Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Generalfors. 13.05.07  
   
  Sletten Beboerforening
  Referat af generalforsamlingen 13. maj 2007 i foreningshuset.
   
  1. Valg af dirigent
  Efter bestyrelsens forslag valgtes Hans Egede enstemmigt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med dagsorden to uger f¿r i overensstemmelse med vedt¾gterne.
   
  2. Formandens beretning
  Sommeren 2006 startede med et flot Skt. Hansarrangement pŒ havnen i samarbejde mellem Havnen, BŒdeklubben, beboerforeningen og Sletten Fritidsfiskeforening. Stort overskud til arrang¿rerne.
  Badebroen der stŒr mellem 121 og 123 ud for en kommunalt ejet grund til en kloakpumpe er revet v¾k af stormen i det sene efterŒr. Den bliver fornyet pŒ beboerforeningens foranstaltning og regning. Flere tilbud pŒ den nye bro har v¾ret behandlet i bestyrelsen og en enkel bro, som opfylder Kystsinspektoratets krav ventes opsat inden pinse (er sket). Broen vil v¾re Œben for alle uanset hvor de bor, men bem¾rk at den ikke mŒ bruges til ophold, men kun badning af hensyn til de omkringboende.
  Jule- og Fastelavnsarrangementer har haft mange deltagere, ikke mindst b¿rn. Foreningshuset er ved at v¾re for lille til julearrangementet, men forhŒbentlig kan vi vende tilbage at bruge kroens 1. sal. Tak til Helene og Co samt kapelmester Lars Buch ved julearrangementet.
  Kroen har v¾ret lukket siden september og bestyrelsen har henvendt sig til ejeren for at fŒ sat skub i udlejningen, men uden at fŒ svar. Kroen er forpagtet ud til Jan S¿e, der formidler lejemŒlet videre til de egentlige brugere. En del tyder pŒ at en ny lejer/forpagter er gŒet i gang med at g¿re kroen i stand.
  Hjemmesiden (www.slettenboer.dk) har fŒet en ny enkel software, sŒ bestyrelsen l¿bende kan opdatere den. Og det er allerede i gang.
  En enkelt beboer har foranlediget kommunen til at ¾ndre tidspunktet for t¿mning af skraldeposer sŒ det nu foregŒr mandag formiddag til stor gene for trafikken. Bestyrelsen vil anmode kommunen om at gŒ tilbage til det gamle t¿mningstidspunkt mellem 5 og 7, uagtet at enkelte vil blive v¾kket herved.
  Beboerne i nr. 129 har oplevet problemer med at benytte deres indk¿rsel og har derfor anmodet kommunen om at plante et tr¾ ca 1,5 meter nord for indk¿rslen. Denne plantning var ikke mulig og tr¾et blev erstattet af en sten. Der har v¾ret nogen kommunikationsproblemer mellem ejeren af nr. 129 og bestyrelsen, hvad bestyrelsen beklager. Bevaringsudvalget har ikke v¾ret inddraget i sagen, hvad de efter bestyrelsens mening burde have v¾ret.
  Bevaringsudvalget, der behandler alle byggesager i Sletten for at sikre at de er i overensstemmelse med bestemmelser og hensigten med lokalplanen (se http://fredensborg.dk/sw16887.asp og find H19 Lokalplan for Sletten 28.10.2002 i listen.) har haft et travlt Œr med mange byggesager. De to medlemmer (Jens Forsberg og Inger xxxx) blev hilst med klapsalver af generalforsamlingen. I henhold til lokalplanen er det Sletten Beboerforening, der udpeger 2 af de 3 medlemmer (den 3. er en byggesagkyndig fra kommunens tekniske forvaltning).
  Hullerne i vejen forventes udbedret nŒr det bliver varmere.
  Debat om beretningen behandles sammen med debatten om pkt. 4.
   
  3. Regnskab
  Det omdelte regnskab gav ikke anledning til bem¾rkninger og var sŒledes vedtaget.
   
   
  4. Kommende arrangementer:
  S¿ndag d.10. juni kl 11-14 loppemarked pŒ Strandvejen gennem Sletten. Bestyrelsen s¿rger for annoncering i de lokale ugeaviser og alle kan stille en bod hvor de bor. Bestyrelsen henstiller at alle biler er flyttet fra Strandvejen senest kl 10.
  L¿rdag d. 23. juni kl 18-23 Sankthansfest pŒ haven i samarbejde med de ¿vrige lokale foreninger.
  L¿rdag d.18. august Sommerfest for medlemmerne.
  S¿ndag d. 16. september kl. 18: F¾llesspisning i foreningshuset.
  L¿rdag 8. december 14-16: Juletr¾ med julemand etc.
   
  Formandens beretning og de skitserede planer gav anledning til f¿lgende kommentarer:
  Jens Peter Storgaard, 101 var imod bŒde tr¾ og sten ud for nr. 127, da dette betyder f¾rre parkeringsmuligheder. Det gav anledning til en ordveksling mellem de lokale omkring 127, hvorvidt der f¿r eller nu var plads til to biler foran nr. 127.
  Bent Meiding spurgte om ikke kommunen var ansvarlig for at holde indk¿rslen foran pumpegrunden mellem nr. 121 og 123. I ¿jeblikket fl¿d den med haveaffald. Han henstillede videre at skiltet der henstiller til ikke at tage ophold pŒ badebroen blev holdt ved lige.
  J¿rgen Weye mente at der var et udvalg der stod for vedligeholdelsen af pumpegrunden med badebroen.
  Rita Johnsson understregede at stadepladserne ved loppemarkedet kun var for lokale, men bestyrelsen afviste at agere politi.
  Allan fra 143 gjorde opm¾rksom pŒ f¾rdselssikkerhedsproblemet med knallerter der k¿rer mod ensretningen. Bestyrelsen vil skrive til politidirekt¿ren.
  Inger fra bevaringsudvalget oplyste pŒ foresp¿rgsel, at karnappen mod vandet pŒ den ombyggede l¾nge pŒ nr. 151 (Andelsboligforeningen) ikke svarede til de godkendte tegninger og udvalget arbejdede videre med sagen.
  Rita Johnsson: Roserne ved SlettehusÕ kyststr¾kning b¿r klippes. Bestyrelsen tager det op med Kronborg Skovdistrikt.
   
   
  5. Fasts¾ttelse af kontingent.
  Vedtaget uforandret.
   
  6. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen havde husstandsomdelt sit forslag til vedt¾gts¾ndringer. De blev begrundet:
  ¤ 2 og 6: Bestyrelsen ¿nsker det pr¾ciseret at det er husstanden, der er medlem og at enhver husstand (herunder et lejemŒl, der betragtes som en selvst¾ndig husstand) kun kan afgive Žn stemme ved generelforsamlingen og hver husstand ikke kan udg¿re mere end Žt medlemskab.
  ¤ 8: Bestemmelserne om formandens og n¾stformandens afgang udgŒr, da bestyrelsen selv konstituerer sig efter at medlemmerne er valgt og mŒ s¿ge at sikre bedst mulig kontinuitet.
  Der indf¿jes en bestemmelse om, at de to medlemmer af bevaringsudvalget som bestyrelsen udpeger, har en udpegningsperiode der er begr¾nset til 4 Œr, men at genudpegning kan finde sted. Bestemmelsen har til hensigt at sikre mere Œbenhed og give bestyrelsen mulighed for at fŒ ¾ndret udvalgets sammens¾tning, sŒ de samme repr¾sentanter ikke kan sidde evigt. I de 16 Œr udvalget har eksisteret har der kun v¾ret 4 repr¾sentanter. Det er aftalt med de to nuv¾rende at den ene af dem er pŒ valg om to Œr.
  Leif Hendriks foreslog at generalforsamlingen skulle udpege de to repr¾sentanter til bevaringsudvalget. Bestyrelsen mente, at der var sŒ mange hensyn bl.a. om faglig indsigt, at det var bedst at lade bestyrelsen udpege, sŒdan som det fremgŒr af de eksisterende vedt¾gter. Forslaget blev ikke sat til afstemning.
  Med disse bem¾rkninger kunne bestyrelsens forslag til vedt¾gts¾ndringer betragtes som enstemmigt vedtaget.
  7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer mv.
  Bestyrelsen foreslog f¿lgende opstillet til bestyrelsen:
  Kaare Grenness (genvalg)
  Benedikte Krag Schwartz (genvalg)
  Hans Rosentoft (nyvalg)
  J¿rgen Poulsen (nyvalg)
  Bestyrelsen foreslog f¿lgende valgt som bestyrelsessuppleanter (der forventes at deltage i bestyrelsens m¿der):
  Gitte Juul Hartmann
  Martin J¿rgensen
  Bestyrelsen foreslog f¿lgende som revisorer:
  Gitte Barkholt
  Carsten Frese
  og endelig som revisorsuppleant:
  Aksel Jessen
  Alle blev valgt uden afstemning.
  Peter Krarup takkede pŒ bestyrelsens vegne Aksel for sit formandskab gennem alle foreningens 26 Œr. Han takkede videre Ingrid for 10 Œr medlemskab af bestyrelsen og bevaringsudvalget.
  Tidligere bestyrelsesmedlem S¿ren H¿jer takkede ogsŒ Aksel for den store indsats for foreningen.
   
  8. Eventuelt
  Intet.
   
   
  Aksel Jessen, formand Hans Egede, dirigent
  /J¿rgen Poulsen, referent
   
   
   
  Referat er på vej, så venligst - lidt tålmodighed endnu!
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom