Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr.møde 13.9.04  
   

  Til stede:  Aksel, Birgitte, Birtha, Gitte, Ingrid, Kaare, Peter.

   

  Dagsorden:

   

  1. Godkendelse af referater
  2. Indkomne sager v. formanden
  3. Bevaringsudvalget
  4. Sager fra bestyrelsen iøvrigt
  5. Regnskab.
  6. juletræs arrangement
  7. evt.

   

  Ad 1 Godkendelse af referater.

  Ingen referater at godkende – referenten kommer hurtigt med mgl. Referater fra 25.maj & 29.juni.

   

  Ad.2  Indkomne sager v. formanden

   

  Havnefestens hjælpere er inviteret til Afriggerfest d. 3.oktober 2004 i Bådeklubben kl.14 –17

  Til afriggerfesten kan der bydes på det originale havnefest billede (akvarel). Det blev besluttet at benoerforeningen vil byde på billedet op til max.5.000kr – såfrem billedet bliver beboerforeningens ophænges det til fælles glæde i Foreningshuset.

  Det overvejes at bidrage til et komfur i beboerhuset.Foreningshuset har ingen større ovn eller komfur og det er en mangel ved fællesspisning. Vi henvender os til kommunen for at høre hvad de har tænkt sig til i det budget der må høre til foreningshuset. Aksel taler med kommunen.

   

  Havnefesten har haft et fornuftigt overskud. Havnefest udvalget mødes igen om ½ år.

   

  Har beboerforeningen jubilæum i 2005 ? undersøges nærmere.

   

  Beboerforeningen har modtaget takkebrev i anledning af tilskud til Bådeklubbens jubilæumsskrift samt vores tilsagn om bidrag 2.500,-kr til ”Sletten historier” en erindringsbog fra Lokalhistorisk Forening

   

  Ny beboer har sendt takkebrev for medlems og velkomstbrochure samt girokort fra Beboerforeningen.

     

  Ad.3 Bevaringsudvalget

   Har afholdt møder 27.maj og 26.august 2004.

   Referaterne blev gennemgået.

   

  Ad.4  Sager fra bestyrelsen i øvrigt

  Maskerade arrangement

   som supplement til det kolde fastelavns arrangement blev afholdt 29.august 2004 v. Kim Hyttels adresse. Ca. 30-40 børn og voksne deltog til tøndeslagning.

  Udgift: 2.028,70kr. til tønder, fastelavnsboller, is, slik, øl og vand.

   

  Vedr. badebroen

  Halvdelen af broen samt stigen skal tages ind i oktober måned – BVV,PK og KG aftaler nærmere dato. Inderste flage + stige bliver stående til vinterbadende som vanlig.

  Bestyrelsen v. PK har fortsat sin undersøgelse af pris på helårsbro. Prisen for Stål/aluminium er ca. 10.000,-kr pr m. dertil kommer dækket + op og nedtagning.

   Forskellige og mulige udformninger blev drøftet.

  Der arbejdes videre på helårsløsning.

   Mulighed for placering i havnen anses ikke for realistisk foreløbig.

   Der blev nævnt eksempler på  helårs badebro/bademulighed i havne her  på Nord kysten & Hven.

  Vedr. hjemmesiden   www.Slettenboer.dk - vi efterlyser lokal hjælp til vedligeholdelse af hjemmesiden.

  Knallertkørsel

  gennem Sletten er et stigende problem – der køres mod færdselsretningen i høj fart og uden lys. Beboere har kontaktet Politiet, der ikke har kapacitet til at gøre mere. Beboerforeningen tager nu kontakt til politiet. Måske hjælper det når knallerterne snart skal have nummerplade på? (og må  køre 45km. I timen!). Enkelte beboere har følt sig truet ved henvendelse til knallertkørerne.

  Vi håber at vintersæsonen afhjælper den støjende og farlige kørsel.

  1.hjælpskursus

  BE modtaget tilbud på 1.hjælps kursus fra Helsingør Brandvæsen. 2 x 3 timer for 12-15 personer 3.000,-kr.

  BVV undersøger det tilbud, der har været annonceret lokalt i Ugeposten.

   

  Ad.5 Regnskab.

  Intet nyt.

  Ad. 6 Juletræs arrangement

  Afholdes d. 5.december kl. 14-16 og vi satser på kroens store sal.

  PK og KG er praktikere og ”konsulenter” sammen med Juletræs udvalget der med nye og yngre børnefamilie kræfter arrangerer året juletræ ( Helene og Line ). Bestyrelsen pointerede at arrangementet er for både børn og voksne med julesange, børn og deres voksnes dans om juletræet.

  Det blev besluttet at bestyrelsen dækker træ+ juletræspynt, julemand og  godteposer samt sodavand til børnene.

  Juletræs udvalget laver invitation som Ingrid gerne deler rundt i Sletten.

   

  Ad.7 Næste møde.

  Afholdes 8.november 2004 kl. 19.30 i foreningshuset.

  Dagsorden har foreløbig flg. punkter:

   

  1.      Godkendelse af referater fra 25.maj + 29.juni + 13.september 2004.

  2.      Indkomne sager v. formanden

  3.      Sager fra bestyrelsen

  4.      Bevaringsudvalget

  5.      Regnskab.

  6.      Juletræsarrangement

  7.      Fastelavnsarrangement

  8.      evt.

  Mødet slut 20.50

  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom