Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalfors. 16.5.04  
   

  Referat  af Generalforsamling i Sletten Beboerforening

  Søndag d. 16.maj 2004  Kl. 19.30 i foreningshuset.

   Generalforsamlingen var indkaldt med flg. dagsorden:

   

  1.      Valg af dirigent.

  2.      Formanden aflægger beretning.

  3.      Kassereren aflægger revideret regnskab.  .

  4.      Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år.

  5.      Fastsættelse af kontingent.

  6.      Behandling af indkomne forslag, ændringer m.v.

  7.      Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor samt revisorsuppleant.

   
  På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer:
  Næstformand  Birtha Egede
  Best.mdl. Peter Krarup
  Best.mdl. Gitte Juel Hartmann
  Alle  villige til genvalg
   
   Supleanter:
  1Best.suppleant Erik Boye
  1Best.suppleant Charlotte Bermann
  Begge villige til genvalg
   
  Endvidere skal der vælges:
  1 Revisor Nina Kayser
  1 Revisor Gitte Barkholt
  begge villige til  genvalg.
  1 revisor suppleant – ledig
   

  8.      Eventuelt.

   
  Ad.1 Valg af dirigent
  Formanden bød velkommen.
  Hans Egede ( nr. 214 ) blev foreslået og valgt.
  Hans E. konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet efter foreningens vedtægter, idet indkaldelsen var uddelt  til beboerne den 30.april 2004.
   

  Ad.2  Formanden aflægger beretning

   
  Formandens beretning
  • Slettens årlige loppemarked der tiltrækker mange udefra kommende besøgende.
  • Beboerfesten der blev afholdt på Clippers P-plads i august 2003 med 75 deltagende beboere. Det blev en flot fest i dejligt vejr og med musik og dans. Arrangementet kan tåle gentagelse – dog ikke i 2004 pga. havnens jubilæum og havnefesten.
       Udover beløb deltagerne selv betalte, var der afsat budget på kr. 10.000,- der blev
       holdt.
       
  • Clipper er sat til salg. Clipper bygger nyt domicil i Nordhavnen. Forventes at flytte 1.april 2005. Clipper har forespurgt til beboerforeningens holdning, såfremt en ændring fra erhverv til bolig/ejerlejligheder kunne komme på tale. Beboerforeningen har henvist til at det er kommunen/ lokalplanen der afgør den slags sager.
  • Badebroen v. nr. 121-123 er i år opsat før pinse. Der er nedsat badebros udvalg der sørger for opsætning og nedtagning. Til vinterbaderne bliver inderste flage+ trappe stående. Beboerforeningen har indkøbt en bænk til området, så der er noget at lægge sit tøj på.Forslag til Læskur er på tegnebrættet.
  ·        Hjemmesiden www.slettenboer.dk er kommet op at stå og det er meningen at foreningens referater samt øvrige nyheder skal kunne findes på hjemmesiden.
  Kaare Grenness og Peter Krarup samt Søren fra Rungsted har lagt meget arbejde i at få hjemmesiden lavet. Formanden takkede for deres indsats.
  ·        Vedr. De skamferede træer v. Clipper har foreningen modtaget brev fra kommunen hvori kommunen opfordrer foreningen til at diskutere sagen med beboerne og opfordrer beboerne til at henvende sig til kommunen for at få en dialog omkring  træerne. Kommunen gør opmærksom på at sagen er politi anmeldt. Formanden opfordrede til at gå i dialog med kommunen.
  ·        Julearrangementet 2003 blev aflyst pga. manglende lokale.(kroen var lukket )
  I 2004 kan vi forhåbentlig igen afholde det på kroen – nu hvor kroen er åben igen.
  ·        Fastelavns arrangementet blev igen en succes, på trods af  at det var bidende koldt – derfor er der opsat 2 tønder så ventetiden for børnene bliver kortere.
  ·        Kroen har igen fået nye forpagtere – beboerne opfordres til at bakke op om kroen.
  ·        Der er kommet ny is kiosk på havnen og den har åbent hver dag.
  ·        ” Glasskåret ” galleri og glaskunst er et nyt tiltag i Sletten som formanden hilste velkommen.
  ·        I anledning af havnens 125 års jubilæum er der havnefest i dagene 30-31 juli samt 1.august. Program udsendes ca. 1.juni.
        Der vil blive udgivet bog, lavet plakat og solgt lodsedler  i lighed med
        tidligere havnefester.
        Sletten beboerforening skal stille med ml. 40-50 personer som hjælpere.
        Beboerforeningen står for indgangen ligesom sidst.
   
  Spørgsmål vedr. Kroen:
  Om bestyrelsen havde overvejet lidt mere systematisk, hvad der kan gøre mht. til kroen?
  Svar : Vi kan kun opfordre til at benytte kroen.
   
  Spørgsmål vedr. Loppemarkedet : der er lyst til at afholde det igen – men hvornår ?
  Svar: Generalforsamlingens deltagere blev enige om datoen d. 6. juni 2004 
   
  – Husk loppemarkedsdag er flagdag i Sletten.
   
  Vedr. de beskårne træer : en beboer tæt på de beskårne træer,gjorde opmærksom på, at det ikke var rart at føle sig under mistanke. Beboeren gjorde opmærksom på, at de allerede var i dialog med kommunen og at der tales om muligvis at flytte træerne.
   
  Beretningen blev sat under afstemning og vedtaget.
   
  Ad.3 Kassereren aflægger revideret regnskab
  Regnskabet var udsendt sammen med dagsordenen. Foreningens økonomi er god.
  Der optræder en ny udgift på regnskabet – beboerfesten 2003.
  Regnskabet blev godkendt
   
  Ad.4 Formanden fremlægger arbejdsplaner for det kommende år
  Bestyrelsens arbejdsplan for 2004/2005:
   
  Havnens 125 års jubilæum havnefesten og Sejlklubbens 40 års jubilæum.
  Julearrangementet skal laves igen og det skal være børnenes fest. Julemanden Alia Karsten (nr.212) opfordrede forældrene til at deltage SAMMEN med børnene - dvs. at være stille når derblev læst julehistorie FOR BØRNENE og gå rundt om juletræet sammen med børnene.
  Helene (nr 168) og Line  8nr. 1709 meldte sig til bestyrelsens juletræsudvalg.
   
  Loppemarked d. 6.juni ml. Kl. 11 og 14
  Strandrensning 5. juni 2004 kl. 11 , mødes v. foreningshuset.
  Og der vil sikkert komme flere punkter i løbet af det kommende år.
   
  Ad.5 fastsættelse af kontingent
  Kontingent er – atter engang – uændret, 100 kr. årligt
   
  Ad.6 indkomne forslag
  Ingen forslag var indkommet.
   
  -----------------     Pause med kaffe og jordbærtærte  -------------
   
   
  Ad.7  Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor samt revisor suppleant.
  Følgende bestyrelses medlemmer blev genvalgt for en 2 årig periode:
  Birtha Egede, Peter Krarup, Gitte Juel Hartmann.
  Følgende bestyrelses suppleanter  blev valgt for 1år:
  Erik Boye (nr. 208) genvalgt.
  Charlotte Bermann genvalgtes ikke, da hun fraflytter Sletten.
  I stedet valgtes Birgitte Vedel Viltoft (nr. 107)
  Revisor Nina Kayser og Revisor Gitte Barkholt blev begge genvalgt.
  Revisor suppleant posten er fortsat ubesat
   
   
  Ad.8 Eventuelt
  Spørgsmål til:
  ”at bilerne kører for stærkt igennem Sletten ”  samt spørgsmål vedr. Muligheden for etablering af bump i sletten.
  Bestyrelsen henviste til tidligere års underskrifts indsamling, hastigheds undersøgelse samt muligheden for nedsættelsen af hastigheden og muligheden for at etablere bump. Tidligere trafikmåling viste kun for høj hastighed ml. kl. 04-05 (enkelt lastbiler?)
  Faktisk opleves farten som faldet.
  Mht. nedsættelse af hastigheden gav politiet i sin tid begrundelsen, at 15 km er til ”legegade” og at vejen ikke er egnet pga. gennemkørsel og fraværet af fortove.
  I øvrigt skal det huskes, at det også skal være muligt at køre til og fra havnen pga.
  Erhvervsfiskeriet, Kroen og fiskebutikken.
   
  Knallert trafikken opleves som et stigende gene ( især om sommeren). En beboer opfordrede bestyrelsen at gå til politiet. Bestyrelsen ønsker ikke at agere lokal politi.
  Det står enhver frit, at henvende sig til politiet.
   
  Kan det lovliggøres at cykle mod færdselsretningen ?
  Bestyrelsen undersøger spørgsmålet.
   
  Ensretningen ved skolen er et forsøg. Pt. køres der fra nord mod syd.
  Efter sommeren vendes trafikken til at køre fra syd mod nord.
   
  Er det muligt for bestyrelsen at arrangere et generelt førstehjælpskursus?
  Bestyrelsen undersøger muligheden.
   
  Husk at flage d. 6.juni loppemarked, 16.juni Sletten Bådeklubs 40 år jubilæum                     og til Havnefesten 30 -31.juli samt 1.august 2004
   
   
  Dirigenten konstaterede at dagsordens punkter var udtømt og takkede for god ro og orden.
   
  Formanden takkede dirigenten og udtrykte sin forventning til sommerens arrangementer og håbede på god opbakning fra beboerne.
   
  Generalforsamlingen var slut ca. kl. 21.15
   
  Der deltog 37 personer  inkl. bestyrelsen.
   
   
   
   
  Referent gjh.
   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom