen i øvrigt
  4. Bevaringsudvalget
  5. Regnskab , herunder regnskab for beboerfesten.
  6. opgaver til havnefest 2004
  7. juletræs arrangement
  8. fastelavns arrangement
  9. evt.

  Ad 1 Godkendelse af referater.
  Generalforsamlingens referat samt referat af 16.09.02 blev godkendt.

  Ad.2 Indkomne sager v. formanden
  Der var ingen sager
  Ad.3 Sager fra bestyrelsen iøvrigt
  Vedr. badebroen
  - skal stigen sidde på hele vinteren?
  Birtha kontakter J. Weye for at få klarhed over hvad der plejer at blive gjort med
  broen ift. vinteren.Bestyrelsen undersøger udgifterne på en helårsbro og fremlægger
  pris og materiale forslag til næste generalforsamling i 2004. Den nuværende bro
  beholdes uændret vinteren over.
  Vedr. hjemmesiden www.Slettenboer.dk
  Hjemmeside udvalget afholder afsluttende møde snarest.
  Hjemmesiden promoveres ved at uddele internt brev i Sletten

  Ad.4 Bevaringsudvalget
  Orientering fra referat af bevaringsudvalgets møde d. 15.08.03.
  Kommunen spørges vedr. den aftalte lokalplans pjece. Der er stadig ønske om at der
  udarbejdes en pjece hvori retningslinjerne for hvordan en byggesag eller
  bygningsændring foregår.

  Ad.5 Regnskab, herunder regnskabet for beboerfesten.
  Regnskabet over Beboerfesten afholdt d. 28.august 2003 blev aflagt, godkendt og
  underskrevet af bestyrelsen med kassererens bemærkninger.
  Det blev efter Kassereren ønske, aftalt at udbetalinger i fremtiden foregår efter
  følgende retningslinjer :
  "Alle afholdte udgifter dokumenteres med org.bilag for udbetaling af kassen".
  "Enkeltudgifter over 500,00 kr. attesteres af formanden, før udbetaling foretages
  af kassereren".

  " Ved afholdelse af større arrangementer/aktiviteter udpeger bestyrelsen en økonomisk
  ansvarlig, som efter afholdelse/afslutning af arrangement/aktivitet udarbejder
  delregnskab(mellemregnskab) der godkendes i bestyrelsen, før udbetaling foretages af
  kassereren." Alle bestyrelses beslutninger vedr. udgift afholdelser skal fremgå af
  mødereferat".

  Vedr. girokort for medlemsindbetaling 2004: Girokort uddeles i nov./dec. 2003 sammen med
  brev fra bestyrelsen der forklarer vedtægterne ift. medlemskab og betaling samt stemmeret
  på generalforsamlingen -brevet skal samtidig opfordre til at de der endnu ikke har nået
  at betale for 2003 - at de ser at få det gjort!
  Erik og Benedikte skriver forklaringsbrevet - Pya og Erik deler girokortet ud.
  ( dette er pt ikke gjort - men gøres snarest ? )

  Ad. 6 opgaver til havnefest 2004
  Intet nyt

  Ad. 7 Juletræs arrangement
  Planlægges Afholdt i foreningshuset d. 7.12.03.
  Juletræ købes af aksel, Peter spørges Lars Busk mht. musik/klaver, Gitte skriver
  invitationen, Birtha og Ingrid er praktiske sjæle. I invitationen lægges vægt på at flere
  praktiske hjælpere ønskes og at man kan tilmelde sig hos Ingrid.
  OBS- Juletræet blev i år ikke afholdt pga praktiske årsager. ref.jan04.

  Ad.8 Fastelavns arrangement
  Tages op på næste møde.

  Ad.9 Næste møde.
  Afholdes mandag d. 12.januar 2004 kl. 19.30 i foreningshuset.
  Dagsorden har foreløbig flg. punkter:

  1. Godkendelse af referater
  2. Indkomne sager v. formanden
  3. Sager fra bestyrelsen iøvrigt
  4. Bevaringsudvalget
  5. Regnskab.
  6. opgaver til havnefest 2004
  7. juletræs arrangement
  8. fastelavns arrangement
  9. evt.

  mødet slut 21.30
  gjh

  ps. Erik og Ingrid vil sørge for Nytårstraktement ( øl & sodavand ) til d. 12.01.04.

   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom