Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 29.08.07  
   
  Sletten Beboerforening                                                                   Bestyrelsesmøde 29/8-07
   
   
   
  Til stede: Birgitte, Hans, Peter og Jørgen.
   
  Dagsordenen ad hoc (ikke standard-versionen).
   
   
  1. Godkendelse af referat:
   
  Referat fra mødet 13/6-07 blev godkendt og det belv påtalt, at det kom så sent.
   
  Om mødet 8/8-07 har Birgitte skrevet følgende i en mail til bestyrelsen: 
   
  Vi havde bestyrelsesmøde den 8.august, men vi var ikke mange: Hans, Martin, Benedikte og undertegnede. Jeg ved det er sommerferie så vi besluttede vi havde behov for et ekstra møde inden det planlagte den 26. september.
   
  Vi vendte kort den aflyste sommerfest – enige om at den bare skulle udsættes – så vi har brug for at drøfte dette den 29. august
   
  Vi skal have en tilbagemelding – evaluering på Skt. Hans festen.
   
  Jeg orienterede om kontakt til ny beboer i nr. 190, der er i gang med ombygning uden at bevaringsudvalget var orienteret – brev lagt i postkassen.
   
  Vi blev enige om at kontakte kommunen i forbindelse med reparationen af vejen – så vi gør opmærksom på at vi mangler det rigtige ”majs” stenbelægning oven på den sorte asfalt. Birgitte skriver.
   
   
  2. Juletræsdato:
   
  Birgitte kontakter Helene om bådeklubbens mulighed for at acceptere vores forslag til dato for juletræssammenkomst.
   
   
  3. Bopælspligt:
   
  Blev rejst i forbindelse med generalforsamlingen. Birgitte har undersøgt det og der er ikke bopælspligt, men alle husene er helårsboliger, dvs. at mindst én person, men ikke nødvendigvis ejeren, skal være tilmeldt folkeregistret for hver bolig. Bevaringsudvalget vil få et notat fra kommunen om sagen, der lægges på hjemmesiden.
   
   
  4. Evaluering af Sct. Hansfest på haven:
   
  Festudvalget har evalueret. Der var lidt problemer i bådeklubben pga. nyt personale. Bl.a. derfor blev overskuddet ikke så stort som sidste gang. Vores andel er 3.750 kr. Der er aftalt ny fest i 2008 og havnefest i forbindelse med havens 130-års jubilæum i 2009.
   
   
  5. Den aflyste sommerfest – og en ny vinterfest:
   
  Husstandsomdelt invitation for sent ude.
  Der forsøges igen i november i bådeklubben. Beboerforeningen giver en drink og et orkester (Stakkels Jim). Jørgen foreslog Mosters Big Roll Band. Deltagerne betaler maden. Der foreligger et tilbud om mad til fest 2. november. Kaare, Hans og Peter er festudvalg.
   
   
  6. Nyt om kroen:
   
  Forpagtningsforholdet er blevet lidt enklere, idet ejeren af huset nu lejer direkte ud. Derfor har den tidligere mellemforpagter fjerne alt bohave inkl. de historiske stamborde. Beboerforeningen ejer nogle parkbænke, der formentlig stadig findes i kælderen. Er købt for at forhindre parkering foran kroen.
   
   
  7. Pænere vejbelægning:
   
  Birgitte forhandler med Torben Teilgaard i teknisk forvaltning om udlægning af lyse sten på de sorte reparationer.
   
   
  8. Skolens jubilæumsbog:
   
  Støtte til en jubilæumsbog om Humldebæk Skoles historie. Vi giver 1.000 til Lokalhistorisk Forening, der udgiver bogen.
   
   
  9. Nyt fra bevaringsudvalget:
   
  Birgitte var observatør ved sidste møde og vi fik derfor en masse informationer – og lidt diskussion:
   
  A: Havnens byggeri af et hus til fiskekasser (mellem fiskebutikken og læskuret) har ikke haft byggetilladelse og har ikke været behandlet i bevaringsudvalget. Kommunen har derfor standset byggeriet indtil videre.
   
  B: Kommunen er åben for en justering af den bevarende byplan. Der er flere detaljer der ikke er specificeret godt nok. Peter sad i et udvalg der forberedte 2002-ændringerne. Birgitte indkalder Inger og Jens fra bevaringsudvalget til næste eller et senere bestyrelsesmøde, så vi kan drøfte sagen og se hvilke forhold bestyrelsen og bevaringsudvalget har en interesse i at få klargjort i nye og mere entydige formuleringer.
   
  C: Kommunen forhandler med andelsboligforeningens (151 A) ændrede bygning ud mod vandet, da der er uoverensstemmelser mellem de godkendte tegninger og det færdige byggeri.
   
  D: Der var enighed om at opfordre kommunen til at levere et antal eksemplarer af byplanen og lade bestyrelsen dele den ud med en opfordring til alle beboere om at følge den ved alle bygningsændringer. Uklart om det bør ske før eller efter den evt. revision. Byplanen skal have et link fra hjemmesiden (Peter!). Nye beboere skal fremover bydes velkommen med et eksemplar.
   
   
  10. Naturplan for kommunen:
   
  Danmarks Naturfredsforeningen har udarbejdet et oplæg til en naturplan for Fredensborg Kommune. Der findes en pjece og planen kan i sin helhed læses på www.dn.dk/fredensborg. Også dette link til hjemmesiden.
   
   
  11. Trappe fra Sletten Havns parkeringsplads til stranden:
   
  Trappen er i dårlig stand. Hans kontakter Kronborg Skovdistrikt og følger sagen hvis trappen er ejet af kommunen (de ejer parkeringspladsen).
   
   
  12. Badebroen ud for kommunens pumpegrund nord i Sletten:
   
  Peter kontakterne den tømrer der satte den op vedr. vintersikring af broen (det yderste tages ind). En række frivillige har ryddet og pyntet arealet, jvf. Bent Meidings indlæg på generalforsamlingen.
   
   
  Jørgen, ref.
   
   
   
   
   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom