Kalender Markedsplads Forum Kontakt  
 
 
 
 
  Forside
 
 
  Søgeportal
 
 
  Erhverv
 
 
  Bestyrelsen
 
 
  Slettens historie
 
 
  Morgenfruerne.
 
 
  Billedserier:
 
 
  Kørsel og parkering
 
 
  Nabohjælp
 
 
  Storm, den 6.12.2013
 
 
  Referater
 
 
 
 • Bestyr.møde 16.9.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 4.11.03
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.1.04
 •  
   
   
 • Generalfors. 16.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 25.5.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 29.6.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 13.9.04
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 23.04.07
 •  
   
   
 • Generalfors. 13.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 14.05.07
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 18.03.03
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 13.06.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.08.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.09.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.11.07
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.01.08
 •  
   
   
 • Formandens beretning 2008
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2008
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.08
 •  
   
   
 • Ekstra møderef. 17.09.08
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.01.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde04.12.08
 •  
   
   
 • Generalfors. 2009
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 02.06.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.09.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 4.11.09
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.01.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 15.04.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 04.03.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 20.05.10
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2010
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.10.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.11.10
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 17.01.11
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2011
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 24.05.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 01.03.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 05.04.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 25.08.11
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.10.11
 •  
   
   
 • Bestry.møde 20.02.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 09.01.12
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 21.03.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 16.04.12
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2012
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 12.06.12
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 20.08.12
 •  
   
   
 • Best.møde 10.10.12
 •  
   
   
 • Best. møde 28.11.12
 •  
   
   
 • Best. møde 30.01.13
 •  
   
   
 • Best.møde 19.02.13
 •  
   
   
 • Best.møde 10.04.13
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2013
 •  
   
   
 • Best.møde 20.05.13
 •  
   
   
 • Best.møde 26.06.13
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.13
 •  
   
   
 • Best.møde 09.10.13
 •  
   
   
 • Best.møde 04.12.13
 •  
   
   
 • Best.møde 3.04.2014
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2014
 •  
   
   
 • Best.møde 27.05.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.08.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 30.10.2014
 •  
   
   
 • Best.møde 13.1.2014
 •  
   
   
 • Bestmøde 24.3.2015
 •  
   
   
 • best.møde 15.04.2015
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2015
 •  
   
   
 • Best.møde 29.06.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 22.10.2015
 •  
   
   
 • Best.møde 01.10.2015
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 5.1.2016
 •  
   
   
 • bestyr. møde 10.2.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde den 4.4.2016
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2016
 •  
   
   
 • Best.møde 30.09.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 9.11.2016
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 7.02.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.03.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 29.05.2017
 •  
   
   
 • Generalforsamling 2017
 •  
   
   
 • bestyr, møde 12. sep. 2017
 •  
   
   
 • Bestyr.møde 5.12.2017
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 31.01.2018
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 6. maj 2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.06.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 03.09.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 19.11.2018
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.01.2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 26.03.2019
 •  
   
   
 • Materiale til Generalforsamling 2019
 •  
   
   
 • Generalforsamling, den 5. maj 2019
 •  
   
   
 • Bestyr. møde 14.05.2019
 •  
   
    Vedtægter
   
   
    Lokalplan
   
   
    Fællesspisning
   
   
    Artikler
   
   
    Kontigent og regnskab
   
   
    "Obersten sangbog"
   
   
    Strandlyst, foreningshus
   
   
    Tangrensning i Sletten
   
   
    Badebro
   
   
    Kystsikring i Sletten
   
   
    Regnskab
   
   
    Hold Sletten By Ren?
   
   
    Hundelorte i Sletten By
   
   
    Istandsættelse boliger
   
   
    Boligmarked
   
   
  Luftfoto over Sletten
  Login | Tilmeld Bestyr. møde 26.09.07  
   

   

   

   

  Til stede: Birgitte, Peter, Birtha, Kåre, Jørgen og Hans.

  Under behandling af punktet ”Nyt fra bevaringsudvalget” deltog endvidere Inger Wagner-Pedersen samt Jens Forsberg, som repræsenterer Beboerforeningen i ”Bevaringsudvalget for Sletten”.

   

  Dagsorden:

  1) Godkendelse af notat efter møde d. 29-8-2007

  2) Nyt fra bevaringsudvalget

  3) Lokalplan H19 for Sletten

  4) Vejbelægning 

  5) Den udsatte sommerfest

  6) Kontakt til Kronborg Skovdistrikt

  7) Sletten Kro

  8) Juletræssammenkomst

  8) Aktiviteter i november

   

   

  Ad 1) Godkendelse af notat efter møde d. 29-8-2007

  Notat efter mødet blev uddelt og godkendt.

   

  Ad 2) Nyt fra bevaringsudvalget

  Bevaringsudvalget er sammensat af 2 repræsentanter fra Fredensborg Kommune og 2 repræsen-tanter udpeget af Beboerforeningen.

  Inger og Jens refererede til seneste møder i bevaringsudvalget, der var afholdt 23. august og 11. september 2007.  Der er 7 byggesager under behandling og herudover 3 sager, som er taget til efterretning eller som afventer fornyet ansøgning.

  Det var oprindeligt planen at bevaringsudvalget skulle afholde kvartalsvise møder,  men i den seneste tid har det været nødvendigt med månedlige møder. Næste møde i bevaringsudvalget er fastlagt til d. 11. oktober.

   

  3) Lokalplan H19 for Sletten

  Efter gennemgangen af de igangværende byggesager besluttede bestyrelsen at igangsætte en vurdering af lokalplanen med henblik på at undersøge, om der bør/kan udarbejdes en opdatering af Lokalplan H19. Der nedsattes en arbejdsgruppe bestående af Kåre, Peter, Inger og Jens til dette arbejde. Kåre og Peter fremsender forespørgsel til kommunen vedrørende muligheder for en eventuel opdatering af lokalplanen.

  Alle beboere opfordres til at studere lokalplanen og rette henvendelse til arbejdsgruppen med eventuelle forslag til ændringer. Lokalplanen kan findes på www.slettenboer.dk.

   

  Ad 4) Vejbelægning

  Kommunen har foretaget reparation af belægningen med sort asfalt. Birgitte har ved henvendelse til Torben Teilgaard, Teknisk Forvaltning, fået oplyst, at der pålægges en ”Marius-belægning” i uge 40, således at vejen fremstår som oprindeligt planlagt.

   

  Ad 5) Den udsatte sommerfest

  Den udsatte sommerfest er nu blevet til en vinterfest som afholdes i Bådklubben d 2. november.

  Der er indhentet tilbud fra Kabyssen (v/Jacob Stougaard) . Pris for en 3 retters menu er 350 kr. / kuvert incl. velkomstdrink, ½ fl rødvin samt kaffe.

  Beboerforeningen betaler for musikken (15.000 kr.) og for natmad (35 kr./kuvert).

  Birgitte og Peter udarbejder indbydelse der udsendes snarest.

  Der vil blive en deltagerbegrænsning på 70 personer.

   

   

  Ad 6) Kontakt til Kronborg Skovdistrikt

  Trappen fra P-pladsen til stranden er meget forfalden og bør udskiftes og endvidere er stien langs vandet foran Slettenhus meget tilgroet. Stien langs stjelpladsen vest for Sletten trænger til grus. Birtha retter henvendelse til Kronborg Skovdistrikt herom.

   

   

  Ad 7) Sletten Kro

  Sletten Kro er tom og uvirksom. Der var opslået annonce i Berlinske Tidende d 23/9 hvori der blev søgt lejer af kroen.

  Beboerforeningen ejer nogle parkbænke, som opbevares i kroen. Birgitte kontakter ejer med henblik på at få disse bænke genopsat foran kroen.   

   

   

  Ad 8) Juletræssammenkomst

  Birgitte aftaler afviklingen af juletræssammenkomsten med Helene. Sammenkomsten afholdes i Bådklubben d. 24. november kl. 15.00.

   

   

   

  Ad 9) Kommende aktiviteter i november

   

                                              2. november                         Beboerfest i Bådklubben

                                              21. november Bestyrelsesmøde i foreningshuset

                                              24. november Juletræssammenkomst i Bådklubben

   

   

   

  Hans

   

  Dageløkkevej 4

   

   

   

   
  Copyright © 2007 - 2020 Landsbyhjemmeside v/ Andrewscom